Mandag 27. april 2015

Strømmetjenestenes overtak gjør at filmbransjen kan tape avgjørende inntekter fra videosalg:

Kan miste 14 millioner

VENTER SPENT: Videoavgiften har falt dramatisk siden 2007. Nå kan den forsvinne helt, frykter Guttorm Petterson, direktør i Film & Kino.foto: linda bournane engelberth

Hvis ikke tjenester som Netflix pålegges en avgift, kan statens inntekter fra dvd- og Blu-ray-salg også ryke. Festivaler, cinematek og bygdekino vil miste millioner.

film

Salget av videofilm har gitt store inntekter til norsk filmbransje i over tjue år. Distributører må betale en avgift på 3,50 kroner per film, og pengene går til filmtiltak som festivaler og cinemateker. De siste årene har imidlertid dvd-salget sunket dramatisk, og strømmetjenester som Netflix rykker fra – uten å måtte betale avgift.

I disse dager utarbeider regjeringen en filmmelding, som skal være klar før sommeren. Den kan innebære at videoavgiften fjernes.

– Vi har håpet å få en avgift på digitale strømmetjenester. Nå er det fare for at det motsatte skjer: At regjeringen tar bort avgiften på fysisk salg av film, for at den ikke skal ha konkurransevridende effekt.

Det sier Guttorm Petterson, direktør for bransjeorganisasjonen Film & Kino, på telefon fra kinomessen Cinemacon i Las Vegas

Det er Film & Kino som forvalter videoavgiften, som i år vil utgjøre rundt 14 millioner kroner – over en firedel av Film & Kinos budsjett. Petterson mener regjeringen må ta grep om tiltakene Film & Kino gir midler til.

– Videoavgiften vil på sikt falle mot null, og staten må uansett støtte flere sentrale oppgaver som vi ble pålagt tidligere. Vi kan administrere noe av dette, som festivalstøtten, men vi har ikke midler til å dekke selve støtten, sier Petterson.

Videoavgiften:

• Siden 1987 har kinoer og de som selger videofilm vært forpliktet til å betale avgift til Norsk kino- og filmfond.

• Videoavgiften utgjør i dag 3,50 kroner per enhet.

• Avgiften for kinoer er på 2,5 prosent av bruttoomsetningen.

• Fondet forvaltes av bransjeorganisasjonen Film & Kino, og pengene går til blant annet filmfestivaler, cinemateker og filmklubber.

• I 2015 utgjør kinoavgiften rundt 24 millioner kroner og videoavgiften rundt 14 millioner kroner.

Kilde: Lovdata, Film & Kino

– Får ekstra ulempe

Forsker Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI slår fast at videoavgiften på 3,50 kroner per enhet er konkurransevridende.

– Ja, slik avgiften fungerer i dag, er den det. De produktene som er pålagt avgift får en ekstra ulempe i konkurranse med de nye digitale tilbudene, sier førsteamanuensen ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BI.

Salget av dvd-er og Blu-ray utgjorde 730 millioner kroner i Norge i fjor, mens nettbaserte filmtjenester tjente 1,6 milliarder – over dobbelt så mye.

– Vi ser at salget av tradisjonell, fysisk film faller veldig, mens det digitale salget vokser. Videoavgiften akselererer bare den utviklingen, sier Gaustad.

– Står regjeringen overfor valget om enten å innføre avgift på digital film eller å kutte videoavgiften?

– Hvis de vil unngå konkurransevridning: ja.

Guttorm Petterson i Film & Kino har bange anelser om at videoavgiften fjernes.

– Vi har fått ganske tydelig signaler om at regjeringen ikke er innstilt på å legge på flere avgifter, sier han.

Trenger friske midler

Film & Kino har slitt økonomisk i flere år på grunn av fallende dvd-inntekter. I 2007 utgjorde inntektene fra videosalg over 75 millioner kroner, mot om lag 14 millioner i dag. Avgifter fra kinoene har holdt seg stabile på rundt 24 millioner de siste årene.

– Ingen andre kunstarter har vært avhengige av et overskudd på dvd-salg. Det gjør at vår finansiering er mer sårbar, sier Silje Engeness, direktør for filmfestivalen Kosmorama i Trondheim.

I fjor ga regjeringen et engangstilskudd på 14,7 millioner til Norsk kino- og filmfond. Pengene går til festivaler, cinemateker og synstolking av norske filmer. Men det er ikke gitt noen garantier for 2016.

– Regjeringen må finne friske midler til å støtte festivalene, og vi ønsker et klart svar fra Kulturdepartementet på hvordan det vil løse dette i framtida, sier hun.

Engeness mener at videoavgiften snart vil utspille sin rolle, ettersom forbrukerne vender seg fra dvd til strømmetjenester. I år mottar Kosmorama 1.150.000 kroner i tilskudd fra Film & Kino.

– Støtten vi får fra Film & Kino er del av en samfinansiering som betyr veldig mye. At det ligger både statlige, fylkeskommunale og kommunale midler i bunn, skaper stabilitet og forutsigbarhet for festivalene. Det gjør det også enklere å få private sponsorer.

Mindre film

Nedgangen i dvd-salget har fått konsekvenser for blant annet filmtiltak i Den kulturelle skolesekken. Tidligere har disse mottatt tre millioner kroner i støtte, men ble nullet i årets budsjett.

– Nå er filmområdet det eneste som ikke støttes i Den kulturelle skolesekken, sier Petterson.

Dersom ikke staten tar grep om midlene som tidligere har kommet fra Film & Kino, vil formidlingen av film i Norge lide, mener Petterson.

– Spekteret av film som vises, vil bli vesentlig smalere. Vi støtter både import av kvalitetsfilm, cinemateker, filmklubbvirksomhet og film til barn og unge. Og hvis festivalstøtten skulle bli helt borte, blir det dramatisk. Mange viktige festivaler er avhengige av denne støtten, sier han.

Kulturminister Thorhild Widvey (H) gir ikke intervju om innholdet i filmmeldingen nå, opplyser Kulturdepartementet.

mari.vollan@klassekampen.no

Videoforening: Urettferdig avgift

– Det er viktig å understreke at videoavgiften har positive elementer som bransjen nyter godt av. Men det blir en forskjell mellom aktørene som er veldig urettferdig.

Det sier Gustav Wedel Jarlsberg, styreleder i Norsk videogramforening og salgssjef i Disneys norske videoavdeling.

– Vi ønsker at videoavgiften skal kuttes i den forstand at vi får en belastning som andre kanaler ikke har. Det er opplagt konkurransevridende. Vårt format oppfattes dyrere enn det man får andre steder, sier han.

Han er positiv til eventuelt å innføre en avgift for strømmetjenestene, men tror det er vanskelig å gjennomføre. Det er distributørene selv som i dag krever inn avgifter på vegne av staten når de selger filmene sine.

– Hvis jeg som norsk person kjøper filmer fra en utenlandsk leverandør, hvordan skal myndighetene få tak i avgiftskronene som disse blir pålagt? Hvem skal administrere det, spør han.

Jarlsberg mener at belastningen for distributører av DVD og blu-ray er spesielt stor i dagens marked, ettersom prisene har sunket de siste årene.

– I veldig mange tilfeller er avgiften oppe i 20 til 25 prosent av det vi sitter igjen med etter salg av en film.