Fredag 29. mai 2015 Kultur og medier

• Arbeidsmiljøundersøkelse utløste Hansens avgang • Operaens styre stilte seg også bak avgjørelsen

Fikk de ansatte mot seg

Fortsetter ikke: Operaens ledelse var forberedt på å, i verste fall, gå til oppsigelse av operasjef Per Boye Hansen. Isteden blir åremålet hans ikke fornyet fra 2017. Her fra en sesonglangsering sammen med ballettsjef Ingrid Lorentzen. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

En knusende arbeidsmiljøundersøkelse var utløsende årsak til at operasjef Per Boye Hansen ikke fikk fornyet tillit. Daværende styreleder Ellen Horn stilte seg bak avgjørelsen.

Opera

Etter at Operaen sendte ut sin pressemelding sist fredag, har det versert en rekke teorier om hva som lå bak avgjørelsen om å ikke la Per Boye Hansen fortsette som operasjef etter at åremålet hans går ut i 2017.

Flere sentralt plasserte kilder ved Operaen i Bjørvika bekrefter nå overfor Klassekampen at det var en arbeidsmiljøundersøkelse som ble avgjørende for at Per Boye Hansen ikke fikk fornyet tillit.

– Arbeidsforholdene for enkelte har vært såpass graverende at det simpelthen ikke kunne få fortsette, sier Jan Koop, hovedtillitsvalgt for Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).

Han er orientert om rapporten, men kjenner ikke styrets behandling av saken.

– Men at lederstilen hans trekker ned, kan jeg bekrefte, sier Koop.

Vraker operasjefen

• Fredag sendte Den Norske Opera & Ballett ut pressemelding om at kunstnerisk leder Per Boye Hansen ikke får fortsette etter 2017.

• Avgjørelsen om å ikke tilby forlengelse av åremålet ble klarert med daværende styre, ledet av Ellen Horn.

• Bak ligger en langvarig konflikt med de ansatte, hvor Hansen har fått kritikk for lederstil og samarbeidsproblemer.

• En arbeidsmiljøundersøkelse påviste alvorlige ledelsesproblemer ved Operaen og fikk styret til å reagere.

Styret tar ansvaret

Etter det Klassekampen har fått vite, har Hansens kontroversielle lederstil vært et tema helt siden han begynte som operasjef i 2012.

Men i år eskalerte situasjonen, og administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø fikk styrets velsignelse til å bestille en arbeidsmiljøundersøkelse for å komme til bunns i påstander om samarbeidsproblemer og uprofesjonell opptreden fra en toppleder.

Rapporten ble laget av konsulentfirmaet AFF, som er spesialisert på rådgivning innen organisasjonsutvikling og ledelse. Undersøkelsen omfattet kun mellomledersjiktet og solistene, som alle svarer direkte for Operaens kunstneriske leder. For om lag to måneder siden ble den ferdige rapporten overlevert. Konklusjonene var så alvorlige at ledelsen ved Operaen følte de måtte ta affære.

Sist fredag sendte Operaen ut pressemeldingen om at Per Boye Hansen ikke vil bli innstilt på listen over kandidater når åremålet hans går ut i 2017. Valget av tidspunkt var ikke tilfeldig. Dette skjedde bare fire dager før styret i Den Norske Opera & Ballett ble skiftet ut av kulturminister Thorhild Widvey.

Kilder i operamiljøet forteller at administrerende direktør Lysø ville sørge for at det nye styret fikk starte med blanke ark. Dermed ble det forrige styret sittende igjen med den vanskelige jobben å legge vrak på Per Boye Hansen, som i løpet av de siste årene har fått en høy stjerne blant mange operakjennere for sitt kunstnerisk ambisiøse program.

Nylig avgått styreleder Ellen Horn bekrefter også at det forrige styret var orientert hele veien.

– Det har vært løpende samtaler om en mulig forlengelse mellom administrerende direktør og styret. Selv om det er administrerende direktør som formelt innstiller i saken, så har styret stilt seg bak hans avgjørelse, sier Ellen Horn.

