Onsdag 11. november 2015

SV foreslår stopp i arbeidsinnvandringen

Oslo (NTB): Flyktningkrisen og økende arbeidsledighet gjør at Norge må vurdere å ta i bruk sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen, mener SV. Den gir adgang til å stanse arbeidsinnvandringen fra EU-landene.

– I en situasjon der det er et stort press på arbeidsmarkedet, er vi nødt til å diskutere hvordan vi best kan regulere det for å sikre et godt og anstendig arbeidsliv, sier Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV og medlem i arbeids- og sosialkomiteen, til Klassekampen.
Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det per august i år 128.000 arbeidsløse. Det tilsvarer 4,6 prosent av arbeidsstyrken, og er en økning på 9,000 personer fra mai i år.
– Nå er det en stor flyktningstrøm som kommer, som også skal inkluderes i arbeidslivet. I den situasjonen er det viktig at vi sørger for en politikk som sikrer arbeid og aktivitet for alle, sier Bergstø.
Bergstø mener arbeidskraften til europeiske fagarbeidere ikke nødvendigvis kan erstattes av asylsøkernes arbeidskraft,
– Men hovedpoenget her er at arbeidsmarkedet er ekstra presset og at det er mange som skal inkluderes. Tanken er først og fremst å sikre et regulert arbeidsliv, sier Bergstø. (©NTB)