Mandag 9. november 2015 Innenriks

• Det kommer 1000 asylsøkere til Kirkenes i uka • UDI har sendt kun to saksbehandlere

Vil flytte UDI til Kirkenes

FLYR SØROVER: (Fra venstre) Walla (24), Munir (28), Amin (6) Muhammad og Mousa fra Syria er blant de 180 asylsøkerne som fredag fløy sørover fra Kirkenes.

LANGT: Alle flyktningene som kommer til Finnmark får saken sin behandlet i Oslo. Nå krever ordfører Rune Rafaelsen (Ap) at asylbehandlingen gjøres på grensa.

Sør-Varanger-ordføreren mener at Utelendingsdirektoratet (UDI) bør starte asylbehandlingen umiddelbart etter at flyktningene har kommet over grensa på Storskog. Slik unngår man at personer uten beskyttelsesbehov blir boende rundt om i landet mens de venter på avslag, sier han.

– Hvis det er ett sted i Norge som trenger UDI-kontor, så er det Kirkenes, sier Rune Rafaelsen (Ap).

Den siste tida har det kommet over 150 asylsøkere om dagen over Storskog ved Kirkenes. Likevel er det kun to saksbehandlere fra UDI i Kirkenes. I stedet for å få saken behandlet i grensebyen, sendes asylsøkerne videre til mottak rundt om i landet. Der de skal bo i påvente av et vedtak fra UDI.

Fredag ble 180 asylsøkere sendt sørover i fly fra Kirkenes. Flere av dem Klassekampen snakket med fortalte at de har bodd og arbeidet flere år i Russland.

Dette opprører Rafaelsen, som kommer med følgende krav til UDI-sjef Frode Forfang:

– Vi trenger ressurser. Vi må raskt finne ut hvem som er hvem, hvem som får bli og hvem som skal ut. De som åpenbart ikke har asylbehov kan flys rett fra Kirkenes til Kabul. Det har ingen hensikt at de skal flyttes sørover og få saken behandlet i Oslo, sier han.

– Men UDI er jo her?

– Da flyktningkrisa startet, sa UDI til oss at de hadde kontroll fordi vi jo sender dem informasjon. De tror at det holder, men sånn er du ikke. De må hjelpe i nærområdene, som man sier. I dette tilfellet er det Kirkenes, sier han.

Asylsøkere i nord:

• Hittil i år har det kommet over 3500 asylsøkere fra Russland til Norge over Storskog.

• De siste ukene har asylstrømmen økt kraftig, og det har kommet rundt 150 personer om dagen. Dermed kommer halvparten av asylsøkerne til Norge denne veien.

• Over halvparten av asylsøkerne som kommer til Storskog, er afghanere. Mange av dem har bodd og arbeidet i Russland før de reiste til Norge.

Også Aps Helga Pedersen har foreslått å sette opp deporteringsfly fra Kirkenes.

– Det som virker, er at man får luket ut i Kirkenes de som ikke har rett på opphold i Norge, og at man får satt dem på flyet fra Kirkenes og ut av landet, sa hun til NTB i helga.

Forslaget ble raskt skutt ned av regjeringen.

Forstår ikke nord

Rafaelsen har lenge ivret for å flytte deler av utlendingsforvaltningen til Sør-Varanger. Kommunen er den eneste i landet som grenser til Russland.

– Et UDI-kontor vil være relevant også etter flyktningkrisa, og grunnen er russisk arbeidskraft. Vi har tidligere har helsikes problemer med å forholde oss til UDI i saker som gjelder russiske arbeidstakere. De vet ikke engang hva Russland er, de kaller det for Sovjetunionen, sier han.

– Det er vel ikke sant?

– Jeg overdriver for å få fram et viktig poeng. Det virker som om folk i Oslo ikke er klar over at vi grenser til Russland. Det er ikke en hvilken som helst grense. Jeg vet det er dramatisk for dere å kjøre til Strømstad, men for å si som Dostojevskij: Russland er et annet sted.

Selv om situasjonen på Storskog har stått høyt på den politiske agendaen de siste ukene, mener Rafaelsen at få kjenner virkeligheten. Han trekker fram en ny rapport utarbeidet på oppdrag fra Justisdepartementet. Den anbefaler ikke å lage en ny grensestasjon på russergrensa.

– Dagens stasjon ble bygget på et tidspunkt da det var 4000 passeringer i året. I dag er det nesten hundre ganger så mange. I tillegg står vi i en nasjonal flyktningkrise, og så presterer man altså å si at det ikke trengs en ny grensestasjon. Den rapporten hører hjemme på bunnen av Akerselva, sier han.

Snakk med Russland

Hittil i år har det kommet over 3500 asylsøkere over Storskog, til tross for at russisk lov forbyr personer uten visum å bevege seg inn i området rundt grensa mot Norge. Selv om Rafaelsen krever at en nordlig UDI-base må på plass, sier han at Russland sitter med nøkkelen til å løse krisa på sikt.

– Børge Brende er den første norske utenriksministeren som ikke har vært i Moskva. Den eneste måten å løse denne krisa på, er gjennom dialog med russerne.

– Kan vi ikke bare stenge grensa?

– Verdien av russlandsrelatert aktivitet i Kirkenes er på 1,7 milliarder kroner, og det ville vært en katastrofe økonomisk å stenge grensa. Hvis den stenges, vil flyktningene bare ta veien over Pasvikelva eller fjellet i stedet.

Rafaelsens krav om en UDI-stasjon i nord støttes av SVs Kirsti Bergsø, som sitter på finnmarksbenken på Stortinget.

– Det en ganske rar prioritering at UDI sender to saksbehandlere til Kirkenes. Det er åpenbart at mange av dem som kommer over grensa nå, ikke har krav på beskyttelse. Med økt saksbehandlingskapasitet på stedet, kunne vi raskt få avklart disse sakene, sier hun.

larsv@klassekampen.no

Vil ikke intervjue på grensa

Utlendingsdirektoratet (UDI) avviser at det er en god idé å foreta asylbehandling på grensa til Russland.

«UDI planlegger å oppbemanne noe i Kirkenes i forbindelse med ankomstsenteret som åpner på onsdag. Men i all hovedsak er det mest hensiktsmessig å bruke moderne datateknologi til å intervjue asylsøkerne der de befinner seg rundt om i landet,» skriver UDIs kommunikasjonsdirektør Ingeborg Grimsmo i en epost.

Hun sier det er umulig å fly grunnløse asylsøkere ut av landet umiddelbart, fordi alle søkere har rett til å klage.

«Behandling av asylsøknader fra afghanere har høyeste prioritet i UDI nå. Men ettersom de har rett til å klage, lar det seg ikke gjøre å returnere dem så raskt til Kabul som vi kunne ønske. Utfordringen i Kirkenes vil derfor være mottakskapasitet mens de venter,» skriver hun.

BEKYMRET: Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen (Ap) mener Kirkenes trenger et UDI-kontor.
VENTER: Lien Serjeah utenfor bussen som skal ta henne og familien hennes til flyplassen. Hun har bodd ett døgn i Fjellhallen i Kirkenes.