Mandag 23. februar 2015

Norske forfatterorganisasjoner er med på kronerulling for å hindre at Google fortsetter å digitalisere bøker:

Sponser kamp mot Google

Blar opp: Den amerikanske forfatterforeningen Authors Guild har bedt norske skribentorganisasjoner om å bidra økonomisk i deres rettssak mot Google. Trond Andreassen, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, er blant dem som sender penger over Atlanteren. Foto: Tom Henning Bratlie

Norske forfattere og skribenter sponser en amerikansk rettssak mot nettgiganten Google. – Dette er en viktig prinsippsak, sier Yngve Slettholm i Kopinor.

bøker

– Vi risikerer at Google får et tilnærmet globalt monopol på digitaliserte bøker, sier Yngve Slettholm, administrerende direktør i Kopinor.

Den amerikanske forfatterforeningen Authors Guild har ligget i krig med internettgiganten Google siden 2005. Google har nemlig digitalisert millioner av boktitler og har også gjort utdrag av bøkene tilgjengelig på nettet, uten å betale vederlag til forfatterne.

Det har ført til en årelang rettsstrid i USA mellom Authors Guild og Google.

Nå har også norske skribentorganisasjoner, som Den norske Forfatterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), kastet seg inn i striden.

Authors Guild versus Google:

• Den amerikanske forfatterorganisasjonen Authors Guild har ligget i rettssak mot Google siden 2005.

• Stridens kjerne er om Google skal kunne skanne inn bøker, gjøre dem søkbare og publisere utdrag av dem på nettet.

• Authors Guild mener dette er brudd på opphavsretten.

• I 2013 fikk Google medhold i en amerikansk domstol, som konkluderte med at Googles praksis var innenfor loven.

• Nå har Authors Guild anket kjennelsen til amerikansk høyesterett.

Kan få konsekvenser

Sammen med rettighetsorganisasjonen Kopinor har de startet kronerulling til støtte for Authors Guild.

– Googles prosjekt innebærer en uthuling av opphavsretten i USA, sier Slettholm.

– Hva vil utfallet av saken bety for norske forfattere?

– De direkte økonomiske konsekvensene vil nok bli relativt begrenset, men saken dreier seg om en viktig prinsippavklaring.

Trond Andreassen i NFF mener å bidra handler om solidaritet med de amerikanske kollegene. Men han peker også på at kjennelsen i det amerikanske rettssystemet kan få konsekvenser utenfor USA.

– Hvis Google får medhold i at de kan skanne inn bøker og legge ut deler av dem, vil andre aktører kunne gjøre det i samme i andre deler av verden, sier Andreassen, som selv har bedt flere norske organisasjoner om å gi penger.

Google publiserer ikke hele bøker på nett, men gjør det mulig for folk å søke opp innholdsfortegnelser og tekstutdrag. Selskapet mener bruken av bøkene faller inn under et prinsipp i amerikansk rettspraksis som heter «fair use». I 2013 fikk Google medhold i en amerikansk domstol.

Det er prinsippavklaringen, om det er såkalt fair use når Google digitaliserer og gjør bøker tilgjengelige på nettet, som er det viktige i denne saken, mener Slettholm.

– Men det finnes jo sikkert også mange norske bøker blant de Google vil digitalisere. Og når Google først har gjort det, vil veien til andre løsninger som kunne ha brakt inntekter til rettighetshaverne i praksis være blokkert, sier han.

I fjor anket Authors Guild kjennelsen, og de vil ta saken til høyesterett. Authors Guild står fast på at Google bryter opphavsretten når de skanner inn bøker digitalt. Men å føre rettssaker i det amerikanske rettssystemet koster penger.

I et brev Klassekampen har fått tilgang til, ber Authors Guild om hjelp fra norske organisasjoner.

Andreassen i NFF tror Authors Guild har en god sak.

– Jeg tror vel at når flere europeiske organisasjoner nå støtter opp om Authors Guild, kan det også ha en effekt på saken, sier Andreassen, som på vegne av NFF har skrevet ut en sjekk på 20.000 dollar til Authors Guild, noe som tilsvarer omtrent 150.000 kroner.

Nasjonalt monopol

Kopinor bidrar ikke direkte med penger til Authors Guild, men har stilt til rådighet inntil 20.000 euro, cirka 170. 000 kroner, til deres internasjonale paraplyorganisasjon IFRRO, som koordinerer bidrag fra medlemmene gjennom et eget fond.

IFRRO har bevilget 60.000 euro til Authors Guild fra fondet, noe som tilsvarer en halv million norske kroner.

– Google publiserer jo ikke hele bøker, men tekstutdrag. Hva er galt med det, Slettholm?

– Google gjør dette for å tjene penger på det, og faren er stor for at selskapet skal få et nasjonalt monopol på digitaliserte bøker i USA. Ifølge internasjonal opphavsrett kreves det tillatelse fra forfatteren, både til eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring.

Neppe i Norge

I opphavsrettslig forstand betyr «eksemplarframstilling» mer enn bare å kopiere et åndsverk, som for eksempel en bok. Det omfatter også enhver varig, eller midlertidig, fiksering av verket, og uavhengig om det skjer en hel eller delvis utnyttelse av det.

Slettholm mener at saken mellom Google og Authors Guild ikke ville hatt noen mulighet i norske domstoler.

– Det er ikke tvil om at det Google driver med, er eksemplarframstilling. Det finnes ingen hjemmel i norsk lov som åpner for skanning og oppbevaring av digitale kopier, bortsett fra til privat bruk. Det ville helt klart vært et lovbrudd, sier han.

– Skulle et selskap gjort noe slikt i Norge, ville det krevd tillatelse fra rettighetshaverne på forhånd.

– Frykter du at Google etter hvert skal begynne å publisere hele bøker og ikke bare nøye seg med tekstutdrag?

– Det tror jeg blir vanskelig uten avtale med rettighetshaverne, også i henhold til amerikansk lov. Men opphavsretten går ut 70 år etter forfatterens død, og da vil Google etter hvert sitte på et stort arkiv som vil kunne fristilles.

– Hva har Google å tjene på dette?

– Google har ambisjoner om å være verdens digitale hukommelse. Dette er vel en liten brikke i den visjonen, vil jeg tro. I det ligger det også et potensial for et globalt informasjonsmonopol, et scenario som kan være ganske skrekkelig, sier Slettholm.

Symbolsk støtte

Den norske forfatterforeninga bidrar også med penger til Authors Guild.

– De tar en svært viktig kamp på vegne av alle forfatterne i verden, sier Sigmund Løvåsen, leder i Den norske Forfatterforening.

Han begrunner støtten med frykten for at Googles digitaliseringsiver skal spre seg fra USA til resten av verden.

– Hvis Google får det som de vil, så kan det samme skje i Europa. Derfor er det viktig at noen er villige til å ta den kampen, sier Løvåsen.

Forfatterforeningen bidrar med 25.000 kroner til søsterorganisasjonen. Løvåsen innrømmer at summen neppe rekker langt når salærene til advokatene skal betales.

– Men når vi slår sammen vårt bidrag med de andre organisasjonene i Norge og Norden, blir det et vesentlig bidrag.

Klassekampen har vært i kontakt med Christine Sørensen, kommunikasjonssjef i Google i Danmark, men hun ønsket ikke å kommentere saken. Authors Guild har ikke besvart Klassekampens henvendelser.

dageivindl@klassekampen.no

Sigmund Løvåsen
Yngve Slettholm