Fredag 22. mai 2015 Innenriks

Europeiske muslimer er mye mer antisemittiske enn befolkningen øvrig, ifølge ny rapport:

Mer jødehat blant muslimer

NEDSLÅTT: Forstander Ervin Kohn ved Det mosaiske trossamfunn mener de muslimske miljøene i Norge bør finne ut om også de har et problem med antisemittiske holdninger.

HAT: Halvparten av den muslimske befolkningen i land som Frankrike, Østerrike og Belgia har antisemittiske holdninger, ifølge ny rapport. Ervin Kohn frykter at problemet er like stort i Norge.

JØDEHAT

Det er en rapport fra Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy som viser at europeiske muslimer er langt mer antisemittiske enn europeere flest.

– Det er trist, men dessverre ikke sjokkerende, sier Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn.

Antisemittisme:

• Fiendtlige holdninger og handlinger mot jøder som skyldes at de er jøder.

• Rapporten fra Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy går gjennom undersøkelser fra ni europeiske land. Rapporten konkluderer med at antisemittisme er langt mer utbredt blant muslimer enn befolkningen for øvrig i Europa.

• En rapport laget av HL-sentret i 2012 konkluderte med at 12 prosent av den norske befolkningen er antisemittiske.

Fakta: Store norske leksikon, rapporten «Antisemitic Attitudes among Muslims in Europe»

Stoler ikke på jøder

Rapporten viser blant annet til en studie fra 2013 der kristne og muslimer i en rekke europeiske land blir spurt om jøder er til å stole på.

Hele 64,1 prosent av muslimene i Østerrike svarer nei. Til sammenlikning mener 10,7 prosent av Østerrikes kristne det samme.

I Frankrike mener 43,4 prosent av muslimene at jøder ikke er til å stole på – mot 7,1 prosent blant franske kristne.

Kohn har tidligere stått opp mot ensidig fingerpeking på den muslimske minoriteten i Europa som årsak til antisemittismen. Likevel tror han at antisemittisme er mer utbredt blant muslimer enn folk flest i Norge.

– Det er ikke noe som tilsier at det ikke gjelder Norge. Jeg savner at de muslimske miljøene går i seg selv, sier han.

Den nye rapporten er basert på en rekke undersøkelser, der til sammen 40.000 personer er intervjuet.

Ett funn er at antisemittiske konspirasjonsforestillinger står mye sterkere blant muslimer enn blant folk flest i Europa.

44 prosent av franske muslimer mener for eksempel at det finnes en verdensomspennende sionistisk konspirasjon. I den franske befolkningen som helhet tror 16 prosent på ideen om at sionistene styrer verden.

I 2012 ble det gjort en undersøkelse som avdekket at 12 prosent av den norske befolkningen har sterke fordommer mot jøder. Men det er aldri undersøkt om norske muslimer er særlig antisemittiske. Kohn mener myndighetene bør finansiere en studie som tar for seg dette.

– For at det muslimske miljøet i Norge skal ta tak i dette, bør de ha et godt faktagrunnlag. Det bør myndighetene bidra til, sier han.

Skyldes ikke Israel

Forsker Vibeke Moe ved HL-sentret har lest den nye rapporten.

– Det er komplekse årsaker til dette. Ett element er at jøder ses på som en agent for modernitet og vestliggjøring. Det går igjen i antisemittisme den dag i dag, sier hun

– Forklarer ikke Israel det meste her? Det er en jødisk stat som siden sin fødsel har vært i krig med muslimske stater?

– Israel spiller inn, men forklarer på ingen måte hele bildet. Mange er kritiske til Israel uten at de er antisemittiske.

larsv@klassekampen.no

– Lærte aldri å hate jøder

Muhammed Ali Chisti var blant initiativtakerne til fredens ring rundt synagogen i Oslo i vinter. Arrangementet kom i stand etter terrorangrepene mot jøder i Paris og København.

Chisti tror ikke at norske muslimer er mer antisemittiske enn folk flest.

– Det finnes antisemittiske holdninger blant muslimer, men det er ikke noe utbredt problem. Jeg vil si at islamofobi, hets mot romfolk og homofile er et vel så stort problem, sier han.

I 2009 holdt Chisti et foredrag der han innledet med ordene «derfor hater jeg jøder». I ettertid har presisert at han ikke har noe imot jøder.

– Får norske muslimer jødehat inn med morsmelka?

– Overhodet ikke. Muslimer flest mener at antisemittisme er en uting, sier han.

Vibeke Moe