Lørdag 30. mai 2015 Innenriks

Halvparten av landets fylker har ingen kommunesammenslåinger på trappene:

Sanners reform i stampe

STILLSTAND: Det går sakte med Jan Tore Sanners ambisiøse kommunereform. Så langt har bare 24 kommuner sagt ja til å slå seg sammen. Foto: Tom Henning Bratlie

LUFTSLOTT: Drømmen om hundre kommuner er knust. Kommunereformen vil så langt redusere antall kommuner fra dagens 428 til 410.

Et av regjeringens prestisjeprosjekt er å redusere antall kommuner betydelig og skape «større og mer robuste enheter». Det er landets 18 fylkesmenn som har fått i oppgave å lede prosessen.

En ringerunde Klassekampen har gjort til fylkesmennenes prosjektledere for kommunereformen viser få resultater.

Så langt har bare 24 kommuner sagt ja til å slå seg sammen:

Et vedtak om sammenslåing mellom de tre kommunene Sandefjord, Andebu og Stokke.

Fem ulike intensjonsavtaler om sammenslåing som involverer i alt 21 kommuner.

Om disse avtalene gjennomføres vil antallet kommuner reduseres med 18 til i alt 410 kommuner.

– Det er ikke noe entusiasme for denne reformen. At bare 26 kommuner vil slå seg sammen viser at Sanners virkelighetsforståelse om at kommunene er godt i gang og at reformen er overmoden, ikke stemmer, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet.

Kommunereform:

• Høyre- og Frp-regjeringen vil reformere kommunekartet og sikter mot vesentlig færre og større kommuner.

• Innen våren 2016 må kommunene ha fattet vedtak om sammenslåing.

• Før sommeren 2015 skal Stortinget behandle regjeringens forslag om hvilke oppgaver de nye kommunene skal få.

• Inntektssystemet skal reformeres i begynnelsen av 2017.

Ressurskrevende reform

Startskuddet for kommunalminister Jan Tore Sanners reform gikk i september i fjor, da kommunene fikk beskjed om å utrede nye allianser. Regjeringen vil at kommunene skal ha minst 15.000 innbyggere etter reformen.

Kun 77 av Norges 428 kommuner befinner seg over den grensa i dag. Dermed har landets ordførere, politikere og administrasjon brukt mye tid på naboprat, utredninger og innbyggerundersøkelser.

Status fra fylkesmennene er at prosessen tar tid. I halvparten av landets fylker finnes det foreløpig ingen vedtak eller intensjonsavtaler om kommunesammenslåinger. Dette gjelder Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Finnmark.

– Regjeringen har brukt enormt mye ressurser på denne prosessen, både økonomisk og politisk. Og kommunene har brukt ressurser på å arrangere møter og leie inn konsulenter. Da er det forunderlig at de ikke har kommet lenger, sier Vedum.

Forsinkes av lokalvalget

Kommunereformen har to løp. For kommuner som gjør sine vedtak om sammenslåing i løpet av høsten 2015, skal departementet legge til rette for at sammenslåingen kan skje allerede fra våren 2016. Det andre løpet, hvor de fleste kommuner vil havne, krever vedtak fra kommunene innen 1. juli neste år.

Etter høstens valg og konstituering av kommunestyrene vil de nye politikerne ha et drøyt halvår på å dra i land eventuelle nye sammenslåinger.

Flere av rådgiverne hos fylkesmennene melder om delte følelser for reformen ute blant kommunene. Svært mange kommuner har et null-alternativ, altså å fortsette alene, høyt på sin liste over mulige utganger på reformen.

Senterpartilederen har liten tro på at reformen vil føre til store endringer av kommunekartet. Høyre har tidligere truet med tvang om kommunene ikke slår seg sammen.

Vedum tror kommunene kan legge bort tvangsspøkelset. Det blir politisk umulig å tvinge igjennom sammenslåinger i Stortinget våren 2017 rett før et valg, mener Vedum.

– Dessuten kan jeg love at hvis vi får makten, kommer vi til å oppheve eventuelle tvangsvedtak. Denne reformen kommer til å fisle bort, sier Vedum.

Har tro på flere sammenslåinger

Jardar Jensen (H) er statssekretær i Kommunaldepartementet. Han tror ikke reformen koker bort:

– Reformen er godt i gang. Så er det klart at kommunene er ulike steder i prosessen, men det er som forventet, sier Jensen.

– Er du fornøyd med at det så langt kun ligger an til seks sammenslåinger, som reduserer kommunetallet til 410?

– Jeg har tro på et godt resultat til slutt når kommunene har gjort sine lokale prosesser, sier Jensen.

Statssekretæren vil ikke tallfeste hvor mange kommunesammenslåinger regjeringen mener er et godt resultat neste år.

– Vi har tro på at det blir flere enn de som har inngått intensjonsavtaler i dag. Dette er et løp som går, sier Jensen.

Jensen mener det viktige er at kommunene utreder hvordan de i framtida skal levere gode tjenester, utøve myndighet, drive lokal og regional samfunnsutvikling og være en demokratisk arena.

– Jeg reiser mye land og strand rundt. Min opplevelse er at de fleste tar dette på alvor og går inn med et åpent sinn, sier Jensen.

fridag@klassekampen.no

Status for kommune- reformen:

• Regjeringen har satt i gang en storstilt kommune­reform for å redusere antall kommuner vesentlig, fra dagens 428.

• Kommunene har ett år igjen til reformens andre og siste frist for lokale vedtak, som er 1. juli 2016.

• Det er fylkesmennene som har fått i oppgave å lede kommunene i arbeidet med reformen. Klassekampen har ringt prosessveilederne hos samtlige av landets 18 fylkesmenn.

• Status etter ett år er ett vedtak om sammenslåing, mellom Sandefjord, Stokke og Andebu.

• I tillegg ligger det fem intensjonsavtaler på bordet.

• Rissa og Leksvik har inngått intensjonsavtale om å slå seg sammen «så fort som mulig».

• Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, og Vefsn vil slå seg sammen fra 1. januar 2018.

• Førde, Jølster, Gaular, Naustdal, Flora, Fjaler, Askvoll, Hyllestad og Gloppen har i felles formannskapsmøte vedtatt intensjonsavtale om sammenslåing fra 1. januar 2020, som må godkjennes av kommunestyrene før 1. juli.

• Drammen og Svelvik har som intensjon å slå seg sammen fra 1. januar 2020 og snakker med flere rundt.

• Forsand, Strand og Hjelmeland har laget utkast til en intensjonsavtale som skal behandles i felles møte 3. juni og vedtas av kommunestyrene 17. juni.

• Følgende allianser har ifølge prosessveilederne hos landets 18 fylkesmenn «kommet langt» i prosessen: I Oppland: Gran og Lunner. I Hordaland: Meland, Lindås og Radøy, i tillegg til Stord, Fitjar, Bømlo og Tysnes. I Troms: kommunene rundt Harstad.