Mandag 5. oktober 2015 Kultur og medier

• Kulturbudsjettet kan bety at Film & Kino må legge ned • Kinoene vil dermed miste flere støtteordninger

Frykter et stort kinoran

Urolig: Direktør Guttorm Petterson i Film & Kino frykter at bransjeorganisasjonen for norske kinoer må legge ned.

Neste års kulturbudsjett kan bety spikeren i kista for Film & Kino, som gir råd og penger til kinoene. 17 ansatte står i fare for å miste jobben.

kultur

Når statsbudsjettet legges fram på onsdag, kan det bety begynnelsen på slutten for bransjeorganisasjonen Film & Kino. Den ble opprettet i 1917 og bidrar med rådgivning og ulike støtteordninger til kinoer over hele landet.

Nå kan den bli stående på bar bakke.

– Jeg regner med at regjeringen følger filmmeldingen og legger opp til at vi ikke skal få noen penger. Det virker ikke som om den har forstått eller bryr seg om at Film & Kino vil bli nedlagt, sier Guttorm Petterson, direktør for Film & Kino.

Film & Kino:

• Bransjeorganisasjon for kommunale og private kinoer og videodistributører.

• Ble stiftet i 1917 under navnet Kommunale kinematografers landsforbund.

• Forvalter Norsk kino- og filmfond og driver bygdekinoen. Fondsmidlene går blant annet til filmfestivaler, cinemateker og filmklubber.

• Regjeringen vil flytte filmfondet til statsbudsjettet og overlate ansvaret til Norsk filminstitutt.

• Den har ikke varslet noe støtte til Film & Kino.

Må klare seg selv

Film & Kino forvalter i dag Norsk kino- og filmfond, som består av avgiftsmidler fra salg av dvd-er og kinobilletter. I filmmeldingen som kom før sommeren foreslår regjeringen å flytte fondet til statsbudsjettet og å gi Norsk filminstitutt ansvar for å fordele midlene. Pengene skal gå til formidling av filmkultur, deriblant tilskudd til filmfestivaler og cinemateker.

Men det står ikke hva som skal skje med Film & Kinos støtteordninger til kinoene, slik som støtten til å sette opp utenlandsk kvalitetsfilm. «Etter omleggingen må Film & Kino selv stå for finansieringen av egen drift og virksomhet», står det i meldingen.

– Kinoene er redde for at tjenestene de har fått fra Film & Kino skal bli borte. Dette er tjenester som små og mellomstore kinoer ikke har ressurser til å drive selv, sier Petterson.

– Kan ikke dette finansieres av medlemmene deres?

– Medlemmene betaler allerede avgift til filmfondet, i tillegg til medlemsavgift til Film & Kino. Det er helt urimelig at de skal betale enda mer.

Filmmeldingen skal behandles i Stortinget denne høsten, parallelt med forslaget til kulturbudsjett for 2016. Begge disse rundene blir avgjørende for Film & Kinos framtid.

– Vi vil nok uansett måtte si opp en del folk. I verste fall må vi si opp alle. Det vet vi ikke før filmmeldingen er ferdigbehandlet 24. november, og da er det en drøy måned til årsskiftet. Det er helt vanvittig, sier Petterson.

Kulturdepartementet har varslet at Film & Kino i framtiden kan søke tilskudd fra Norsk filminstitutt (NFI) til ulike tiltak.

– Men samtidig signaliserer de at NFI skal støtte prosjekter, ikke drift. Vi kan ikke behandle prosjekter hvis vi ikke har noen til å drifte dem.

Vil ha frivillig avgift

I filmmeldingen foreslås det at støtten fra filmfondet skal brukes plattformnøytralt, slik at støtten også går til digitale distributører. Det har fått kinobransjen til å steile, ettersom det er kinoer og dvd-forhandlere som betaler. Fondet har krympet kraftig de siste årene fordi dvd-salget har stupt.

– Når midlene skrumper inn og skal deles på enda flere, blir det lite eller ingenting igjen til helt nødvendige kompetansemessige tiltak til kinoene. Det vil dermed sette mange av dem i fare for nedleggelse, sier Petterson.

Han mener at avgiften på kinobilletter må kuttes og at det heller bør innføres en frivillig avgift som kan gå direkte til ulike kinotiltak.

– Vi vil kunne utføre oppgaver som å støtte visninger av barnefilm og kvalitetsfilm fra utlandet, rådgivningstjenester og statistikk, sier Petterson.

mari.vollan@klassekampen.no

Her står slagene om kulturbudsjettet:

Det er flere saker det er knyttet spenning til når Thorhild Widvey (H) legger fram sitt andre kulturbudsjett på onsdag. Her er noen av dem:

Knutepunktordningen:

Sist onsdag meldte NRK at regjeringen vil avvikle den såkalte knutepunktordningen for norske festivaler. Ordningen sørger for øremerkede midler til festivaler som anses som «spydspisser» innen sine fagfelt, deriblant Øyafestivalen. Forslaget har fått kritikk.

– Enten man kaller det knutepunkt, eller noe annet, er Norge tjent med å ha noen festivaler som mottar betydelig støtte slik at de kan utvikle kvalitet over tid, sier leder Anders Rykkja i organisasjonen Norske festivaler.

Pressestøtte og mediemoms:

Medienes største bekymring er at regjeringen bruker statsbudsjettet til å ta en omkamp om pressestøtten.

– Det viktigste for oss er at pressestøtten ikke røres. Det mediene trenger nå er forutsigbarhet, sier administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes landsforbund (MBL).

Hun håper også statsbudsjettet sier noe om momsen på digitale medier. Regjeringen er nå i dialog med Eftas kontrollorgan Esa om å tillate nullmoms på digitale medier.

– Jeg håper de snart kan si noe om når det blir innført i praksis. Det er et viktig prinsipp ikke å skattlegge det skrevne ord, sier Øgrey.

Moms på e-bøker:

Leder for Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, håper regjeringen vil innføre nullmoms på e-bøker i det den eventuelt får tilsagn fra Esa om momsfritak for nettaviser.

– Det vil være et viktig signal på om nullmoms på e-bøker vil være mulig å gjennomføre, sier han.

Gaveforsterkning:

Klassekampen erfarer at Widvey vil foreslå å utvide gaveforsterkningsordningen for museer til også å gjelde teater. Ordningen innebærer at staten forsterker private pengegaver med 25 prosent av gavesummen.

Insentivordning for film:

Regjeringen vil trekke filminnspillinger til Norge og har varslet en insentivordning for film. Den innebærer at filmskapere får refundert en del av utgiftene sine ved å spille inn film i Norge. Guttorm Petterson i Film & Kino håper at det er Finans- eller Næringsdepartementet som skal ta regninga.

– Jeg regner med at det blir insentivordning, og jeg håper og tror at det ikke vil gå på bekostning av produksjonsstøtte eller andre ting på filmfeltet.

Viking i norge?: Regjeringen vil trekke filmskapere til landet.
Aviser: Vil Thorhild Widvey ta en omkamp om pressestøtten?