Mandag 24. august 2015 Debatt

Blindt hat?

Russland

Tre innlegg av Nils Tore Gjerde, sist 14. august, er prinsipielt svært interessante. Han hevder at Russland har påtvunget tre områder (Krim, Abkhasia og Sør-Ossetia) «sin» løsning mot befolkningens ønsker. Det som er oppsiktsvekkende, er at han holder fast ved dette etter å være konfrontert med de overveldende fakta som foreligger om befolkningens ønsker. Det dreier seg om fem folkeavstemninger, tre meningsmålinger utført av velrenommerte vestlige firmaer og et forskningsprosjekt ved University of Columbia, under ledelse av professor John O’Loughlin. Samtlige ni kilder bekrefter at 80–90 prosent av innbyggerne ønsker å høre til Russland eller være uavhengig (Abkhasia).

Alle disse fakta avfeies med Gjerdes skrekkbilde: Han hevder at i disse områdene kan en ikke «opptre i det offentlige rom uten å bli banket opp» og at avstemningene finner sted «i ly av fremmede tanks». Han forsøker ikke å forklare hvordan dette kan påvirke seriøse undersøkelser foretatt av vestlige firmaer og akademikere.

Det er interessant at det er mulig å benekte fakta så konsekvent. Gjerde kan åpenbart ikke forestille seg at noen mennesker frivillig kan velge å høre til Russland. Skyldes det et blindt hat mot Russland? Noe av forklaringen er kanskje at i tiden etter Jeltsin, særlig siste halvannet år, har våre medier stort sett bare beskrevet Russland på en negativ måte. Det tjener mediene til liten ære at de stadig skriver at Krim er «annektert» og fortier at to folkeavstemninger og tre vestlige meningsmålinger forteller at cirka ni av ti innbyggere foretrekker å høre til Russland.

hans.olav@fekjaer.org