Torsdag 27. august 2015

NASA: Trolig uunngåelig at havet stiger 1 meter

Cape Canaveral (NTB-Reuters-AFP): Havnivåene har i snitt steget nesten 8 cm på 23 år på grunn av issmelting og oppvarming, ifølge NASA. Forskerne frykter vannstanden vil stige enda raskere i framtida.

Havnivåene stiger over store deler av verden, og ferske analyser tyder på at en stigning på 1 meter de neste 100 til 200 årene allerede kan være uunngåelig, advarer NASA.
I 2013 anslo FNs klimapanel at havnivåene kunne komme til å stige mellom 0,3 og 0,9 meter innen utgangen av århundret. Den nye forskningen basert på analyser av NASAs satellittmateriale, viser altså at stigningen høyst sannsynlig vil ligge helt i toppen av dette intervallet.
Issmeltingen på Grønland og i deler av Antarktis skjer stadig raskere, og havene varmes opp og vokser raskere enn for 50 år siden.
Stigende havnivåer kommer til å få store konsekvenser verden over, påpeker Michael Feilich, direktør for NASAs avdeling for geovitenskap.
– Over 150 millioner mennesker bor mindre enn 1 meter over havet, de fleste av dem i Asia, sier han. (©NTB)