Fredag 20. november 2015 Kultur og medier

Øker sikkerheten

Viktig melding: – Vi må sikre oss muligheten til å sende, selv om Marienlyst av en eller annen grunn skulle bli satt ut, sier Øyvind Vasaasen, avdelingsdirektør i NRK.

NRK styrker beredskapen med mobile enheter som kan overta sendingene i tilfelle terror eller andre krisesituasjoner.

Medier

Mobile enheter som står til disposisjon for regjeringen i en nasjonal krisesituasjon. Det er et av flere tiltak som NRK har iverksatt i sin nye terrorberedskap.

Klassekampen har fått tilgang til en sladdet versjon av en rapport som NRK har sendt til Kulturdepartementet. Etter kringkastingsloven plikter NRK å sørge for at myndighetene får ut viktig informasjon til befolkningen. Derfor må NRK forberede seg på alle muligheter, også at Marienlyst blir satt ut av spill. De mobile enhetene skal erstatte beredskapsanleggene som NRK tidligere var pålagt å ha i hvert fylke, og som nå er demontert.

– Siden i fjor høst har vi gjennomført en omfattende prosess i hele organisasjonen for å styrke beredskapen, en såkalt risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette arbeidet vil fortsette kontinuerlig, sier Øyvind Vasaasen, avdelingsdirektør for distribusjon og beredskap i NRK.

NRK og beredskap:

• Kringkastingsloven pålegger NRK å formidle informasjon fra myndighetene i krisesituasjoner.

• NRK har det siste året gjennomført en omfattende risiko- og sårbarhetsanalyse.

• NRK følger opp tidligere anbefalinger fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om å jobbe mer systematisk med sikkerhets- og beredskapsplaner.

Sikrer alle kanaler

Før var NRK kun forpliktet til å sikre radiosendingene mot avbrudd. I regjeringens forslag til ny NRK-plakat er kravet gjort plattformnøytralt. Det vil si at alle distribusjonskanaler må sikres, også nettjenester og tv-sendinger.

Blant annet har NRK etablert en alternativ dataserver på et ukjent sted utenfor Marienlyst, framgår det av rapporten.

– Det er en kjensgjerning at publikum bruker alle våre plattformer når de vil skaffe seg informasjon, ikke minst internett. Det har vi også sett nå i de siste dagene, under terrorangrepene i Paris, sier Vasaasen.

Det er kulturminister Thorhild Widvey (H) som har pålagt NRK å avgi en årlig rapport om statskanalens sikkerhets- og beredskapsplaner.

Spesielt utsatte mål

I rapporten viser NRK blant annet til en vurdering fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Her heter det at samfunnsinstitusjoner med stor symbolverdi er spesielt utsatte mål for terrorhandlinger.

– Jeg vet ikke om NRK er spesielt utsatt, vi forholder oss til de rådene vi får fra PST og fra åpne kilder, sier Vasaasen.

Det siste året har NRK testet ulike reserveløsninger for å distribuere tv, radio og nettinnhold. Neste skritt er å gjennomføre mer omfattende beredskapsøvelser. Under disse skal også utvalgte redaksjoner flyttes ut av Marienlyst, for å prøve ut hvordan det er å lage nyhetsprogrammer fra de mobile kriseenhetene. Hvis alt går på skinner, vil seerne og lytterne ikke merke at det pågår en øvelse.

Forstår ikke behovet

Terrorekspert Helge Lurås synes det virker fornuftig at NRK styrker sine beredskapsplaner. ikke minst for å styrke sikkerheten for sine ansatte. Men han er usikker på om det fortsatt er behov for å pålegge NRK sendeplikt i tilfelle krise.

– Under den kalde krigen var NRK i en monopolsituasjon. I dag er NRK en av veldig mange tilbydere av nyhetssendinger og informasjon. Selv om NRK skulle bli slått ut, er det ikke sikkert at nordmenn blir blinde og døve for hva som foregår. I så fall måtte man tatt ut hele infrastrukturen, eller en rekke mediehus og medieplattformer samtidig, sier Helge Lurås, som er leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse.

jonas.braekke@klassekampen.no