Onsdag 11. november 2015 Kultur og medier

Norske skribenter bladde opp og støttet amerikanske kolleger i rettssak:

Tapte sak mot Google

Dårlig nytt: Mette Møller i Den norske Forfatterforening frykter at opphavsretten til norske forfattere vil svekkes etter at Google vant fram i amerikansk rett.

Google får fortsette å legge bøker ut på nettet etter at amerikanske forfattere tapte mot giganten i retten. Nå frykter norske forfattere konsekvensene.

Bøker

Siden 2005 har Google lagt ut utdrag fra millioner av bøker på nett uten å be rettighetshaverne om tillatelse.

Authors Guild, den amerikanske forfatterforeningen, saksøkte selskapet for ti år siden og kjemper fortsatt for vederlag til forfatterne.

Rettssaken har fått støtte fra norske skribentorganisasjoner, som har bidratt med om lag 300.000 kroner til sammen.

For tre uker siden tapte Authors Guild i retten.

– Dette er dårlige nyheter for oss, sier Mette Møller, generalsekretær i Den norske Forfatterforening.

Hun frykter at dommen vil få konsekvenser i Norge. Den kan bety at det i framtida blir lettere å kopiere bøker uten tillatelse.

– I Europa pågår det en kamp for at unntakene i opphavsretten skal utvides, både i EU og i nasjonale lover. Selv om formålene er gode, kan det føre til at for eksempel en skolebokforfatter plutselig ikke får solgt bøkene sine fordi de kanskje blir gratis tilgjengelige.

Rettssak mot Google:

• Forfatterforeningen Authors Guild i USA har vært i rettssak mot Google siden 2005.

• Årsaken er at Google har digitalisert bøker uten tillatelse og lagt ut utdrag på tjenesten Google Books.

• Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Kopinor i Norge har sponset ankesaken.

• For tre uker siden tapte Authors Guild i retten. Saken ankes til høyesterett.

Faksimile: Klassekampen 23. februar, 2015, side 22-23

Kritisk til «fair use»

Rettssaken i USA dreier seg om at Google har inngått en avtale med flere amerikanske biblioteker om å skanne bøker – uten å spørre forfatterne.

Tekstutdrag fra bøkene har blitt lagt ut på tjenesten Google Books, og de er også gjort søkbare. Google argumenterer med at bruken følger det såkalte «fair use»-prinsippet i amerikansk rettspraksis. Det innebærer at opphavsrettslig beskyttet materiale i gitte situasjoner kan brukes uten tillatelse.

Nå har en ankedomstol gitt Google medhold, men saken skal ankes til høyesterett. Forfatterforeningene både i USA og i Norge mener retten tolker «fair use» for bredt.

– Vi mener at prinsippet blir altfor vidtrekkende. Vi er redde for at unntaksbestemmelsene gis så stort omfang at opphavsmannens rett til å si ja eller nei til bruk av verket – og til å tjene på det – settes til side, sier Møller.

EU foreslår nye endringer

9. desember skal EU-kommisjonen legge fram en melding om reformer i opphavsretten. Det er ventet at det kommer konkrete forslag om unntak til fordel for svaksynte for å gjøre tilrettelagt litteratur mer tilgjengelig.

Det forteller Helge Sønneland, tidligere spesialråd i Kulturdepartementet. Han er nå pensjonist, men følger fortsatt utviklingen på opphavsrettsområdet i EU og gir råd til rettighetshaverorganisasjoner som Kopinor.

– Kommisjonen kommer antakelig også til å si hva de tenker å framlegge av forslag seinere. Det gjelder blant annet unntak i opphavsretten til glede for forskning og undervisning. Det er et press i EU mot større unntak, sier Sønneland.

Han sier at dette etter hvert kan bety at norsk opphavsrett må revideres fordi Norge har innført EUs opphavsrettsdirektiv og må forholde seg til eventuelle endringer i dette.

– Jeg blir ikke overrasket om det kommer forslag til endringer i direktivet.

– Hvorfor er det et press for unntak i opphavsretten?

– Dels fordi det er juridisk uklarhet om hva som gjelder hvis man bruker materiale på tvers av grenser. Det er blant annet relevant for universiteter som driver fjernundervisning. I tillegg har du institusjonenes ønske om ikke å betale rettighetshaverne, sier Sønneland.

Skanner ikke i Norge

I Norge har Google inngått avtaler med forlag og enkeltforfattere om å gjøre bøkene deres tilgjengelige på Google Books. Den norske Forleggerforening tror ikke Google kommer til å skanne bøker fra norske biblioteker uten tillatelse fra rettighetshaverne.

– Norsk opphavsrett dekker neppe noe slikt. Den beskytter rettighetshavernes interesser på en bedre måte, sier advokat Mathias Lilleengen i Forleggerforeningen.

mari.vollan@klassekampen.no

Helge Sønneland