Lørdag 30. mai 2015

Svært få kommuner sier ja til sammenslåing

Oslo (NTB): Regjeringen ønsket større, mer robuste og dermed langt færre kommuner, men foreløpig ser det ut til at kommunereformen kun vil redusere antall kommuner fra dagens 428 til 410.

Ifølge Klassekampen som har gjennomført en ringerunde til fylkesmennenes prosjektledere for kommunereformen, har bare 24 kommuner sagt ja til å slå seg sammen så langt. Regjeringen ønsket at antall kommuner skulle ned i 100, men i dag ligger det reelle tallet altså an til å bli 410, ifølge avisen.
– Det er ikke noe entusiasme for denne reformen, fastslår Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.
Det lave antallet kommuner som ønsker sammenslåing, viser at kommunalminister Jan Tore Sanners (H) virkelighetsforståelse om at kommunene er godt i gang og at reformen er overmoden, ikke stemmer, sier Vedum.
Innen våren 2016 må kommunene ha fattet vedtak om sammenslåing. Allerede før denne sommeren skal Stortinget behandle regjeringens forslag om hvilke oppgaver de nye kommunene skal få.
– Jeg har tro på et godt resultat til slutt når kommunene har gjort sine lokale prosesser, sier statssekretær Jardar Jensen (H) i Kommunaldepartementet. (©NTB)