Mandag 19. oktober 2015 Innenriks

• To barnehageopptak • 3000 nye plasser • Forsøk med kveldsåpne barnehager

Enige om barnehageløft

FLERE PLASSER: Samarbeidspartiene er enige om å etablere 3000 nye barnehageplasser i Oslo i løpet av den neste fireårsperioden. På bildet er Hala Joda med Sara (2) i åpen barnehage på Grønland. Arkivfoto: Anniken C. Mohr

PRIVAT: Byrådspartiene er enige om at Oslo skal få to barnehageopptak og nattåpne barnehager. Støttepartiet Rødt står hardt på kravet om at ingen nye barnehager skal være kommersielle.

OSLO

Oslo kan i den kommende perioden for første gang få full barnehagedekning. De tre samarbeidspartiene Ap, SV og MDG har nemlig blitt enig om at det skal opprettes 3000 nye barnehageplasser i kommunen. De tre partiene vil også innføre to barnehageopptak i året og starte forsøk med kveldsåpne og helge- og nattåpne barnehager. Utvidede åpningstider skal dekke behov for foreldre som jobber utenom normalarbeidsdagen.

Dette får Klassekampen bekreftet fra en kilde som kjenner innholdet i byrådsavtalen som blir lagt fram i dag.

Barnehager

• Klassekampen har skrevet flere saker om hvordan private aktører tjener store summer på drift av barnehager.

• Private kommersielle barnehager gir i snitt sine ansatte dårligere lønns- og pensjonsvilkår, noe som gjør driften billigere. Barnehagene mottar tilskudd til drift fra kommunen.

• I 2014 var 47 prosent av barnehagene i Norge drevet av det offentlige.

Legges fram i dag

De tre partiene har ikke flertall alene, og for å få gjennom barnehageplanene trenger de støtte. Rødt har vært tydelig i valgkampen på at de ønsker å støtte et nytt byråd på venstresida.

I helga kom det fram at Rødt er villig til å garantere støtte til budsjettene i de neste fire årene, men mot en slik støtte har de et tydelig krav:

Rødt krever full stans i kommersialisering av velferdstjenester. Alle nye barnehager, sykehjem og andre kommunalt finansierte velferdstjenester skal driftes av kommunen eller ideelle aktører.

Ifølge Aftenposten vil det være vanskelig for Ap å godta dette kravet når det gjelder barnehager. Kommende byrådsleder Raymond Johansen har tidligere sagt at han ønsker at også private aktører skal få bygge nye barnehager.

Uten en avtale med Rødt må byrådet forhandle fram budsjettet i bystyret.

3000 plasser er regulert

– Det er ingen god grunn til at rødgrønne partier skal tillate private sugerør i fellesskapets kasse på områder som barnehage, sykehus og eldreomsorg. Det er det som skjer nå, og det vil vi ikke sitte rolig å se på. Vi mener at et nytt flertall skal snu denne utviklingen og sette foten ned for profitt i velferden.

Det sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Han mener at Ap kan nå målet om 3000 nye barnehageplasser uten problemer, også uten kommersielle aktører. En oversikt fra Oslo kommune viser at over 3000 barnehageplasser allerede er regulert eller er under regulering i forbindelse med nye boligprosjekter.

– Oslo kommune kan leie disse lokalene og drifte barnehagene selv. Den barnehagebestyreren som Adecco vil ansette, kan like godt Oslo kommune ansette.

Moxnes er bekymret for de langsiktige konsekvensene av kommersielle velferdstjenester.

– Vi mener at et nytt flertall i Oslo skal sette ned foten for profitt i velferd. Det er helt avgjørende å stanse profittjakten i velferdstjenester. Dette handler om framtiden til velferden i Norge. Hvis folk får inntrykk av at private særinteresser skor seg økonomisk på velferden, så vil oppslutningen om venstresidens fellesløsninger kunne få seg en varig knekk.

Verken Ap, SV eller MDG ville uttale seg om saken mens forhandlingene pågår.

astridr@klassekampen.no

Rødt får støtte fra Fagforbundet

– Vårt standpunkt er krystallklart: Prinsipielt mener vi at barnehager skal være kommunalt driftet.

Det sier Mari Sanden, leder i Fagforbundet i Oslo. Hun forteller at forbundet er skeptisk til kommersielle barnehager fordi fortjenesten til de private aktørene hentes fra dårligere bemanning og dårligere lønns- og pensjonsvilkår for de ansatte.

– I tillegg handler det om at kommunen bør ha styring over et så viktig område. Oslo er gjennomkommersialisert.

Sanden vil legge til at hun ikke kjenner detaljene i forhandlingene:

– Det er vanskelig å ta stilling til en diskusjon som foregår bak lukkede dører.

Også Atle Danielsen, nestleder i Utdanningsforbundet i Oslo, er skeptisk til kommersielle barnehager. Til Klassekampen skriver han: «Utdanningsforbundet Oslo er opptatt av at forholdene for barn og personal er likeverdige uavhengig eierforhold. Vi er imot en kommersialisering av sektoren som gir aktører mulighet til å hente ut betydelig profitt i en sektor som er fullfinansiert av skattepenger og foreldrebetaling. Det må kunne stilles krav om at midlene går til det de er tiltenkt.»