Mandag 19. oktober 2015 Kultur og medier

• Frustrasjon over nye kutt i Østfold-aviser • Amedia hentet ut 63 millioner kroner på tre år

Må kutte tross overskudd

Under sparekniven: – Dette er ikke noe cruisereise på første klasse. Mange av de ansatte opplever at vi har en stor og kostbar overbygning sentralt i Oslo, samtidig som det kuttes med hard hånd ute i lokalavisene, sier Eva Stenbro, konserntillitsvalgt for de 2800 ansatte i Amedia. Her pakker hun sakene sine i påvente av nytt kontor når Amedia sentralt nå samlokaliseres.

Amedia-aviser i Østfold blir pålagt en ny runde med kostnadskutt – også aviser som går med solide overskudd. Ansatte i Moss Avis tror konsernet kutter for å gjøre seg attraktivt for nye eiere.

Medier

– Vi opplever kraftig frustrasjon på grunnplanet nå. Det er en stor pedagogisk utfordring å forklare nødvendigheten av å kutte enda mer, sier Eva Stenbro, som er representant for de ansatte i Amedias konsernstyre.

Etter et å ha gjennomført et gigantkutt på en halv milliard kroner i fjor, har flere Amedia-aviser blitt pålagt nye kutt i neste års budsjett.

Som fagbladet Journalisten omtalte i forrige uke, er det foreløpig lokalavisene i Østfold som rapporterer om nye innsparingskrav. Til gjengjeld oppleves kuttforslagene som ekstra provoserende i Østfold.

– Vi har forståelse for at konsernet må dekke sine utgifter til nedbetaling av lån og andre økonomiske forpliktelser. Men i Østfold går de fleste av Amedias aviser så det griner. Sett fra de ansattes ståsted er det vanskelig å forstå hvorfor de må kutte igjen når avisa går med mange millioner kroner i overskudd.

Amedia kutter igjen:

• Flere av Amedias lokalaviser i Østfold forbereder nye kutt i neste års budsjetter.

• De tillitsvalgte frykter at Amedia kutter for å gjøre seg attraktivt for nye eier.

• Tidligere i høst varslet eierne Telenor og LO at de ønsker nye aktører inn på eiersiden i Amedia.

• Meklerhuset ABG Sundal Collier har fått oppdraget med å vurdere nye eierstrukturer for mediekonsernet.

Pyntet for salg

Med et opplag på rundt 12.000 er Moss Avis nest størst av Amedias seks lokalaviser i Østfold. I fjor forsvant tre-fire årsverk, som en del av kuttet på en halv milliard kroner i hele konsernet. På et allmøte for to uker siden fikk de ansatte beskjed om at ytterligere halvannet årsverk kan forsvinne til neste år og at oppsigelser ikke kan utelukkes.

– Dette kommer samtidig som vi får vite at avisa styrer mot det som kan bli tidenes beste økonomisk resultat, forteller hovedtillitsvalgt for journalistene i Moss Avis, Svein Thoresen.

– Etter det jeg vet går det også bra for de fleste andre avisene i regionen. Årsaken til dette er trolig at vi ligger i «oljeskyggen», og at vi ikke merker konjunkturnedgangen like mye som andre steder i landet, sier Thoresen.

Tapper egenkapital

Eierne av Amedia, Telenor og LO, varslet tidligere i høst at eieren ser etter nye aksjonærer til selskapet. Klubblederen i Moss Avis vil ikke utelukke at de siste kuttene kommer som følge av dette.

– Blant de ansatte snakkes det nå høyt om at de nye kuttene har til hensikt å forbedre resultatene, slik at konsernet framstår som mer attraktivt for nye eiere, sier Thoresen.

I likhet med en rekke andre Amedia-aviser som går med overskudd, har Moss Avis betalt store beløp i konsernbidrag. Avisa rapporterer ikke egne regnskapstall til Brønnøysund, men inngår i selskapet Mediehuset Østfold sammen med Fredrikstad Blad. De tre siste årene har selskapet gått med 56 millioner kroner i overskudd. I samme periode er 63 millioner kroner overført til morselskapet, ifølge regnskapstallene.

