Mandag 10. august 2015 Debatt

Demokrati ikke viktig?

Landegrenser

Nils Tore Gjerde skrev 31. juli at Russland bryter Folkeretten i Sør-Ossetia og Abkhasia. Jeg påpekte 4. august at både folkeavstemninger og meningsmålinger viser at et overveldende flertall støtter Russland både i de nevnte områdene og på Krim. 7. august hevder Gjerde at de klare folkemeningene bare skyldes at mange innbyggere er fordrevet.

Tatarenes andel på Krim ble under Stalin redusert fra 36 prosent (folketelling 1897) til 12 prosent ved siste folketelling (2001). Det kan neppe være avgjørende når en folkeavstemning og tre meningsmålinger alle viser at cirka 9 av 10 på Krim ønsker å høre til Russland.

Forretningsmagasinet Forbes oppsummerer: «… meningsmåling etter meningsmåling viser at de som bor der, enten de er ukrainere, russere eller tartarer, nesten alle er enige i at det er bedre å høre til Russland enn Ukraina».

Abkhasia har en komplisert etnisk sammensetning som har skiftet i forbindelse med krigene i 1992 og 2008. Undersøkelsen til University of Columbia fortalte at i alle de fire store etniske gruppene er det stort flertall for enten full uavhengighet eller tilslutning til Russland. Selv blant de etniske georgiere ønsker bare 15 prosent å høre til Georgia.

I Sør-Ossetia har ossetere hele tiden vært den overlegent største etniske gruppe. Som Gjerde skriver, ble den georgiske minoriteten redusert etter krigen i 2008. Imidlertid viste folkeavstemningene både i 1992 og 2006 meget stort flertall for uavhengighet.

Foruten folkeavstemningene og meningsmålingene, bør Gjerde lese forskningsrapportene fra University of Columbia, som nøye beskriver folkemeningen i Abkhasia og Sør-Ossetia. Men det vil kanskje ikke påvirke ham, ettersom han skriver at «Det dette egentlig handler om er verken demokrati eller respekt for folks ønsker». Imidlertid mener mange av oss andre at demokrati og respekt for folks ønsker er viktig, i disse spørsmålene som i andre.

hans.olav@fekjaer.org