Tirsdag 10. november 2015 Kultur og medier

Millioner på bok

På Flyttefot: Prosjektdirektør Åse Wetås ved Norsk Ordbok bekrefter at det fysiske arkivet må ut av lokalene innen nyttår. – Vi håper en annen løsning kommer på plass raskt, sier hun.

Det humanistiske fakultet ved Universtitetet i Oslo har 100 millioner til overs på budsjettet, men legger likevel ned språksamlingene sine.

Akademia

Nylig fikk prosjektdirektør Åse Wetås ved Norsk Ordbok beskjeden hun har gruet seg til: Innen nyttår må språkarkivet med blant annet tre millioner «sedler» pakkes sammen og flyttes ut.

Universitetets eiendomsavdeling vil bruke lokalene til andre formål. Dermed er en årelang konflikt kommet til sin slutt: Språksamlingene og Norsk Ordbok legges ned.

– Vi vet foreløpig ikke hva vil som skje med det fysiske arkivet, men håper at det kommer på plass en annen løsning raskt, sier Wetås, som etter nyttår begynner som direktør i Norsk Språkråd.

Norsk Ordbok:

• Tolvbinds oppslagsverk med over 300.000 ord fra dialekter og nynorsk skriftspråk.

• I fjor sa Universitetet i Oslo fra seg ansvaret for ordboka og de tilhørende språksamlingene.

• Nynorsk Kultursentrum jobber for at universitets- og høyskolemiljøet på Vest­­­landet skal overta ansvaret for språksamlingene.

Stort pengeoverskudd

Men det burde ikke stå på penger: Det humanistiske fakultet, som har hatt det overordnete ansvaret for språksamlingene, har nærmere 100 millioner kroner til overs på årets budsjett.

Dette har vært tema i fakultetsstyret i høst. I sin innstilling til styret skriver ledelsen ved fakultetet at det er «krevende» å sitte igjen med et så stort overskudd ved utgangen av året. Ledelsen foreslår å låne ut pengene til universitetets sentraladministrasjon, som kan bruke dem til å pusse opp universitetets bygninger.

Det har ikke gått upåaktet hen. Nynorsk Kultursentrum, som forsøker å redde språksamlingene, krever i et brev til Kunnskapsdepartementet at regjeringen tar grep.

– Vi synes det er merkelig når universitetet av faglige og økonomiske grunner ikke vil prioritere språksamlingene, samtidig har så mange penger stående ubrukt, sier direktør Ottar Grepstad ved Nynorsk Kultursentrum.

– Forbløffende

Også redaktør Oddrun Grønvik ved Norsk Ordbok mener det må stilles spørsmål ved universitets prioriteringer.

– Jeg synes det er forbløffende at det står så mange penger på konto og at det nærmest blir framstilt som et problem – samtidig som fakultetet bygger ned satsingen på språkfag. Dette gjelder ikke bare språksamlingene, også enheten for digital dokumentasjon og tekstlaboratoriet har problemer med å finansiere virksomheten, sier Grønvik.

Fakultetsdirektør Monica Bakken forklarer i en epost at overskuddet på 100 millioner skyldes at fakultetet er kommet på etterskudd med nyansettelser. De siste årene har mange vitenskapelige ansatte gått av med pensjon, samtidig som det er tidkrevende å ansatte nye. «Stillingsplanene viser at forbruk og inntekt kommer i balanse», skriver hun.

jonas.braekke@klassekampen