Torsdag 29. oktober 2015 Innenriks

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum advarer mot lønnspress og flere grunnløse asylsøkere:

Vedum med asyladvarsel

SOSIAL DUMPING: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum frykter at konsekvensen av å gjøre det enklere for asylsøkere å jobbe, blir lønnspress for lavtlønte og flere grunnløse asylsøkere.

ARBEID: Senterpartiet frykter lønnspress for lavtlønte og flere grunnløse asylsøkere dersom det blir lettere for asylsøkere å jobbe.

ASYL

– Vi må ikke lage et system der folk tenker at de kan tjene greier penger i Norge et år.

Det sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til Klassekampen – bare uker etter et stortingsflertall bestående av Sp, Ap, Venstre, KrF og SV gikk inn for at det bør vurderes å gi midlertidige arbeidstillatelser til flyktninger allerede før flyktninger har vært til asylintervju.

Nå er Vedum skeptisk til forslaget.

– Som i alle saker er det gode argumenter både for og imot. Det kan være asylsøkere som opplagt ikke har rett på opphold, som ser på det som en mulighet til å ha en grei inntekt en liten periode før de returneres. Det kan føre til enda flere grunnløse asylsøkere, sier han.

Sp-lederen presiserer at det Stortinget har bedt regjeringen om, bare er en vurdering:

– Vi må tenke nøye gjennom mulige konsekvenser før vi gjør noen endringer.

Flyktningkrisa:

• Utlendingsdirektoratet (UDI) venter mer enn 30.000 asylsøkere til Norge i år og enda flere neste år.

• Statsminister Erna Solberg (H) har anslått at å gi opphold til mellom 40 og 50.000 i år og neste år kan koste 40 til 50 milliarder kroner over fem år.

• I morgen kommer det såkalte tilleggsnummeret til regjeringens budsjettforslag for 2016. Tilleggsnummeret er ment å beskrive hvilke merutgifter staten får med tilstrømmingen av flyktninger neste år og hvordan denne regningen skal dekkes inn.

Ap: Ikke politikkendring

Helga Pedersen (Ap) har ikke tro på at forslaget vil føre til flere grunnløse asylsøkere.

– Det vi legger opp til er ikke at alle som melder seg på grensa og søker asyl skal få jobb neste dag, sier Pedersen til Klassekampen.

Hun viser til at asylsøkere allerede i dag kan få midlertidig oppholdstillatelse mens de venter på behandling av søknaden sin, men da må identiteten være avklart og asylintervju gjennomført. På grunn av den store asylstrømmen må asylsøkere belage seg på å vente opp mot et år før de får gjennomført asylintervju.

– De fleste av flyktningene som kommer skal jobbe, bo og betale skatt i Norge. Dess fortere de kommer seg i arbeid og lærer seg norsk, dess raskere vil de blir skattebetalere som hjelper til med å holde hjulene i gang, sier hun.

Sosial dumping

Vedum er bekymret for at økt tilgang på arbeidskraft kommer til å presse ned lønningene i yrker som allerede er lavtlønnete.

– Fra erfaring vet vi at arbeidsinnvandring fører til at lønningene synker, sier han.

– Frykter du at flyktning­strømmen vil presse ned lønningene for lavtlønte arbeidstakere, Pedersen?

– Det er åpenbart en risiko. Det har vi blant annet sett med arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. Derfor er det viktig å ha en politikk som motvirker det, og blant annet derfor er vi imot regjeringens uthuling av arbeidsmiljøloven. Samtidig er det viktig at vi som samfunn legger til rette for organisering, slik at de blir en del av det kollektive samfunnet og det norske normalarbeidslivet.

politikk@klassekampen.no

LO er positiv til arbeidstillatelse

«LO mener det er viktig å sikre like vilkår for flyktningene i arbeidsmarkedet, så man unngår at de blir utnyttet. Det er mange eksempler på at denne gruppen utnyttes på det groveste. Derfor ønsker vi midlertidig arbeidstillatelse. Dette vil generere aktivitet, både for den enkelte og samfunnet. Yrkeserfaring vil også gjøre integreringen langt lettere om det viser seg at man ikke kan returnere.»

Det skriver første nestleder Tor-Arne Solbakken i LO. Solbakken ønsker at man bruker den økte tilgangen på arbeidskraft til å løse ugjorte oppgaver. I tillegg er han opptatt av at kompetansen flyktningene har med seg kartlegges tidligere.

«Nokuts kapasitet for godkjenning av utenlandsk utdannelse må økes», skriver han.