Mandag 2. november 2015 Kultur og medier

• Tankesmia Agenda satser millioner på nytt magasin • I dag lanseres tidsskriftet på nett

Jakter de lange tankene

Favner bredt: Redaktør Stian Bromark håper at nye Agenda Magasin når både nerder og horder.

Politisk debatt har et imageproblem, sier Stian Bromark, redaktør for det nye tidsskriftet Agenda Magasin. Han vil løfte fram de store vyene i politikken.

medier

Tankesmia Agenda har lagt 2,5 millioner kroner på bordet og lanserer i dag sitt eget tidsskrift. Selv om moderskipet har et sentrum-venstre-perspektiv på politikk, skal Agenda Magasin favne breiere, forteller redaktør Stian Bromark. Han lover å trykke tekster som vil irritere både venstre- og høyresida.

– Målet er å skape et vitalt og viralt nettsted for politisk debatt og analyse. Verdispørsmål skal prioriteres høyest. Det blir som et Harvest for politisk interesserte, sier Bromark, med referanse til nettstedet som skriver om natur og henvender seg til «de som lengter ut».

– Vi skal ha et rolig tempo, leke oss med sjangre og være eksperimentelle. Forhåpentligvis blir det et sted hvor politikere kan tørre å være visjonære og framtidsretta og tenke lenger enn til neste valg.

Agenda Magasin:

• Tankesmia Agenda lanserer i dag sitt nye nettidsskrift Agenda Magasin.

• Det er satt av 2,5 millioner kroner til magasinet i neste års budsjett.

• Magasinet skal være et sted for politisk debatt og analyse, med utgangspunkt i sentrum-venstre.

• Journalist og forfatter Stian Bromark er redaktør.

Vil nå de desillusjonerte

Ett av målene er å gjenreise statusen til den politiske debatten.

– Politisk debatt har et imageproblem. Folk flest bryr seg åpenbart ikke, i og med at valgdeltakelsen og medlemstallene i politiske partier synker. Undersøkelser viser at folk er desillusjonerte, og det er en stor demokratisk utfordring, sier Bromark.

Han mener det er viktig å gi rom til langsiktige tanker.

– Nå er det sånn at politikken mer eller mindre utformes etter det som til enhver tid er det gjeldende nyhetsbildet. Da er det klart at politikerne ikke greier å gjøre noe med de virkelig store utfordringene knyttet til for eksempel demografi og miljø.

– Hvordan vil magasinet skille seg fra tidsskriftene Manifest og Minerva?

– Jeg tror vi vil være mye mer journalistisk orientert og spille på flere sjangre. Både Manifest og Minerva blir innimellom litt vel kritiserende og lite konstruktive. Jeg håper å kunne veie opp litt der.

For nerder og horder

Bromark har fått med seg en bred samling av skribenter. Blant bidragsyterne finner vi Venstre-politiker Guri Melbye, biolog Dag O. Hessen og statsviter Henrik Thune.

– Hvem er magasinet for?

– Jeg håper det er noe der både for nerdene og hordene. Jeg har ikke gjort jobben min hvis vi ikke kommer oss ut av Twitter-ekkokammeret.

– Hvor bredt kan det bli?

– Utgangspunktet er sentrum-venstre, og det er jo ganske bredt i seg selv. Men hvis vi har en tekst som kritiserer Frp, må Frp få slippe til. Jeg håper de velger å svare hos oss. Det skal være høyt under taket.

Etterlyser medisiner

I første «nummer» av nettmagasinet skriver AUF-er Munir Jaber om velferdsteknologi som den nye olja og ungdomspolitiker Maika Godal Dam tar til orde for et partipolitisk uavhengig ungdomsråd.

I tillegg finner vi mer lettbeinte ting, som at magasinet skal kåre Norges beste politiske låt. Bromark trekker også fram et intervju med forfatter Claudia Chwalisz, som er opptatt av å øke politisk engasjement blant folk flest. En idé er å innføre borgerråd, hvor et representativt utvalg innbyggere diskuterer seg fram til politiske løsninger og får penger til å gjennomføre dem.

– Det er en type tankegang som jeg gjerne vil løfte fram: at man kommer med en diagnose og også med en medisin for hvordan problemet kan løses.

mari.vollan@klassekampen.no

Skal tenke stort

SV-politiker Bård Vegar Solhjell er blant de faste bidragsyterne i Agenda Magasin.

– Det er ikke så mange arenaer for dybdedebatt med et politisk utgangspunkt. Jeg håper magasinet blir et sted for politikere, forskere og andre som kan bidra til den politiske debatten, sier Solhjell.

Selv vil han løfte inn temaer fra internasjonal debatt.

– Nå skal jeg for eksempel til klimaforhandlingene i Paris og regner med å skrive litt derfra. Ikke bare for å rapportere, men for å si noe om hvordan det internasjonale systemet kan forhandle og bli enige.

– Hvilke temaer i sentrum-venstre-aksen er det interessant å diskutere nå?

– For å ta noe dagsaktuelt, ser vi nå et historisk stort kutt i bistandsbudsjettet. Det er behov for å diskutere det neste store prosjektet i bistandspolitikken, ikke bare å snakke om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til bistand.