Lørdag 7. november 2015 Innenriks

Arbeiderpartiet og Frp anklager hverandre for politisk spill om flyktningkrisa:

Frp fosser framover

GÅR FRAM: Frp-nestleder Per Sandberg anklager Arbeiderpartiet for spill om flyktningkrisa. Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

ASYLSPILL: Frps velgeroppslutning øker med mer enn en tredel midt i flyktningkrisa. Per Sandberg mener Aps snakk om forlik er et forsøk på å torpedere Frps valgkamp i 2017.

Flyktning­krisa

Mens asylstrømmen til Norge bare tiltar, øker også Frps oppslutning blant velgerne.

På Klassekampens novembermåling går Frp fram hele 4,7 prosentpoeng fra forrige måling og er nå det foretrukne partiet til 16,6 prosent av velgerne.

– Jeg bryr meg nesten ingenting om det, er Per Sandbergs overraskende kommentar til Frp-framgangen.

– Det som er viktigst for meg, er at folk faktisk bruker stemmeretten sin. Og da er stortingsvalget i 2017 neste korsvei, men meningsmålingene underveis betyr nesten ingenting lenger.

Samtidig er han klar på at Frps framgang henger sammen med flyktningkrisa. Mens Frp er for nødvendige innstramminger, roper bare Støre i skogen, er hans analyse.

Asylforlik:

• Høyre og Frp inviterte mandag denne uka samtlige partier til å diskutere flyktningkrisa og et mulig forlik på Stortinget.

• Samtlige partier har sagt at de ønsker å inngå i et bredt forlik, bortsett fra Frp.

• Frps stortingsgruppe bestemte onsdag at de ikke er er opptatt av et bredt forlik.

• I går sa Frps parlamentariske leder til NRK at regjeringspartiene ønsker å forhandle med samarbeidspartiene KrF og Venstre før de diskuterer et bredt forlik med alle partiene på Stortinget.

Venter flere

Frp er det eneste partiet på Stortinget som ikke ivrer for et bredt asylforlik. For Frp er det viktigere å stramme inn enn å få til en bred avtale. Og selv om partiet har en egen asylavtale med «samarbeidspartiene» KrF og Venstre, har partiet også gjort det klart at dersom de ikke får flertall for sine innstrammingsforslag hos dem, vil de legge forslagene fram for de andre stortingspartiene.

Holdningen i både KrF og Venstre er at dersom regjeringspartiene gjør dette, vil asylavtalen anses som kansellert.

Ap-nestleder Trond Giske vil ikke si om Ap kan støtte regjeringspartienes forslag hvis Venstre og KrF sier nei.

– Vi stilte på møtet på mandag og sa at vi er klare til å skape bred enighet. Det er ikke oss det står på. Jeg mener det er viktig å komme et skritt videre fra politisk spill til gjennomføring av politikk. Det er det Frp forsinker.

Politisk spill

Sandberg anklager imidlertid nettopp Arbeiderpartiet for å «spille med skjulte kort». Frp-nestlederen mener at Ap forsøker å posisjonere seg for 2017-valgkampen ved å «klistre Frp til masta».

– Om de får til et bredt forlik, kan de i valgkampen i 2017 si at vi er enige om alt som har med asyl- og innvandringspolitikk å gjøre fordi vi har et forlik.

– Derfor snakker de om forlik, forlik, forlik. Men jeg har ikke hørt Støre si ett ord om hvilke innstrammingsforslag han faktisk støtter. Nå sitter Ap og Støre og roper i skogen. De roper bare på prosess, prosess, prosess, istedenfor å si om de vil stemme for forslagene eller ikke.

– Dere er ikke en flertallsregjering og må finne flertall med noen uansett?

– Ja, og det avgjøres når du går til votering i Stortinget. Det er den vanlige framdriften.

– Men dere kan da bli nedstemt. Du vet for eksempel ikke om Ap eller Sp vil støtte dere?

– Nei, det vet vi ingenting om.

– Men står Frp i fare for å søle bort en historisk mulighet til å reformere asyl- og innvandringspolitikken? Nå er jo hele Stortinget for å stramme inn.

– Jo, men da får man synliggjort at Ap og de andre partiene ikke er for å stramme inn. Da kan ikke Frp sitte i regjeringen og styre landet når handlingsrommet er helt borte.

– Det er vel et dårlige utfall for Frp enn et bredt forlik med asylinnstramminger?

– Ja, det er det jeg sier. Støtter Stortinget Frps forslag, har vi oppnådd et godt resultat. Men vi vet ikke hvilke innstramminger Ap og de andre partiene støtter.

Giske er ikke overrasket over Frps framgang.

– Det er ingen tvil om at Frp mobiliserer mange gjerdesittere når innvandring står på dagsorden, sier han.

Men han tror den økte oppslutningen blir kortvarig.

– Jeg tror det kan bli en bumerang for Frp. Når velgerne ser at det er Frp som er ansvarlig for innvandringspolitikken som blir ført, vil det slå tilbake på dem.

– Hvordan syns du statsministeren håndterer situasjonen?

– Hun er egentlig litt tilsidesatt i denne prosessen. Nå er det Frps gruppe som definerer framdriften og som definerer saken. Det rammer Ernas autoritet.

politikk@klassekamepen.no

Trykk for større versjon