Fredag 6. november 2015 Innenriks

Sjefen for Norges grense til Russland sier at unntaket kan bli den nye normalen i Finnmark:

Kan få 60.000 folk i fanget

TURISME: I tillegg til hundrevis av flyktninger kommer det også japanske hurtigruteturister til Storskog grensestasjon som skal fotografere hverandre på riksgrensen.

SPRENGT: Dersom asylstrømmen i nord fortsetter, vil det komme over 60.000 asylsøkere til Finnmark i året. Grensesjef Stein Kristian Hansen sier tallet kan bli enda høyere.

I løpet av ukas tre første dager har det syklet 543 asylsøkere over grensa på Storskog i Finnmark. Dersom tempoet holder seg, vil det komme over 60.000 flyktninger til Finnmark i året.

– Det kan hende at det stabiliserer seg på dagens nivå. Det kan også øke, sier Stein Kristian Hansen.

Politimannen er sjef for grensestasjonen mellom Russland og Norge. Siden september har det vært en voldsom økning i antallet asylsøkere som tar seg over grensa.

Kapasiteten på Storskog er kritisk. Norge stenger grensa 21.00 hver dag, men politiet fortsetter arbeidet med å registrere ankomne natta igjennom.

– Arbeidspresset har aldri vært i nærheten av dette. Folka her jobber døgnet rundt for å ta unna alle som kommer. Det er hardt, men det er vår jobb å sørge for at folk blir tatt imot på en skikkelig måte, sier Hansen.

Storskog:

• Grenseovergang mellom Norge og Russland. Ligger et kvarters kjøring unna Kirkenes i Sør-Varanger kommune i Finnmark.

• De tre første dagene denne uka har 543 asylsøkere kommet over grensa. Dersom dette tempoet holder seg, vil det komme over 60.000 asylsøkere over grensa i løpet av et år.

• Flertallet av dem som kommer til Storskog er afghanere.

• Tidligere år har mellom 0 og 20 asylsøkere kommet over Storskog.

Japanere og afghanere

Grensesjefen ser mot den norske siden av grensestasjonen. En lilla buss stoppet opp utenfor porten. Dørene åpner seg, og ut kommer et tjuetalls japanske hurtigruteturister som skal fotografere hverandre på riksgrensen.

Mens livet går sin vante gang på norsk side, er det unntakstilstand i grenseland. Når Hansen møter Klassekampen torsdag formiddag, har Storskog vært åpen i tre timer. På den tida har det kommet 35 personer over grensa.

– Men dagen er ennå ung, sier Hansen.

Utover dagen skal de fylle opp de provisoriske teltene som har blitt utplassert på stasjonen. Her holder de varmen og spiser nudler mens de venter på å bli transportert videre.

Ifølge grenseoverenskomsten mellom Russland og Norge kan grensa kun passeres av kjøretøyer. Flyktningene som kommer til Norge foretar derfor grensepasseringen på sykkel. Bak registreringsbua står to konteinere fylt med sykler. Om kort tid skal de videre til Tana for å bli destruert.

Situasjonen er kaotisk, men den kunne ha vært verre. I fjor på denne tida var det 20 minusgrader på Storskog. I dag ligger temperaturen rundt null.

Enda viktigere: Finnmarks flyktningkrise har havnet øverst på den politiske agendaen. Det har ført til at Østfinnmark politidistrikt har fått tilført 24 nye stillinger. I tillegg bygges det opp et nytt mottakssenter med kapasitet for 500 personer ved Høybuktmoen flyplass utenfor Kirkenes.

– Jeg har aldri hørt så mye snakk om Storskog på nyhetene. Det eneste som mangler er at politikerne blir enige om hva de skal gjøre, sier Stein Kristian Hansen.

Foreløpig er det ingenting som tyder på at partiene på Stortinget blir enige. Statsminister Erna Solberg ønsker å innføre innstrammingstiltak, men har understreket at «raske og tydelige innstrammingstiltak forutsetter et bredt forlik». Regjeringspartner Frp kan imidlertid torpedere planene om et bredt forlik. Onsdag vedtok partiets stortingsgruppe at den ikke vil inngå i forhandlinger med opposisjonen på Stortinget om asyl- innvandringspolitikken.

Men noe er politikerne enige om. Østfinnmark politidistrikt har fått tilført 24 nye stillinger for å håndtere tilstrømmingen. Dessuten er arbeidet med å omgjøre Heimevernets tidligere base ved flyplassen utenfor Kirkenes til transittmottak snart ferdig. Planen er at et nytt mottak med plass til 600 personer skal stå klart kommende onsdag.

– Vi håper at det mottaket vil gjøre situasjonen lettere for oss. Vi er på bristepunktet, sier Hansen.

– Hvordan forventer du at situasjonen vil utvikle seg utover vinteren?

– Det er mange som spør meg om ikke tilstrømmingen vil avta når det blir 20 minus og masse snø her. Det er jeg langt fra sikker på. Tilstrømmingen kan ta seg opp eller den kan gå ned. Sannheten er at vi ikke aner noen ting.

Tause om stenging

I går tok Senterpartiets Per Olaf Lundteigen til orde for å stenge grensa for personer som har lovlig opphold i Russland.

Utenriksdepartementet sier til Klassekampen at «det finnes ikke noe kortfattet svar på spørsmålet om grensestenging» og at problemstillingen dessuten er hypotetisk. Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i UD skriver i en e-post at norske myndigheter har helt andre prioriteringer i arbeidet med å skape orden på grensa i Finnmark.

«Når det gjelder Russland så har Norge over lang tid hatt et godt samarbeid med Russland om forvaltningen av vår felles grense. Vi har en felles interesse i ordnete forhold ved grensen. Norge ønsker at dette samarbeidet skal fortsette som forutsatt i våre bilaterale avtaler», skriver Andersen i en e-post.

larsv@klassekampen.no

MIDT I DET: Grensevakt Stein Kristian Hansen opplever flyktningkrisa på nært hold.
SØPPEL: Syklene flyktningene har brukt for å komme seg over grensa kjøres til Tana og destrueres der.