Lørdag 10. oktober 2015 Debatt

Rydd opp nå, Høie

Psykiatri

Den svært omfattende tvangsbruken i norsk psykiatri er en alvorlig og akutt situasjon for menneskerettighetene i Norge. Helseminister Bent Høie har kjent til utfordringene lenge. Lite har skjedd. Nå går min bekymringsmelding til FN.

I Norge har det vært en uttalt strategi at tvangsbruken skal ned i psykiatrien. Det har ikke skjedd. Bruken av tvang, både frihetsberøvelse, tvangsmedisinering og bruk av belter og remmer, er stabil og omfattende. Og tvang brukes vilkårlig. Risikoen for å bli utsatt for tvang er avhengig av hvor du bor og hvor du havner.

Vi er ikke mot tvang når den blir brukt i nødverge og nødrett, og ikke diskriminerer mennesker med psykisk lidelse. I dag har vi en egen lov, lov om psykisk helsevern, som senker terskelen vesentlig for å utsette deg for tvang hvis du har en slik lidelse. Du kan bli utsatt for frihetsberøvelse, tvangsmedisinering og beltelegging, også uten å være til fare for deg selv eller andre. Det vil vi til livs.

Senter for medisinsk etikk har uttalt at vi ikke har forskningsmessig belegg for å si at tvangsbehandling har positiv effekt på pasientene. Men de alvorlige fysiske og psykiske skadene av tvang er solid dokumentert. Vi vet at det finnes behandlingsmåter som er mye bedre egnet til å gjøre folk friske enn belter og remmer.

Helseministeren anerkjenner at den høye tvangsbruken er et problem. Likevel får den fortsette. I mellomtiden blir stadig flere påført alvorlige skader som følge av tvangsbruk. Jeg ber regjeringen innstendig om å endre bruken av tvang i psykiatrien, og erstatte lov om psykisk helsevern med et ikke-diskriminerende regelverk.

I dag markeres Verdensdagen for psykisk helse over hele verden. Vi feirer større åpenhet, mindre tabuer og bedre hjelp til flere. Men feiringen har en sterk bismak. I Norge blir folk jevnlig utsatt for en tvangsbruk som er uforenelig med menneskerettighetene. Det er uverdig, alvorlig og det må stoppe. Nå må regjeringen rydde opp.

sunniva.orstavik@ldo.no

Artikkelen er oppdatert: 14. oktober 2015 kl. 12.49