Torsdag 26. november 2015 Lederen

Ettertanke

• Sverige har lagt om flyktning­politikken 180 grader etter et forlik mellom alle partier i Riksdagen, med unntak av Sverigedemokraterna og Vänsterpartiet. «En chockvåg genom det medmänskliga Sverige», sa Miljøpartiets Åsa Romsom da hun la fram forslagene sammen med statsminister Stefan Löfven tirsdag. Romsom, som også er visestatsminister, var på gråten da hun fortalte om de vanskelige drøftingene som hadde ført fram til at hun til slutt ble overbevist om at Sverige måtte stramme inn. Migrationsverket har kollapset under trykket av migrasjonsstrømmen.

• Det er sterkt å se hvordan det svenske politiske landskapet har forandret seg i løpet av kort tid. Moderaterna, som var blant de mest innvandringsliberale, har totalt endret retorikk. Det samme har landets aviser. På venstresida råder det en slags ettertenksom, nederlagspreget taushet, selv om Vänsterpartiet protesterer. Partiets leder Jonas Sjöstedt krever at Sverige i stedet setter hardt mot hardt overfor EU. Men alle vet at det er formålsløst. Spørsmålet er likevel om svenske partier, ikke minst de på venstrekanten, tidligere kunne ha gått inn for tiltak som hadde bidratt til å hindre det totale sammenbruddet vi nå ser.

• En stat må til enhver tid sørge for å ha en bærekraftig politikk. Det kan ikke være noe mål å føre en politikk som man med stor sannsynlighet vet ikke kan opprett­holdes når trykket fra omverdenen blir for stort. Da kommer det politiske tilbakeslaget. Tida skifter ham. I det øyeblikket reaksjonen er der, vil progressive krefter ikke ha noen innflytelse. Derfor må en hele tida ha bærekraften i politikken for øyet, både når det gjelder folkelig støtte, ressurser, kontroll og løsninger. Selv om man ikke er i posisjon. Det hjelper heller ikke å basere seg på uholdbare premisser, som at all innvandring lønner seg, uansett hvor stor den er. I ettertid er det grunn til å spørre om venstresida i tilstrekkelig grad har kommet med gode forslag som kunne ha sikret bedre kontroll på et tidligere tidspunkt. I dag er det derfor tid for ettertanke, også blant politikere som har ivret mest for en liberal asyl- og innvandringspolitikk.