Onsdag 16. september 2015 Kultur og medier

• Tv-kanaler tjente 400 millioner på ulovlig spillreklame • Norge ber tre land stanse innslagene

Til krig mot spillreklame

Tar kampen: Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H) vil ha slutt på aggressiv pengespillreklame på norske tv-skjermer. FOTO: SIV DOLMEN

Elleve tv-kanaler sender ulovlig spillreklame rettet mot norske tv-seere fra utlandet. Nå tar Kulturdepartementet grep for å stoppe den.

medier

Til tross for at det er ulovlig, bombarderes norske tv-seere med reklame for pengespill uten lisens i Norge. Minst elleve tv-kanaler sender reklamer for spillselskaper som Betsson og Unibet.

Dette kan de gjøre fordi tv-selskapenes hovedkvarter ligger i utlandet og dermed ikke må følge norsk lov.

Nå vil Kulturdepartementet ha slutt på praksisen og har satt i gang et stort arbeid for å få stoppet reklamen.

– Å ta hensyn til spillavhengige er det primære målet i vår pengespillpolitikk. Reklamen undergraver denne politikken, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H), statssekretær i Kulturdepartementet.

I løpet av september sender Medietilsynet brev til myndighetene i Storbritannia, Spania og Nederland med anmodning om å be tv-selskapene om å følge norske reklameregler.

Det er EUs tv-direktiv som åpner for en slik manøver.

– Det er tidligere tatt politisk kontakt for å gjøre noe med dette, og nå prøver vi en ny juridisk vei. Det er viktig å bidra alt vi kan for å beskytte spillavhengige mot aggressiv reklame. Vi vet ikke om vi klarer å stoppe det, men vi ønsker å prøve alle muligheter, sier Borgundvaag.

Ulovlig spillreklame:

• Minst elleve tv-kanaler i Norge viser ulovlig pengespillreklame.

• Dette kan de gjøre fordi kanalene sender fra utlandet.

• Nå vil norske myndigheter stoppe reklamen og ber myndighetene i Storbritannia, Spania og Nederland om hjelp.

• Fra Storbritannia sender TV3, Viasat 4, TV6, Fem, Max, Vox, Discovery Norge og TLC Norge. National Geographic Norway og Fox Norway sender fra Spania, og MTV Norge sender fra Nederland.

Kan ta saken til Esa

Siden februar har Medietilsynet kartlagt omfanget av den ulovlige pengespillreklamen i Norge med hjelp fra Lotteritilsynet. Nå sender de brev til medietilsynene i tre land, deriblant Ofcom i Storbritannia, for å be dem ta grep.

De to tilsynene ber myndighetene om å oppfordre tv-kanalene til å følge norsk lov. Kanalene kan imidlertid selv velge om de vil rette seg etter norske regler.

– Norge har ikke lykkes med å få stoppet reklamen før. Tror du at dere når fram nå?

– Vi ønsker å prøve alle muligheter, sier Borgundvaag.

I desember kom det såkalte Hamarutvalget med en rapport om pengespill i Norge. Utvalget skulle undersøke den teknologiske utviklingen på pengespillområdet. Dersom det ikke lykkes regjeringen å få stoppet pengespillreklame gjennom kontakt med utenlandske myndigheter, anbefaler rapporten et mer drastisk grep: en såkalt omgåelsesprosedyre.

Det innebærer at Norge kan forby kanalene å vise reklame som er i strid med norsk lov, selv om de sender fra utlandet. I så fall må saken opp til Eftas overvåkingsorgan Esa.

– Er det aktuelt å gå til dette steget?

– Det har vi ikke vurdert ennå. Vi avventer først plan A og må komme tilbake til det når vi ser om vi når fram.

423 millioner på reklame

Tv-kanalene tjener enorme summer på reklamen. Fra oktober 2013 til oktober 2014 brukte utenlandske spillselskaper i alt 423 millioner kroner på tv-reklame som er ulovlig i Norge, viste rapporten fra Hamarutvalget (se graf).

Til sammen ble det vist i alt 360.000 reklameinnslag for ulovlig pengespill i denne perioden. Det utgjorde over 90 prosent av all pengespillreklame. Resten står Norsk Tipping og Norsk Rikstoto for – de eneste spillselskapene som kan reklamere lovlig i Norge.

– Spillselskapet Guts.com (se undersak) viser til at det er stor interesse for pengespill i Norge og at de vil møte den interessen gjennom reklame?

– Jeg er opptatt av at vi ivaretar hensynet til spillavhengige og at aktører som opererer i Norge må respektere våre regler, sier Borgundvaag.

Omgåelsesprosedyren i det europeiske tv-direktivet, som åpner for at et land kan forby utenlandske tv-kanaler å sende reklame som strider mot egne regler, har ikke vært gjennomført før, forteller Linda Andersen i Medietilsynet.

Årsaken er at beviskravene er strenge. Nå er imidlertid direktivet under revisjon, og Andersen håper på endringer.

– Man er nok klar over at disse prosedyrereglene ikke fungerer helt etter sin hensikt, sier hun.

mari.vollan@klassekampen.no

Tror ikke myndighetene vil lykkes

Spillselskapet Guts.com er i ferd med å etablere seg i Norge og har akkurat lansert en stor reklamekampanje. Kommunikasjonssjef Jannicke Overgaard Forsberg tror ikke Kulturdepartementet vil lykkes med å få stoppet pengespillreklame.

– Jeg ser ikke på det som veldig sannsynlig. Det har blitt forsøkt tidligere uten at det har lyktes, sier hun.

– Hva tenker du om at myndighetene bruker mye ressurser på å stoppe reklamen?

– Jeg vet ikke hvor langt de kommer med det. Det finnes en interesse for spill blant nordmenn, og det er det vi gir et tilbud på.

Forsberg sier at Guts tar ansvar for å forhindre spillavhengighet.

– Vi ønsker ikke kunder som ikke har kontroll over egen spilling. Vi har gode rutiner for å fange opp den type atferd på våre sider, samtidig som kundene våre selv kan sette en maksgrense for hvor mye de skal spille for hver måned.

– Hvordan henger ønsket om å forhindre spillavhengighet sammen med reklamen som skal få flere til å spille?

– Det er en stor interesse for spill – det ser man av at Norsk Tipping har et av de største markedsbudsjettene i Norge. Utgangspunktet vårt er at vi ønsker å tilby en blanding av spill og underholdning.

SBS Discovery, som eier fem tv-kanaler som sender ulovlig spillreklame i Norge, skriver i en e-post:

«Vi er ikke kjent med brevet det refereres til og ønsker derfor ikke å gi noen kommentar til denne saken nå. Fem, Max og Vox er Ofcom-registrerte kanaler. De sendes fra Storbritannia og følger Ofcom og britisk reklamelov. Ofcom har klare retningslinjer for spillreklame. Kanalene forholder seg til disse.»