Tirsdag 17. februar 2015 Innenriks

Hadia Tajik godtar ikke at terroren skal brukes som argument for et bevæpnet politi:

Advarer mot misbruk

FLERTALL: Hadia Tajik og Ap har stortingsflertallet bak seg i sin motstand mot en generell bevæpning av norsk politi. Likevel stiller Ap seg bak den midlertidige bevæpningen som nå har pågått siden 25. november. Foto: Tom Henning Bratlie

HAR LOV: Norsk politi trenger ikke lover om generell bevæpning for å bære våpen i livvakttjeneste. – Det viser at terroren ikke er et argument for bevæpning i Norge, sier Hadia Tajik.

BEREDSKAP

To sivile ble drept og fem politimenn ble såret da en gjerningsmann åpnet ild mot et debattmøte og en synagoge i København denne helga.

Terroren i Danmark går midt inn i diskusjonen om bevæpning av politiet i Norge. Fredag utvidet justisminister Anders Anundsen den midlertidige bevæpningen av norsk politi fram til april. Nå mener tilhengere av bevæpning at terroren i København er et argument for at norsk politi må bære våpen permanent.

– Vårt hovedargument går på responstid. Ekstreme episoder og hendelser har sjelden noe forvarsel. Situasjonen i Danmark hadde ikke tillatt at man hadde et våpen nedlåst i et skrin i en politibil som sto utenfor, sa leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund til Adresseavisen kort tid etter terroren.

Bevæpning av politiet:

• 25. november åpnet Justisdepartementet for en midlertidig bevæpning av norsk politi på bakgrunn av en gradert trusselvurdering fra PST.

• Den midlertidige bevæpningen har blitt utvidet flere ganger. Fredag utvidet departementet bevæpningen fram til 12. april.

• Samtidig endret departementet politiets våpeninstruks, slik at de midlertidige bevæpningene nå kan gjelde i tre måneder av gangen.

Trenger ikke bevæpning

Stabssjef Johan Fredriksen i Oslo politidistrikt viser til at politiet i Norge ville vært bevæpnet ved et tilsvarende arrangement som i Danmark – også uten en generell bevæpning av politiet, slik Bolstad ønsker.

– Lars Vilks har vært på besøk på møter i Norge gjentatte ganger, og det har alltid vært bevæpnet politi til stede. Det er oppdragsrelatert. Det gjøres en trusselvurdering, og så tas det en avgjørelse på om det er hensiktsmessig med bevæpning, sier han.

– Det kreves ikke en generell bevæpning for å gjøre dette?

– Det er en trusselvurdering i bunn som gjør at de har væpnede vakter rundt seg, og det har ikke endret seg som følge av den generelle væpningen av politiet.

Maner til edruelighet

Hadia Tajik (Ap) leder justiskomiteen på Stortinget. Hun advarer mot å bruke terroren som et argument for en generell bevæpning av politiet, og viser til den samme forklaringen som Fredriksen.

– Det viser at denne terroraksjonen ikke gir videre grunnlag for å argumentere for en generell bevæpning, sier Tajik.

– Jeg vil mane til edruelighet. All erfaring tilsier at man ikke kan bruke enkeltepisoder som begrunnelse for store endringer. Jeg vil advare mot å ukritisk bruke terroren som et bakteppe for en diskusjon om generell bevæpning.

– Forandrer terroren i København eller angrepet mot Charlie Hebdo Aps syn på en generell bevæpning av norsk politi?

– Nei. Vi er mot en generell bevæpning. Likevel stiller vi oss bak en midlertidig bevæpning når trusselbildet krever det.

– Hvor lenge kan den midlertidige bevæpningen vare uten at Stortinget får sagt sin mening om saken?

– Dersom dette drar vesentlig lenger ut i tid, vil vi ta det opp. Vi forventer at dette ikke blir misbrukt slik at vi får en snikinnføring av bevæpningen, sier Tajik, som minner om at det er et flertall på Stortinget mot en permanent bevæpning.

siment@klassekampen.no

jos@klassekampen.no

Trekker uttalelser om bevæpning

Politiets Fellesforbund mener ikke lenger at terror­aksjonen i Danmark taler for allmenn bevæpning av politiet.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, uttalte til NTB mandag at generell bevæpning av politiet i Danmark reddet liv i forbindelse med terroraksjonen i Danmark. Han mener det taler for en allmenn bevæpning i Norge.

Konfrontert med opplysninger fra Klassekampen går han langt i å trekke han argumentet tilbake.

– Vi skal ikke bruke argumenter som er feil eller unyansert i debatten om bevæpning, sier han.

– Dere har brukt terrorangrepet i Danmark som bakgrunn for å argumentere for generell bevæpning i Norge, men det ville jo vært væpnet politi til stede i Norge også. Blir ikke fremstillingen deres skjev?

– Jeg ser at du har poeng. Jeg kjenner ikke vurderingene som blir gjort i forbindelse med denne typen møter rundt i Norge. Hovedpoenget vårt er at slike situasjoner som i Danmark krever øyeblikkelig handling. Må man hente våpen et annet sted, taper man verdifull tid.

– Kilder i politiet vi har snakket med sier at det er absolutt ingen sammenheng mellom sikkerheten hvor det er gjort en trusselvurdering og generell bevæpning, hva sier du til det?

– Vårt argument er først og fremst responstid og at tjenestemennene skal være bekvemme med å bruke våpnene.

– Hva er så forskjellen mellom generell bevæpning og ikke, gitt at det uansett ville vært væpnet politi til stede?

– Det som vil være en forskjell er hvis du gjør noe ofte, så blir du mer bekvem med det. Vi tror at jo mer fortrolig man blir med skytevåpen, desto dyktigere blir man. Hvis du tar opp et våpen bare en gang i blant, så er du mindre bekvem i de situasjonene du trenger det.

– Mener du å si at politifolk som bærer våpen, for eksempel i forbindelse med bevoktning av møter, er for dårlig trent med våpnene?

– Nei, det er ikke det jeg sier. Jeg sier at man ved mer bruk blir mer bekvem med dem. Det er et innspill vi har fått fra våre medlemmer på landsmøtet

– Føler du ikke at din opprinnelige uttalelse gir et uriktig bilde av situasjonen i Norge, når det framstilles som om sikkerheten ville vært dårligere i Norge?

– Jeg ser det kan oppfattes sånn. Jeg vil understreke at vi har ikke tenkt å bruke argumenter som er feil og unyansert i debatten om generell bevæpning.

jos@klassekampen.no