Tirsdag 24. februar 2015 Kultur og medier

Antallet elever på kommunale kulturskoler har sunket med til sammen 8000 i løpet av tre år:

Flykter fra kulturskolen

TALENTUTVIKLING: – Talentutvikling starter i kulturskolen. At prisene stiger så mye at foreldre ikke har råd er bekymringsfullt, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk Kulturskoleråd. Her delatar elever fra Nordpolen skole i et dansekurs i regi av kulturskolen i Oslo. FOTO: SIV DOLMEN

For mange foreldre er det blitt for dyrt å sende barna på kulturskole. På fem år har snittsprisen økt med 25 prosent.

Kulturskole

– Det er veldig synd om det skal være lommeboka som avgjør om foreldre sender barna sine på kulturskole, sier direktør Morten Christiansen i Norsk Kulturskoleråd.

Oppslutningen om landets kommunale kulturskoler er på vei ned, viser ny statistikk som er omtalt i kulturmagasinet Q.

I løpet av tre år har antallet elever gått ned med om lag 8000 – fra 110.432 til 102.907 elever.

Norsk Kulturskoleråd tror ikke nedgangen skyldes tilfeldige svingninger. Ventelistene er omtrent like lange som før, med 27.000 i kø for å komme inn på de mest populære kursene. Men egenandelen som foreldrene må betale har økt som følge av anstrengt kommuneøkonomi.

– Vi ser at elevavgiften har gått opp, og vi tror at det kan være utslagsgivende for en del foreldre. Ikke minst for dem som har flere barn, da begynner man å dra på seg en del kostnader, sier Christiansen.

Statistikk som Klassekampen har innhentet fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) viser at gjennomsnittsprisen for de dyreste kursene har økte med 545 kroner siden 2009. Det tilsvarer en økning på 25 prosent, eller nesten tre ganger mer enn den generelle prisveksten i samme periode. Snittprisen for de dyreste kursene er nå 2666 kroner.

– Når prisene øker så mye er det ikke lenger så lett å oppfylle ambisjonen om at vi skal ha en kulturskole for alle, sier Christiansen.

Kulturskolene:

• Tilbyr elever over hele landet kurs i kulturaktiviteter, som musikk, dans, teater og bildekunst.

• Ble etablert på 1950- og 60-tallet som musikkskoler, før de ble utvidet til andre kunstgreiner.

• Skal ifølge Opplæringsloven finnes i alle kommuner.

• Mottok før 2003 øremerket statsstøtte, og det var makspris for foreldreandel.

• Var et satsingsområde i det rødgrønne Kulturløftet II fra 2009.

Kilder: Wikipedia/NTB

Karakterpress

Kulturskolen i Bærum er en av landets dyreste. Ifølge prislisten koster de fleste kursene 4990 kroner per elev, pluss eventuelt 800 kroner i instrumentleie. Musikklærer Petter Dillevig har også merket en nedgang i antall elever i inneværende skoleår.

– Det er naturlig å tenke at det har sammenheng med høy pris, sier Dillevig.

Han tror også det kan være andre grunner til frafallet, som økt karakter- og prestasjonspress når elevene begynner på ungdomsskolen.

– I Bærum merker vi også økt konkurranse fra andre aktivitetstilbud på fritida, sier Dillevig.

Selv om Bærums innbyggere har landets høyeste gjennomsnittsinntekt, er det også mange som ikke har så god råd, påpeker Dillevig.

– Jeg er ikke blant dem som mener det bør være helt gratis. Men terskelen bør heller ikke være så høy at en del foreldre føler de ikke har mulighet, sier han.

Økning i Oslo

Hovedstaden er unntaket som bekrefter regelen, at det er kommuneøkonomien som er avgjørende. Fra 2013 til i år har antallet elever økt med 1300. Forklaringen er det politiske forliket som ble inngått i 2013. Da gikk SV og KrF med på å lage et nytt Munch-museum i Bjørvika. Som gjenytelse fikk de byrådet med på en tiltakspakke for Tøyen-området, inkludert en ekstrabevilgning på 10 millioner til kulturskolen.

– Målet var å opprette 700 nye plasser, vi har oppnådd nesten det dobbelte for disse pengene. Også ventelistene har økt, sier rektor Olav Kjøk ved Oslo musikk- og kulturskole.

Ifølge Opplæringsloven skal alle kommuner «ha et musikk-/kulturskoletilbud til barn og unge». Men loven stiller ingen krav til omfang eller kvalitet, eller hvor mye kommunene kan ta i elevavgift.

Norsk Musikkskoleråd jobber derfor med å utarbeide en ny nasjonal rammeplan for undervisningstilbudet.

jonas.braekke@klassekampen.no