Onsdag 29. juli 2015 Innenriks

Ap krever lik lønn i kommunale og private barnehager. Kommuneadvokaten sier ja:

Krever mer av private

VELFERD FOR PENGA: Byrådslederkandidat for Ap Raymond Johansen vil kreve at private barnehager gir sine ansatte like gode lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager.

STOPP: Vinner venstresida valget i Oslo, må kommersielle barnehager ha samme bemanning, lønn og pensjon som kommunale barnehager. Da forsvinner mye av profitten.

– Det er viktig at pengene kanaliseres der de skal, og ikke ender opp i lommene til eierne av store multinasjonale selskap.

Det sier Raymond Johansen, byrådslederkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo.

Får han makten i hovedstaden etter valget i september, ønsker han å hindre at offentlige velferdskroner går i lommene til private barnehage-eiere.

Barnehageprofitt:

• Kommunale og private barnehager mottar begge tilskudd fra kommunen.

De kommunale barnehagene må følge bemanninskrav og de lønns- og pensjonssatsene som er fremforhandlet. Det må ikke de private barnehagene.

• Klassekampen har tidligere skrevet om kommersielle selskaper som har redusert kostnader ved å kutte i antall ansatte og redusere lønn og pensjon. Tilskuddet fra kommunen påvirkes ikke av dette.

Ja fra kommuneadvokaten

Klassekampen har tidligere skrevet om hvordan eiere av kommersielle barnehager tjener millionsummer på å redusere kostnader knyttet til ansatte (se faktaboks).

I Oslo ønsker Ap at kommunen skal kunne stille samme krav til bemanningsnorm og krav om «tilsvarende lønns- og arbeidsforhold» i private barnehager, som de stiller til de kommunale barnehagene.

Kommuneadvokaten i Oslo har vurdert begge kravene og konkluderer med at det er gode grunner til at kommunen skal kunne stille disse kravene til private aktører.

Endelig vurdering vil være opp til Fylkesmannen og eventuelt domstolen.

– Det vil fortsatt være mulig å ta ut utbytte, det er regulert gjennom nasjonale lover. Men jeg syns ikke barnehagene skal kunne konkurrere på pris, og dermed på lønns- og pensjonsforhold til sine ansatte. Det handler om kvalitet på velferdstjenestene, sier Johansen, og legger til:

–– Men det er selvsagt forskjell på ulike eiere. Vi verdsetter innsatsen til mange private aktører, og flere av de ideelle aktørene har drevet med velferd i over hundre år.

Vil bygge kommunalt

Oslo bystyre har med Høyre og Frp i spissen vedtatt at kommunen ikke skal bygge flere barnehager. Både SV og Ap ønsker at kommunene skal ta tilbake ansvaret for å bygge barnehager.

– Vi er ikke imot private barnehager i seg selv, men vi vil ikke at det skal være store profittmuligheter, sier Marianne Borgen, gruppeleder i SVs bystyregruppe. Også SV vil stille krav til bemanning og lønn i private barnehager.

Ap vil bygge 3000 nye barnehageplasser, og vil at både kommunen og private skal bidra:

– Det kommer til å kreve mye, så alle gode krefter må slippes til, sier byrådskandidaten.

Johansen mener private barnehager har vært viktig:

– Jeg mener at grunnleggende velferdstjenester som skole, helse og eldreomsorg ikke skal kommersialiseres, men skulle man få til full barnehagedekning var det nødvendig å slippe private aktører til.

– Høyresida styres bare av ideologi, og er villig til å privatisere all velferd. Jeg er pragmatisk og anerkjenner at vi har mange private aktører nå. Men jeg vil ikke selge flere av de kommunale barnehagene.

Johansen tror ikke nye krav vil kunne føre til at private aktører trekker seg fra markedet. Borgen i SV er uenig:

– Det vil skape utfordringer for de store kommersielle selskapene, og tar bort mye av inntjeningsgrunnlaget deres, men det er helt greit. Vi ønsker ikke et kommersielt marked rundt barnehager.

politikk@klassekampen.no