Mandag 24. august 2015 Kultur og medier

Aktører advarer mot at Oslo sentrum kan bli tømt for små, uavhengige kulturinstutisjoner:

Kulturen presses ut av Oslo

Nedpakket: Kunstkollektivet Verdensteateret har pakket ned alt utstyret på Kampen i Oslo. Etter Moskva-turne i september er de uten lokale, forteller Asle Nilsen, kunstnerisk leder i Verdensteateret.

Gentrifisering, fortetting og prisstigning fortrenger Oslos kulturinstitusjoner. Verdensteateret er en av flere kultur­aktører på husjakt.

Byutvikling

I en gammel fabrikkbygning på Kampen i Oslo står kasser med utstyr nedpakket og venter på midlertidig lagringsplass. Bygget skal rives. Leiligheter skal bygges. Tilbake står nok en husløs kulturaktør i Oslo. Det blir flere av dem.

– Vi fikk nylig beskjed om at lokalene våre på Kampen skal rives og bli leiligheter, sier kunstnerisk leder i kunstkollektivet Verdensteateret Asle Nilsen.

Verdensteateret har alt utstyret sitt nedpakket i den gamle industribygningen i Kampengata. Derfra skal det i containere, mens Verdensteateret reiser på oppdrag i Moskva i september.

– Etter Moskva-jobben vet vi ikke hvor vi skal være, forteller Nilsen.

– Hvordan skal dere finne nye lokaler?

– Vi er jo veldig påvirket av den samme situasjonen som mange andre i Oslo. Det blir stadig færre lokaler i rett størelse og riktig pris. Dette presser oss ut av Oslo.

Kulturaktører på eiendomsjakt:

• Flere kulturaktører mangler lokaler.

• Høye leiekostnader og færre egnede lokaler gjør situasjonen vanskelig for flere kulturinstitusjoner.

• Unge Kunstners Samfund (UKS), 0047, Fotogalleriet Forbundet Frie Fotografer og Verdensteateret er på husjakt.

• Små, frie kulturaktører kan forsvinne fra Oslo sentrum, advarer UKS.

Programpause

For Unge Kunstneres Samfund (UKS) var det dramatisk da huseier Entra startet rivning midt i forberedelsene til avslutningsfesten i de gamle lokalene.

– En rivningskule slo inn i bakveggen mens vi forberedte fest. For meg var dette et talende bilde på hvor sultne eiendomsbransjen er, sier daglig leder og kurator i UKS, Johanne Nordby Wernø.

Etter forhandlinger med Entra fikk UKS kompensasjon og midlertidige lokaler.

Wernø mener politikerne må bli klar over at flere kulturinstitusjoner går en usikker framtid i møte, og forteller at de har satt publikumsprogrammet på pause til 2016 for å prioritere prosessen.

– Oslo er en by i en dramatisk endring. Det er behov for en aktiv politikk på dette området. Hvis ikke kan det bli fritt for små, frie kulturaktører som oss i Oslo sentrum innen ti år.

– Det var en skarp advarsel?

– Ja, det er en spissformulering. Men mister Oslo disse kulturaktørene, og det kun blir næring og boliger i sentrum, blir hovedstaden en mindre attraktiv by.

Flere på husjakt

Felles husjakt har i to år samlet UKS, 0047, Fotogalleriet og Forbundet Frie Fotografer – men fortsatt er det ikke en endelig løsning. De har utarbeidet en mulighetsstudiet for samarbeid, men på veien dit oppdaget de hvor vanskelig konkurransen er om de få arealene som er igjen.

– Vi oppdaget raskt at Oslo har fått et helt annet marked på bare få år. Svært mange bygninger som har vært eller kunne vært egnet til kulturformål har blitt revet og erstattet med boliger eller næringsbygg, sier prosjektansvarlig for samarbeidet Espen Røyseland fra kunst- og arkitekturstedet 0047.

Når leieprisene dobler seg kommer uavhengige kulturinstitusjoner til kort mot boligutviklere og kjedebutikker.Røyseland har blitt kontaktet av flere i lik situasjon.

– Det er flere som er i uavklarte situasjoner og har følere ute. Mange kjenner på en utrygghet på hvorvidt de kan bli der de er. Mens byen pusses opp, blir situasjonen mer og mer økonomisk uhåndterbar for mange. Dette gjelder ikke bare steder for visuell kunst, men for alle typer uavhengige kulturarenaer.

torbjornn@klassekampen.no

Klar over problemet

Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) er veldig godt kjent med problemstillingen kulturinstitusjonene beskriver.

– Dette er ikke noe nytt for Oslo, men er et problem for alle byer som vokser på samme måte, sier Bjercke.

Oslo kommune har reist til Berlin, New York og London for inspirasjon. Bjercke mener Øvingshotellet, Fellesverkstedet og atelierordningen viser at de har forstått problemet.

– Vi arbeider vi med å gjøre tomme, kommunale eiendommer midlertidig tilgjengelig for kulturaktører. Dette arbeidet er i startfasen.

– Hva tenker du om at kulturaktører må bruke ressurser på eiendomsjakt?

– Det er selvsagt krevende for dem. Men de som alle andre i denne byen må også leve med at vi er en by under press og som vokser fortest i Europa.