Lørdag 30. mai 2015 Innenriks

Rødt har høyeste andel kvinnelige listetopper av alle partiene:

Reiser kjerringa

TOPPER: Rødt sier de har jobbet systematisk for å få fram kvinnelige toppkandidater. Her Ingeborg Steinholt, Nordland. Til høyre Margrethe Arnesen, Vågan.

KJØNN: I 2008 var det bare Frp som hadde færre kvinner blant kommunestyrerepresentantene enn Rødt. I årets kommunevalg stiller Rødt med flest kvinnelige listetopper.

– Å styrke kvinneandelen er et arbeid som har pågått over år. Dette har vært viktig for mange av oss som er unge damer i Rødt, sier Ingeborg Steinholt (28).

Hun er førstekandidat til fylkestinget i Nordland og medlem av Rødts Kvinneutvalg.

En gjennomgang av Stortingspartienes lister til årets kommunevalg, gjort av Dagens Næringsliv, viser kun én av tre toppkandidater er kvinner.

Likestilling i Rødt:

• Valglistene til høstens kommunevalg viser at kun 31 prosent av de 2618 listetoppene er kvinner.

• Rødt hadde etter kommunevalget i 2007 kun 33 prosent kvinnelige kommunestyre-representanter. I 2011 var 30 prosent av listetoppene kvinner.

• I årets kommunevalg har Rødt den høyeste andelen kvinnelige listetopper av alle partiene, 43 prosent.

• Rødt stiller liste i 87 kommuner, samt i alle fylker og i alle bydeler i Oslo.

Mannsdominert

Lavest kvinneandel finner man i Frp, hvor bare 20 prosent av toppkandidatene er kvinner. KrF og Høyre har en andel på 27 prosent, og Ap og Sp er marginalt bedre med 30 prosent. Både SV og MDG har 40 prosent kvinner på topp.

Rødt er ikke med i oversikten, men tall fra partiet viser at 43 prosent av toppkandidatene nå er kvinner.

Slik har det ikke alltid vært. Klassekampen fant i 2008 at det erklært feministiske partiet Rødt hadde den laveste andelen kvinnelige kommunestyrerepresentanter, 33 prosent, av samtlige partier, med unntak av Frp. I 2011 var 30 prosent av Rødts toppkandidater kvinner – også da var det kun Frp som hadde færre kvinner.

En vekker

– Det var forferdelig flaut, og helt uakseptabelt. Rødt vil være et feministisk parti som skal representere hele befolkningen, sier Steinholt.

Hun tror det at Rødt sloss med Frp om jumbotittelen som «Norges mest forgubba parti», var en vekker for mange. Hun sier at partiet ikke er i mål før de har minst 50 prosent kvinner på listetoppene.

Partileder Bjørnar Moxnes er enig.

– Vi erkjente at vi var forgubba. Det erkjente også gubbene i partiet. Vi har jobbet seigt og systematisk på flere måter for å få fram kvinnelige toppkandidater.

Partilederen forklarer snuoperasjonen med to faktorer:

– Vi har jobbet med å styrke den kvinnepolitiske organiseringen i partiet, men vi har også økt fokuset på saker som er viktige for kvinner, som retten til heltid og sekstimers arbeidsdag, sier Moxnes.

fridag@klassekampen.no

jos@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 1. juni 2015 kl. 10.22

Husarbeid hindrer

Husarbeid holder kvinnene unna listetoppene, mener Anders Todal Jenssen, valgforsker ved NTNU.

– Kvinner bærer fremdeles de tyngste oppgavene når det gjelder omsorgsoppgaver i hjem og samfunn og har rett og slett mindre tid til politikk, sier Jenssen.

Han er ikke overrasket over at det er kun 31 prosent kvinner på topp i kommunevalget og er klar på at den ujevne kjønnsfordelingen får politiske konsekvenser.

– Kvinner driver en del saker hardere enn menn. De er mer interessert i skole, eldreomsorg og helsevesen enn menn, sier Jenssen.

Det er nå en klart høyere kvinneandel på venstresida i politikken.

– Partiene på venstre fløy var tidligere ute med kjønnskvotering internt og har arbeidet mer systematisk med å få frem kvinner. Dessuten er kvinner i gjennomsnitt mer radikale enn menn, og disse partiene har dermed flere kvinner å rekruttere blant, sier Jenssen.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik har tidligere reagert sterkt på den lave andelen kvinner på topp i årets kommunevalget. Nå roser hun Rødt for å ha tatt tak i problemet.

– Dette viser at det er fullt mulig for en partiorganisasjon å få til kjønnsbalanse. Det er helt nødvendig å motivere flere kvinner til å stille til valg, ved å legge til rette for at det skal kunne gå an å kombinere politikk og familieliv, og prioritere kvinnepolitisk arbeid i partiene, sier hun.