Tirsdag 16. juni 2015 Innenriks

• Foreldre frykter snikinnføring av karakterer i barneskolen • Skadelig for barna, sier professor

Raser mot rangering

OPPRØR: Katinka Brodin og Maren Gjerdåker er initiativtakere til gruppen «Foreldreopprør i Oslo-skolen». De mener at Oslo kommune bryter opplæringsloven når de vurderer barna.

KRYSSER AV: Foreldre i Oslo-skolen er opprørt over det de mener er ulovlig vurdering av barna. Lærerne er pålagt å krysse av for hva barn helt ned i første klasse mestrer.

Ungene på barnetrinnet i Oslo-skolen skal snart ta ferie. Med seg hjem i ranselen har alle barna, fra seks år og oppover, et vurderingsskjema. Der står det hva de har fått til og ikke fått til dette halvåret.

Opplæringsloven pålegger at elever skal få tilbakemelding på utviklingen sin hvert halvår, men i Oslo har gått et skritt lenger. Oslo kommune har lenge ønsket å bruke karakterer i barneskolen, men har ikke fått tillatelse. I 2013 påla Utdanningsetaten i Oslo lærerne i barneskolen å gradere elevenes måloppnåelse på utvalgte læringsmål i fagene, norsk, engelsk, naturfag og matte.

I et skjema blir barna dermed skåret som «mestrer» eller «underveis». I tillegg skal elevene få tilbakemelding på disiplin og atferd.

Flere foreldre i Oslo-skolen reagerer på det de mener er en snikinnføring av karakterer i barneskolen.

– Barna oppfatter dette som karakterer, foreldrene oppfatter det som karakterer, da er det irrelevant hva Utdanningsetaten i Oslo kaller det, sier Katinka Brodin.

Hun har barn i Oslo-skolen og er en av initiativtakerne til aksjonsgruppen «Foreldreopprør i Oslo-skolen». På facebook-siden har de nå over 2000 følgere. De mener at den politiske innblandingen i skolen går ut over barnas læring.

Brodin forteller at mange barn opplever det som et nederlag å komme uten «mestrer» på vurderingskortet. Foreldrene mener Oslo-skolen bryter med opplærings­loven.

– Det er ikke lov å gi karakterer til barn. All vurdering av barn skal være læringsfremmende, det vil si å hjelpe dem til å lære mer. «Mestrer» og «underveis» er bare en oppsummering av hva de kan og ikke kan, med andre ord om de har «bestått eller «ikke bestått» sier hun.

Utdanning

• Opplæringsloven forbyr bruk av karakterer som vurderingsform på barnetrinnet.

• Oslo kommune søkte om å tillatelse til å kjøre prøveprosjekter med bruk av karakterer i barneskolen i 2008 og 2013. Begge gangene fikk de avslag.

• I 2013 påla Utdanningsetaten i Oslo alle barneskoler i Oslo å gjennomføre en gradert vurdering av elevenes måloppnåelse i norsk, matte, engelsk og naturfag. Elevene får tilbakemelding på et skjema hvor de får «mestrer» hvis de har tilstrekkelig måloppnåelse og «underveis» hvis de ikke når kompetansemålet.

Bryter loven

Foreldrene får støtte fra nestor i faget Gunn Imsen, professor i pedagogikk ved NTNU. Hun bekrefter at de graderte vurderingene «mestrer» og «underveis» er karakterer, og dermed i strid med forskriften til opplærings­loven om vurdering i barneskolen. I loven står det at det i grunnskolen til og med sjuende årstrinn bare skal gis vurdering uten karakterer. Fra 8. klasse er karakterskalaen delt fra èn til seks. I tillegg nevnes karakterer som bestått/ikke bestått og ordenskarakterene god, nokså god og lite god.

– Karakterforskriften i opplæringsloven er veldig klar på at det skal ikke skal gis karakterer på barnetrinnet, bare uformell vurdering og underveisvurdering, sier Imsen.

Elevene har rett til sluttvurdering, men dette gjelder ved avslutningen av opplæringen i faget, og altså ikke på barnetrinnet. Imsen slår fast at Oslo-skolens bruk av «mestrer/underveis» er en form for gradert vurdering som ikke skiller seg fra karakterene bestått/ikke bestått.

Professoren mener karaktersettingen kan være uheldig for barna:

– Karakterer er som å få et stempel i panna, uten forklaring. Det er noe med å bli stemplet som taper på et tidlig tidspunkt. Det påvirker motivasjonen og den gryende selvforståelsen. Dette er svært uheldig for små barn som ennå er svært sårbare og i utvikling, sier Imsen.

Bruken av karakterer i barneskolen er ikke kun et Oslo-fenomen, i følge professoren:

– Dette har spredd seg til flere steder i landet, sier Imsen, og nevner bruk av graderte smilefjes og andre måter å gradere elevene.

Ikke karakterer

– Forskriften er tydelig på at underveisvurdering og all vurdering på barnetrinnet skal være uten bruk av karakterer fordi hensikten er å fremme læring. Skoleeieren og skoleledere må spørre seg selv om de har en praksis som støtter opp om dette, sier Sissel Skillinghaug, avdelingsdirektør i Utdanningsdirekto­ratet.

Ved Utdanningsetaten i Oslo, som påla lærerne gradert vurdering, mener de å ha sitt på det rene.

Astrid Søgnen, direktør for Utdanningsetaten i Oslo, avviser per SMS anklagene fra foreldre og forskere: «Vi bryter ikke opplæringsloven. Elevene har rett til underveisvurdering og skjemaene som er brukt er et hjelpemiddel for å beskrive elevenes utvikling og ståsted mot kompetansemålene», skriver hun.

– Er dette en snikinnføring av karakterer?

«Nei, dette er ikke et forsøk på å innføre karakterer», svarer Søgnen.

Hun varsler at det kan komme endringer i opplegget for skriftlig vurdering. «Til høsten går vi over til en ny læringsplattform, da blir det endringer i opplegget for skriftlig vurdering, blant annet dette skjemaet».

fridag@klassekampen.no

jos@klassekampen.no