Torsdag 2. juli 2015 Innenriks

• Kontrakter for seks milliarder kroner skal på anbud • Industrien vil droppe internasjonalt anbud

Vil lage norske krigsskip

EGENPRODUSERT: Leder i Fellesforbundet, Arve Bakke, vil at forsvarsmateriell som kan produseres i Norge, skal produseres i Norge. Foto: ANNIKEN C. MOHR

SIKKERHET: De internasjonale anbudsreglene gjelder ikke for sensitivt forsvarsmateriell, mener Fellesforbundet. Nå vil leder Arve Bakke at kystvaktas nye skip skal bygges i Norge.

Industri

Etter at oljenedturen slo inn for fullt i fjor høst har den norske verftsindustrien havnet i en hard klemme. Verftsarbeidere langs hele kysten permitteres i raskt tempo, og seinest i forrige uke ble 60 ansatte permittert ved Kværnes verft i Verdal i Nord-Trøndelag.

Samtidig har Sjøforsvaret satt i gang en prosess for å anskaffe nye kystvaktfartøy. Det er fartøyene i den såkalte Nordkapp-klassen som skal erstattes, og tre nye skip skal bygges.

Nå ønsker både verftsindustrien og fagforeningene at de nye kystvaktskipene skal bygges i Norge, heller enn at de blir satt ut på internasjonalt anbud.

Nye kystvaktskip:

• Sjøforsvaret satt i gang en prosess for å anskaffe nye kystvaktfartøy.

• Det er fartøyene i den såkalte Nordkapp-klassen som skal erstattes, og tre nye skip skal bygges.

• Til sammen skal Forsvaret tegne kontrakter på kystvaktskip for om lag seks milliarder kroner de neste årene.

• Fellesforbundet mener fartøyene må bygges på norske verft for å motvirke nedgangstidene.

Vil bygge i Norge

Sjøforsvaret har ennå ikke gjort ferdig anbudsdokumentene, men opererer etter hva Klassekampen erfarer med et foreløpig budsjett på 2 milliarder kroner per båt. Til sammen skal Forsvaret tegne kontrakter på kystvaktskip for om lag seks milliarder kroner de neste årene.

Nå ønsker Fellesforbundet, det største LO-forbundet i privat sektor, at Forsvaret skal legge ut et nasjonalt anbud framfor en internasjonal konkurranse.

– Vi vil at forsvarsmateriell som kan produseres i Norge, skal produseres i Norge. Og norske verft har vist at de leverer i internasjonal toppklasse, sier Arve Bakke, leder i Fellesforbundet.

Han viser til marinens nye logistikkfartøy KNM Maud, som ble produsert i Sør-Korea og skal leveres til Forsvaret september neste år. Bakke mener skipet like gjerne kunne vært bygd i Norge. Forsvarets kontrakt med Daewoo-verftet i Sør-Korea er på hele 1,32 milliarder kroner.

Også NHO-foreningen Norsk Industri vil at jobben skal gjøres i Norge, ikke minst for å beholde og videreutvikle kompetansen.

– Alle er i anførselstegn enige i at dette skal bygges i Norge. Problemet er at ingen er villige til å si det, sier Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef for Maritim bransjeforening i NHO-foreningen Norsk Industri.

Han sier at de tre kontraktene som nå skal på anbud er enda viktigere enn det nye logistikkfartøy KNM Maud.

– Dette er militære fartøy. Det er veldig sjelden vi bygger marinebåter. Vi må ta vare på den militære kompetansen i Norge, sier han.

Unntak for Forsvaret

I et internt notat slår Fellesforbundet fast at «offentlige forsvarsanskaffelser av denne kaliber må benyttes til å videreutvikle den maritime kompetansen i Norge. For Forsvaret er det også et argument at for å bevare kompetansen på bygging av militære skip må verftene få slike kontrakter av og til».

Fagforeningen argumenterer med at de internasjonale avtalene om konkurranseutsetting som Norge har forpliktet seg til gjennom EU, ikke gjelder dersom det er snakk om anskaffelser som er avgjørende for nasjonal sikkerhet.

Forbundet peker på en rekke verft på Vestlandet som er kompetente til å levere kystvaktfartøyene, og mener at «skipene skal håndtere både sivil og gradert informasjon. Det er derfor gode argumenter for at det ikke bør settes ut på internasjonalt anbud».

Gørvell-Dahll sier at selv om det eksisterer en internasjonal avtale, blir den ikke fulgt i praksis og viser til både Tyskland, Italia og Finland.

– Finnene leverer sine anbud på finsk, tyskerne forlanger at man skal snakke tysk. Det viser at utlendingene gjør hva de kan, sier han.

Men han er redd for at Norge ikke tør.

– Vi skal alltid være snilleste gutt i klassen. Hvorfor gjør dere det spør italienerne meg. De ler av oss, sier Gørvell-Dahll.

magnusl@klassekampen.no

annekarih@klassekampen.no

Avvisende statssekretær

I april sendte næringsforumet i Vestnes kommune i Møre og Romsdal, der verftet Vard Langsten ligger, et brev til forsvarsdepartementet. Der ba næringsforeninga om et møte for å diskutere et nasjonalt anbud for kystvaktskipene.

Statssekretær Øystein Bø (H) svarte at Forsvarets nye fregatter, ubåter og det nye logistikkfartøyet er bygd i utlandet og at det derfor vil «være vanskelig å argumentere for å forbeholde bygging av kystvaktfartøy for norske verft av sikkerhetshensyn».

NORSKPRODUSERT: «KV Harstad» ble bygget ved Søviknes verft og sjøsatt i 2005. Foto: Erik Veigård, SCANPIX