Onsdag 18. november 2015 Kultur og medier

• Sjefredaktør i betent konflikt med eierkonsernet • Amedia utlyser nå lederstillingen i Bergensavisen

Skvises etter konflikt

Må søke på nytt: Sjef­redaktør Anders Nyland har ikke bestemt seg for om han vil søke på den nye topp­lederstillingen som publisher. – Det er grådig kjekt å jobbe som mediemenneske i Bergen, sier han. 8FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Bergensavisens sjefredaktør Anders Nyland nektet å endre arbeidsavtale med Amedia. Nå lyser konsernet ut stillingen som toppsjef i avisa.

Medier

Etter en konflikt mellom Bergensavisens sjefredaktør Anders Nyland og eieren Amedia utlyser konsernet nå en stilling som kombinert sjefredaktør og direktør.

Stillingen omfatter altså det som i dag er Nylands jobb.

– Det er eierne og styret som bestemmer hvordan selskapet skal organiseres, vedgår en ordknapp Nyland.

Amedia kutter:

• Mediekonsernet Amedia har pålagt mange lokalaviser å kutte hardt også i neste års budsjetter.

• Sist fredag sa Gjengangerens sjefredaktør Torgeir Lorentzen opp i protest.

• Sjefredaktør Anders Nyland i Bergensavisen vurderer om han vil fortsette etter at eierne har bestemt seg for å utlyse stillingen hans på nytt.

Fikk ikke delta

Avgjørelsen om å utlyse stillingen ble tatt på et ekstraordinært styremøte over telefon for to uker siden.

Etter det Klassekampen får opplyst, deltok ikke Nyland på dette møtet. Heller ikke avisas største minoritetsaksjonær, mangemilliardæren Trond Mohn, fikk innkallingen.

På styremøtet 6. november ble det vedtatt å utlyse en ny topplederstilling som såkalt publisher, altså administrerende direktør og ansvarlig redaktør i én og samme stilling. Avisas administrerende direktør sa opp sin stilling i oktober.

Denne ledermodellen kalles enledermodellen og er blitt vanlig i mange aviser etter hvert som inntektene krymper, og avisene må kutte kostnader. Både Aftenposten og VG har valgt en slik modell, uten at stillingene ble utlyst på nytt. Anders Nyland i Bergen ble derimot ikke spurt.

– Dette er en stilling som ikke er utlyst ennå. Så om jeg kommer til å søke, er for tidlig å si, sier Nyland.

– Det jeg derimot kan si, er at det har vært grådig kjekt å jobbe i BA disse seks årene. Og at det er grådig kjekt å være mediemenneske i Bergen, sier sjefredaktøren.

– Tolker du dette som mistillit mot deg som redaktør?

– Det har jeg ingen kommentar til. Det må du i så fall spørre eierne om.

Mistet stillingsvern

Sentralt plasserte kilder i Amedia forteller imidlertid at de ikke er overrasket over at Nyland ikke er blitt spurt om å bli avisas nye publisher. De mener avgjørelsen kan henge sammen med en betent konflikt mellom Nyland og Amedias regiondirektør Mari Velsand, som også er styreleder for avisa.

Tidligere i år ble Amedias ledere presentert for en ny standardisert arbeidsavtale, både for å kutte kostnader og for å gjøre vilkårene like for alle. Avtalen innebar vesentlige kutt i økonomiske goder, som bilgodtgjørelse og rett til resultatbasert lønn. Også redaktørenes krav på stillingsvern i tilfelle oppsigelse var svekket.

Anders Nyland var den eneste av redaktørene som nektet å signere avtalen.

– Jeg valgte å beholde avtalen jeg hadde. Dette fordi det var flere elementer i den nye avtalen jeg ikke anså som tilfredsstillende, sier Nyland.

– Må ikke også redaktørene i Amedia tåle kutt i lønna?

– Jo, at man kutter i toppen har jeg full forståelse for.

– Så det var måten det skjedde på som var problematisk?

– Til dels, ja. Og på grunn av enkelte elementer i den nye avtalen, som ikke nødvendigvis handler om penger.

– Ingen mistillit

De ansatte i Bergensavisen ble i forrige uke orientert om styrets beslutning om å utlyse stillingen som publisher.

Stian Espeland er tillitsvalgt for redaksjonen og sitter i styret som de ansattes representant.

– Jeg synes det blir galt å tolke dette som mistillit. Det er ingen automatikk i at sjefredaktør blir tilbudt stillingen som konstituert administrerende direktør i en overgangsfase, sier han.

– Hvordan vurderer de ansatte Nylands innsats?

– Vi synes generelt han har gjort en god innsats gjennom sine seks år som sjefredaktør, og vi forventer at han søker på stillingen, sier Stian Espeland.

– Når det er sagt, åpner denne prosessen for andre kandidater. Det gjenstår å se hvem avisa er best tjent med i denne enledermodellen.

Svarer på e-post

Amedias regiondirektør Mari Velsand stiller ikke til intervju. I stedet svarer hun på e-post via kommunikasjonsdirektør Stig Finslo:

«Vi kan bekrefte at BA vil endre ledelsesmodell fra toleder til enleder. Det skjer som følge av at avisen ikke lenger skal være regionssenter, og da går over til samme modell som øvrige mediehus i Amedia som ikke er regionssenter.

«Saken har vært behandlet i BAs styre, og det er et enstemmig styre som har besluttet å endre modell. Stillingen er ny og vil nå bli lyst ut.»

jonas.braekke@klasseampen.no