Onsdag 28. oktober 2015 Kultur og medier

• Regjeringen vil gi norske nettaviser momsfritak • Men fagbladene må fortsatt betale full moms

Fagblader får smell

IKKE FORNØYD: Elin Floberghagen i Fagpressen mener det er helt urimelig at fagblader ikke skal få digitalt momsfritak.

Regjeringen vil ikke la fagbladene slippe digital moms på linje med andre nyhetsmedier. – Helt urimelig, sier Elin Floberg­hagen i Fagpressen.

medier

Regjeringen skal snart be Efta om å få innføre momsfritak for digitale nyhetsmedier.

Men ikke alle vil få glede av den forjettede nullmomsen.

Regjeringen vil ikke be om at fagblader som Teknisk Ukeblad, Kommunal Rapport og Sykepleien skal få fritak. Det betyr at fagpressen fortsatt må betale 25 prosent moms på digitale inntekter, noe som kan utgjøre store summer for blader som vil satse på nett.

– Typiske magasiner eller fagblader vil ikke omfattes av fritaket. Det vil være et vilkår at tjenesten hovedsakelig inneholder nyheter og aktualitetsstoff og at dette er hentet fra et bredt spekter av samfunnsområder, sier kulturminister Thorhild Widvey (H) til Klassekampen.

Direktør Elin Floberghagen i Fagpressen, som organiserer 210 fagblader, blir sjokkert når hun hører hva regjeringen går inn for.

– Jeg tror nesten ikke at det er sant. Det er helt urimelig med en slik avgrensing. Våre medier er hovedleverandører av nyheter innen sine felt, sier hun.

Nullmoms for medier:

• Regjeringen vil be Eftas overvåkingsorgan Esa om å innføre momsfritak for elektroniske nyhetsmedier.

• Nå fastslår kulturminister Thorhild Widvey at fagbladene ikke vil omfattes av fritaket.

• I dag har avisene og de fleste fagbladene momsfritak for papirutgaver, mens de betaler 25 prosent moms på digitale plattformer.

Blandede signaler

I dag har de aller fleste fagbladene momsfritak for papirutgavene sine, i likhet med avisene. Thorhild Widvey sa til fagbladet Journalisten i mai at «hovedregelen er at de som har nullmoms på papir skal få det på nett».

– Det har vi forholdt oss til, og vi har også forholdt oss til signaler om at alle nyhets- og aktualitetsmedier skal få fritak, sier Floberghagen.

I kulturbudsjettet for 2016 står det om innføringen av digital nullmoms at «alle medier som i hovedsak består av nyhets- og aktualitetsinnhold vil omfattes, herunder nettaviser og nyhetsbaserte tv-kanaler».

Kulturministeren sier imidlertid at det aldri har vært meningen at fagbladene skal omfattes av fritaket.

– Jeg har vært tydelig på at fritaket gjelder nyheter og aktualitetsstoff og at vi ville komme med en klar avgrensing, sier hun.

Denne avgrensingen er også presisert i Finansdepartementets budsjett for 2016.

– Nesten alle fagbladene har momsfritak på papir, bør de ikke da også få det digitalt?

– Vi har ikke gått inn og vurdert alle medier som har fritak for moms på papir, men som har moms på digitale tjenester. Forutsetningen for fritaket er at stoffet skal hentes fra et bredt spekter av samfunnsområder, sier Widvey.

– Må ha avgrensing

Floberghagen mener at begrensningen som regjeringen legger opp til, ikke er prinsipiell.

– Hvis momsfritaket skal omfatte nyhets- og aktualitetsmedier, kan det ikke bare gjelde noen av disse mediene. Regjeringen legger opp til at aviser som dekker et smalt område blir omfattet av fritaket, mens fagblader som dekker det samme området ikke blir omfattet, sier hun. Hun viser til Teknisk Ukeblad, som blant annet dekker oljebransje, næringsliv og teknologi. Nettstedet tu.no har over 800.000 unike brukere i uka. Ifølge Thorhild Widvey favner ikke Teknisk Ukeblad om et bredt spekter av samfunnsområder.

– De har saker fra én sektor. Avgrensingen er veldig viktig. Vi har vært i dialog med Esa om at nullsatsen vil omfatte medier med et bredt tilbud. Vi må ha en avgrensing for å få det til.

– Nisjemedier som Finans­avisen dekker vel også én sektor?

– Finansavisen dekker mange sektorer: De skriver om kultur, næringsliv, økonomi, politikk. Men det er ikke min oppgave å fortelle hvilke medier som skal omfattes av fritaket. Mediene må selv dokumentere at de tilfredsstiller kriteriene.

– Kan det hende at noen av fagbladene tilfredsstiller kriteriene?

– Det tror jeg ikke. Det som skiller dem fra avisene, er jo at de dekker én sektor eller interesse.

mari.vollan@klassekampen.no

Redaktør: Sjokkerende å høre

Barth Tholens, sjefredaktør i fagbladet Sykepleien, er svært overrasket over at Widvey ikke vil gi fagpressen digital nullmoms.

– Det er litt sjokkerende å høre. Vi lager et stort tidsskrift som går ut til 105.000 mennesker. Regjeringen forstår seg ikke helt på fagpressen hvis den ser på vårt tidsskrift som en veldig smal nisje. Sykepleien er selvfølgelig spesialisert på helse, men skriver også bredt om arbeidsliv, utdanning, politikk og etikk, sier Tholens.

Han sier at det blir vanskeligere for Sykepleien å være innovativ på digitale plattformer uten et momsfritak.

– Vi har satt som mål å bli heldigitale i løpet av kort tid, og vi satser mye på å bli gode på digitale medier. Det er klart at momsen vil bremse utviklingen, sier han.

Elin Floberghagen sier at mange fagblader har latt være å innføre betalingsløsninger i digitale kanaler på grunn av momsen på 25 prosent.

– De har heller lagt ut alt innhold gratis. Hvis man ikke får digital nullmoms, vil det bremse innovasjon og utvikling i digitale kanaler.

Fagpressen skal nå diskutere saken på sitt styremøte i morgen. Organisasjonen har også avtalt et møte med Thorhild Widvey neste uke.

– Konkurransemessig vil dette innebære en helt urimelig forskjellsbehandling. Det er ingen forskjell på den løpende nyhetsdekningen som våre medier og andre nyhetsmedier driver med digitalt.

Thorhild Widvey (H)