Mandag 9. februar 2015 Innenriks

Frps Tybring-Gjedde advarer om at Venstre er i ferd med å felle regjeringen:

Spår at Erna kan bli felt

ADVARER: Frps Christian Tybring-Gjedde gir Venstre og KrF klar melding om at et mistillitsforslag mot Anders Anundsen vil bety slutten på samarbeidsavtalen og dermed også regjeringen. Foto: Anniken C. Mohr

BORGERLIG KAOS: Hvis Venstre fortsetter hardkjøret mot Anders Anundsen, går regjeringen av. Det sier Christian Tybring-Gjedde, som forteller at Frp har mistet tålmodigheten med støttepartiene.

ASYL

– Hvis Venstre fortsetter å herje på denne måten, blir ikke denne regjeringen sittende stort lenger, sier Christian Tybring-Gjedde.

Frp-politikeren har fått nok av at Venstre og KrFs sabelrasling mot justisminister Anders Anundsen.

Nå advarer han mot å gjøre alvor av truslene om å stille mistillitsforslag mot den hardt prøvede justisministeren.

– Stiller de mistillit mot justisministeren, vil det automatisk føre til at hele regjeringen går av. Alt annet er useriøst. Da vil det ikke lenger eksistere noen samarbeidsavtale, sier han.

Kort tid etter valget i 2013 inngikk Venstre, KrF og regjeringspartiene sin såkalte samarbeidsavtale. Avtalen sikrer at regjeringens politikk får flertallets støtte i Stortinget.

Asylsaken:

• Fredag møtte justisminister Anders Anundsen i høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

• Bakgrunnen er at politiet har fortsatt å tvangsreturnere lengeværende asylbarn selv om Stortinget har gått inn for å endre politikken på dette området.

• I høringen kom det fram at politiet ikke fikk med seg at politikken skulle endres.

• Anundsen beklaget sine feil flere ganger.

• Rogaland Venstre vedtok i går en uttalelse der det heter at fylkeslaget ikke lenger har tillit til Anundsen.

Høyt spill

I går vedtok Rogaland Venstre at fylkeslaget ikke lenger har tillit til Anundsen. Som Klassekampen rapporterte før helga, arbeider også krefter i KrF for å få justisministeren fjernet.

Fredag måtte Anundsen møte i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å svare på spørsmål om regjeringens tvangsutsending av asylbarn. Etter høringen sa både KrF og Venstre at tilliten til justisministeren var svekket.

Tybring-Gjedde sier at Frp-grasrota reagerer på hardkjøret fra sentrumspartiene.

– Støttepartiene snakker om at de har mistet tålmodigheten, men jeg kan forsikre om at den følelsen er gjensidig. Våre velgere mener at støttepartiene allerede har altfor stor innflytelse over regjeringen. Når de nå krever enda mer, går det på tilliten løs. Hvis de setter denne konflikten enda mer på spissen, vil det føre til at regjeringen går av, sier han.

Vil gi Ap-regjering

I uttalelsen som ble vedtatt av Rogaland Venstre står det at partiet er «sterkt misfornøyd» med justisministerens tvangsreturer av asylbarn. Fylkeslaget overlater spørsmålet til om det skal fremmes mistillitsforslag til partiets stortingsgruppe.

– Det er helt sikkert krefter i Venstre som ønsker å felle regjeringen. Skjer det, vil vi få en rein Arbeiderpartiet-regjering. Og det kan godt hende at Venstre er så schizofrene at de velger å samarbeide med den, sier han.

Tybring-Gjedde sier at samarbeidsproblemene som har kommet til overflaten i asylsaken i bunn og grunn skyldes samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF.

– Det fundamentale problemet med samarbeidsavtalen er at den gir Venstre og KrF innflytelse på alle regjeringens saker. Den burde utpekt et knippe saker der Venstre og KrF vant fram med sine standpunkter, og overlatt resten til partiene som har valgt å sitte i regjering, sier han.

– Synes du at det hadde vært trist om de stilte mistillit og samarbeidet brøt sammen?

– Det er ikke noe jeg vil oppfordre til. Men for meg er det helt utelukket å gi etter og la Venstre styre mer av regjeringens politikk. Frp sitter ikke i regjering for å kjøre i svarte biler, men for å få gjennomført politikken vår.

larsv@klassekampen.no

Valgforsker: Mistillit betyr slutten

Det er ikke uvanlig i norsk historie at borgerlige mindretallsregjeringer tvinges til å gå av på grunn av samarbeidsproblemer.

Valgforsker Anders Todal Jenssen sier at faren for kollaps øker med tida.

– Selv om Norge er et veldig stabilt demokrati, har mange av mindretallsregjeringene blitt nødt til å gå av. Jo lengre tid en regjering sitter, jo større er faren for at den felles.

– Hvorfor det?

– Når samarbeidet starter er alle glade fordi man har vunnet valget. Så skal politikken konkretiseres, den skal få konsekvenser i det virkelige liv, og da begynner konfliktene å hope seg opp.

Som Tybring-Gjedde tror Jenssen at et mistillitsforslag mot Anundsen vil bety slutten for regjeringen.

– Vi har ingen tradisjon i Norge for mistillitsforslag som bare rammer en enkelt statsråd. Praksisen har vært at statsministeren stiller seg og sin regjering bak statsrådene. Vel vitende om at et mistillitsforslag vil felle både regjeringen og samarbeidsavtalen, tror jeg ikke Venstre kommer til å fremme det med det første, sier han.