Horn bekrefter også at det har vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i regi av AFF, men hun ønsker ikke å si noe om konklusjonene i rapporten.

– Styret ga administrerende direktør støtte for å gjennomføre en slik undersøkelse. Det som var viktig for oss, var å finne ut hva som var realitetene. Jeg har ikke så lyst til å gå inn i innholdet i denne rapporten. Konklusjonen ble som den ble, basert på en helhetsvurdering, sier Horn.

En personalsak

I begrunnelsen Operaens ledelse har gitt for å ikke forlenge Hansens åremål, heter det at det bunner i en «helhetlig vurdering».

Etter det Klassekampen erfarer har imidlertid operaledelsen vurdert problemene med Hansens lederstil som så alvorlige at de har betraktet det som en personalsak. Ledelsen har vært forberedt på at det i verste fall kunne ende med oppsigelse hvis det ikke var mulig å komme fram til en frivillig avtale.

– Hvorvidt dette har vært vurdert som en personalsak ønsker jeg ikke å kommentere. Vi har jo også kjøreregler knyttet til dette med personalsaker, som er forhold som man ikke snakker om utad. Men vi har hatt en god dialog i styret, og har vært nøye på å gjøre alt etter boka, sier Ellen Horn, som nå har gått av etter ni år i Operaens styre.

Til mediene har Per Boye Hansen framstått som et offer for en vilkårlig oppsigelse, og har selv fortalt at han ble oppsagt mot sin vilje og uten å få noen form for begrunnelse. I går fikk også administrerende direktør Nils Are Karstad Lysø kritikk av en ledelsesekspert i Dagsavisen, som mente han burde være mer ydmyk.

Tillitsvalgt Jan Koop i Musikernes Fellesorganisasjon mener ledelsen og styret har gjort det eneste rette.

– Selv om vi har vært kritiske til Hansens lederstil, har vi likevel ment at dette var noe som kunne la seg løse såframt viljen til å forandre seg var til stede. Men når det ikke lot seg gjøre, mener vi det var god nok grunn til å ikke forlenge åremålet, sier Koop.

jonas.braekke@klassekampen.no

– Et godt arbeidsmiljø

Operasjef Per Boye Hansen stiller seg uforstående til at det var hans problematiske lederstil som førte til at han ikke fikk styrets tillit til å fortsette etter 2017. Hansen ønsket i går ikke å la seg intervjue på telefon, men ba om å få spørsmålene tilsendt på e-post:

– Jeg har erfaring nok som leder fra ulike institusjoner til å kunne hevde at jeg ikke har en spesiell autoritær lederstil. Jeg er svært opptatt av en god dialog med mine ansatte og mener at jeg i det daglige arbeidet med medarbeiderne i administrasjonen bidrar til vårt gode arbeidsmiljø, skriver Per Boye Hansen.

Han mener samtidig at han i kraft av sin maktposisjon som kunstnerisk sjef for Operaen kan ha utløst motstand og misnøye hos enkelte medarbeidere.

– Det er den kunstneriske lederen som bestemmer repertoar og hvem som skal medvirke. En slik direkte maktutøvelse er spesiell, men nødvendig på et teater eller operahus og avgjørende for å skape best mulige kunstneriske resultater. Det er nærmest gitt at det skaper motstand og misnøye. Å skape kunst er ingen øvelse i demokrati, skriver Hansen.

Han ønsker ikke å kommentere arbeidsmiljøundersøkelsen som nylig ble gjennomført, og som skal ha påvist store samarbeidsproblemer mellom operasjefen og hans nærmeste medarbeidere.

– Jeg kan ikke kommentere interne personalsaker.

– Føler du at du fortsatt har den nødvendige tillit hos Operaens ledelse og blant de ansatte til å fortsette ut perioden?

– Jeg har ikke fått noen andre signaler enn at det er tilfelle.

Ellen Horn