Torsdag 9. april 2015 Kultur og medier

• Lønnsomme aviser får kutt i pressestøtten i år • De mister til sammen fem millioner kroner

Små aviser tjener for mye

Løft: Redaktør Svein Ove Isaksen i Røyken og Hurums Avis må klare seg uten pressestøtte i år. Avisa har hatt driftsmarginer på mellom 13 og 16 prosent de siste årene.

13 lokalaviser får kutt i pressestøtten i år. Årsaken er at de har tjent «for mye» de tre siste årene.

medier

Mens store deler av pressen sliter i motbakke, har flere lokalaviser gjort det så bra økonomisk at de i år blir fratatt pressestøtte.

I fjor innførte regjeringen en ny regel som sier at aviser som har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på over ti prosent de siste tre årene, inkludert pressestøtte, blir fratatt en del av tilskuddet. Hvor mye de mister avhenger av hvor mye de har tjent.

Både Røyken og Hurums Avis, Askøyværingen, Jarlsberg Avis, Vestlandsnytt og Åndalsnes Avis har hatt så høye driftsmarginer at de i år mister all støtte på rundt en halv million kroner hver. Til sammen mister 13 aviser tilskudd.

– Det viktigste med pressestøtten er at den sørger for en differensiert norsk presse. Jeg forstår at det blir sånn, sier Svein Ove Isaksen, redaktør og daglig leder i Røyken og Hurums Avis.

Røyken og Hurums Avis har fått 540.000 kroner i årlig pressestøtte de siste to årene og har samtidig hatt en driftsmargin på mellom 13 og 16 prosent.

– For mange lokalaviser går det fortsatt veldig bra. Det er ikke noen krise for oss å miste pressestøtten, men det gjør at vi har litt mindre sikkerhet, sier Isaksen.

Mister pressestøtte:

• I fjor strammet regjeringen inn kravene til hvilke aviser som kan få pressestøtte.

• Aviser som har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på over 10 prosent de siste tre årene, inkludert pressestøtten, blir fratatt tilskudd.

• Kuttet i støtten skal bringe gjennomsnittlig driftsmargin ned til 10 prosent.

• I år blir 13 lokalaviser fratatt støtte. Fem av dem mister hele tilskuddet.

– Straffet for å gjøre det bra

De 13 lokalavisene mister rundt fem millioner kroner i støtte til sammen, opplyser Medietilsynet. Pengene blir fordelt på de andre mottakerne av pressestøtte. Avisene er fortsatt med i pressestøtteordningen og kan motta mer i støtte seinere.

– Det er selvsagt viktig at statsstøtten fordeles til dem med størst behov først. For å styrke mediemangfoldet justeres statsstøtten ned hos medier med høy lønnsomhet, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H), statssekretær i Kulturdepartementet.

Lars Smisethjell, redaktør i Åndalsnes Avis, er kritisk til det nye regelverket.

– Vi blir straffet fordi vi gjør det bra. Jeg skjønner at pressestøtten skal sørge for et rikt mangfold i Avis-Norge, men dette oppfordrer ikke til en god og sunn drift av lokalavisene, sier han.

Åndalsnes Avis blir fratatt all støtte i år. I fjor fikk den over 600.000 kroner i tilskudd. Avisa er eid av mediekonsernet Polaris Media og har hatt en driftsmargin på godt over 10 prosent de siste årene, forteller redaktøren.

– Bør dere ikke da klare dere uten støtte?

– Det kan du godt si. Men utfordringen nå er at annonsemarkedet er mer utfordrende enn det har vært. Den halve millionen vi mister, kan fort få konsekvenser.

Må kutte i stillinger

Smisethjell sier at han inntil videre har redusert staben med en halv journaliststilling som følge av kuttet i pressestøtte. Det har han gjort for å fortsatt kunne oppfylle eiernes krav til driftsmarginer på 10 prosent.

– Det er naturlig at eierne vil ha avkastning. Jeg skjønner godt at styret og eiere stiller krav om en driftsmargin på rundt 10 prosent, sier han.

Redaktøren mener også at høye driftsmarginer er en motivasjon for de ansatte.

– Det at vi har drevet såpass bra, viser at vi er liv laga i en kommune med 7500 innbyggere. Avisa sikrer også lokale arbeidsplasser i distriktene. Å kutte pressestøtten nå er urettferdig og legger ikke motiverende føringer for å fortsette å levere gode resultater.

– Bør det ikke være noen grenser for hvor høye driftsmarginene kan være for aviser som får pressestøtte?

– Det er litt vanskelig å sette en bastant grense. I en ideell verden er det klart at alle bør klare seg uten offentlig tilskudd, men sånn er det ikke.

Dårlig timing

Svein Ove Isaksen i Røyken og Hurums Avis er også kritisk til at regelendringen trer i kraft i en tid hvor avisenes annonseinntekter faller dramatisk.

– I den situasjonen avisene er i, er det uheldig at dette kommer akkurat nå.

Redaktøren har måttet nedbemanne de siste årene, til tross for høye driftsmarginer.

– Alle prognoser sier at avisannonseringen går nedover. Det vil også ramme lokalavisene. At vi har nedbemannet, gjør at vi fortsatt står sterkt og at vi kan levere et godt resultat i 2015, sier Isaksen.

Røyken og Hurums Avis eies av mediekonsernet Amedia.

– Vår eier ønsker at vi skal tjene like mye penger som vi har gjort, og det er målsettingen. Sånn sett er det tøft å miste pressestøtten.

– Trenger dere så høye driftsmarginer som i dag?

– Det må du spørre konsernet om. Det som er viktig for oss, er at vi har ressurser til å lage en god lokalavis, og det har vi gjort de siste årene. Vi står sterkt i distriktet vårt.

mari.vollan@klassekampen.no

Lars Smisethjell
Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H)