Egenkapitalen for de to avisene er dermed tappet for 7 millioner kroner.

– Det er ikke lenger noen bunnlinje i lokalavisene som Amedia eier, det er bare topplinja i konsernet som teller. Fortsetter det sånn, risikerer eierne å melke kua så hardt at den dør, fortviler Thoresen.

Halvert bemanning

Redaktør og daglig leder for Moss Avis, Pål Enghaug, ser at han har en pedagogisk utfordring med å forklare de ansatte at avisa må kutte igjen.

– Jeg er heller ikke glad for dette og synes det er fryktelig at vi må kutte flere årsverk. Men vi ser at opplag og annonseinntekter fortsetter å falle, samtidig som inntjeningen i den digitale økonomien sitter langt inne. Da er vi nødt til å tilpasse oss, i likhet med alle andre i bransjen, sier han.

Da Enghaug begynte i Moss Avis for ti år siden hadde avisa 67 årsverk. Med de siste kuttene er det under 30 igjen. Reduksjonen i bemanning kommer også som følge av at mange oppgaver er blitt sentralisert av konsernet, som annonseproduksjon, abonnementssalg og typografi. Samtidig har avisa gått med solide overskudd de siste årene: I fjor ble årsresultatet 7,9 millioner.

– Det blir alltid et spørsmål om vi kunne klart oss med mindre overskudd og heller beholdt flere ansatte. Men det er viktig å huske at mye av overskuddet kommer som følge av kostnadskutt, og ikke på grunn av lønnsomhet i markedet. Uansett må vi forholde oss til de budsjettrammene som vi har fått tildelt av våre eiere, sier Enghaug.

jonas.braekke@klassekampen.no

Amedia: Har ikke beordret kutt

Amedias konsernledelse tilbakeviser at det har beordret avisene i Østfold til å kutte enda mer til neste år.

– Arbeidet med neste års budsjetter er i gang ved de enkelte mediehusene. Men dette er lokale prosesser som vi i konsernledelsen foreløpig ikke er orientert om. Det er opp til styrene i hvert enkelt mediehus å vurdere hva som er riktig ut fra situasjonen i deres eget selskap, sier Stig Finslo, kommunikasjonsdirektør i Amedia.

Amedias regiondirektør Petter Christian Saugstad er styreleder i lokalavisene som konsernet eier i Østfold. Han har ikke svart på Klassekampens forespørsel om intervju.

Kommunikasjonsdirektør Finslo bekrefter at konsernet har gitt føringer for arbeidet med neste års budsjett, uten at han vil tallfeste hva disse består i.

– Jeg ønsker ikke gå nærmere inn på dette, annet enn at det handler om hva slags forventninger vi har til neste år for utviklingen i annonseinntekter og andre relevante parametere, sier Finslo.

De tillitsvalgte for de ansatte i Amedia krever på sin side at konsernet kutter i konsernets overbygning, framfor å gå løs på lokalavisene med sparekniven.

– Selvsagt koster det å utvikle gode fellesløsninger. Men med en stor konsernoverbygning som vår blir det mange folk på toppen som tjener veldig bra. I den situasjonen vi er i nå, så må vi prioritere hardt, og kostnadene i konsernet må ses på med et like kritisk blikk som i andre deler av konsernet, mener Eva Stenbro, konserntillitsvalgt for de ansatte i Amedia.

Kommunikasjonsdirektør Stig Finslo tilbakeviser at konsernet ikke har tatt sin del av nedskjæringene.

– Vi fortsetter å se på områder som kan bidra til ytterligere innsparing også sentralt. Konsernet står for en del støttefunksjoner som er helt nødvendige å opprettholde, som kundesenter, annonseproduksjon og it-utvikling. Men vi vil jobbe videre med mulighetene for å optimalisere og effektivisere disse tjenestene, sier Stig Finslo.