Torsdag 3. desember 2015 Debatt

Fullstendig skivebom

Skatt

Audun Lysbakken og Snorre Valen tar i Klassekampen 2. desember fram den retoriske stortromma og dundrer løs mot Arbeiderpartiets innspill til skattereform. Dessverre ser SV-representantene overhodet ikke ut til å treffe rytmen.

De siste tiårs internasjonalisering har økt muligheten til uønsket skattetilpasning, der selskaper og personer organiserer seg bort fra å betale skatt. Dette utfordrer legitimiteten og rettferdigheten i skattesystemet. Samtidig har lavere selskapsskatt hos våre handelspartnere gjort Norge til et relativt mindre attraktivt land å investere i. Arbeiderpartiet mener at skattesystemet kan innrettes på en måte som i større grad hindrer kapitalflukt og skatteunndragelser, og samtidig bidrar til økte investeringer i Norge. Et skattesystem som gir mindre rom for å organisere seg bort fra å betale skatt vil samtidig gi et mer effektivt og rettferdig skattesystem.

For å oppnå dette, og på samme tid ivareta symmetrien i skattesystemet for å unngå uheldige vridninger, har vi fremmet et helhetlig forslag til reform.

Kort oppsummert ønsker vi et skattesystem som i større grad baserer seg på skatteyterens landtilhørighet, og i mindre grad skattlegger skatteyterens produktive aktivitet. Dette innebærer at noen skatter foreslås redusert, noen foreslås økt, og noen foreslås endret for å få et bredere nedslagsfelt.

Lysbakken og Valens kritikk bygger på en rekke misforståelser og usannheter. Av plasshensyn begrenser jeg meg til å nevne fire:

1. I stedet for å se på hvordan helheten av våre forslag slår ut, velger SV-representantene ut enkeltelementer som underbygger deres historie. De har fått hjelp av Finansdepartementet (!) til å regne ut at den isolerte effekten av lavere verdifastsetting av aksjer som grunnlag for formueskatt er – hold dere fast – redusert skatt til de som eier aksjer. At Arbeiderpartiet samtidig foreslår økt utbytteskatt og høyere sats på formuesskatten som mer enn kompenserer for denne lettelsen forstyrrer åpenbart SVs virkelighetsbilde, og utelates derfor fra analysen.

2. SV-representantene mener å ha grunnlag for å konkludere at våre forslag ikke vil virke omfordelende. Dette er mildt sagt overraskende, ettersom vi ikke har oppgitt detaljerte satser i våre innspill, men understreket at vi forutsetter at skattereformen må bidra til økt omfordeling.

3. Forslaget til skattereform er ikke et helhetlig forslag til skatte- og avgiftssystem. Alle avgifter er eksempelvis holdt utenfor. Det at SV har forslag som går utover innspillene til skattereform er derfor ikke overraskende, det har også Arbeiderpartiet. For nærmere informasjon om dette kan representantene ta en kikk på vårt alternative statsbudsjett for 2016.

4. Lysbakken og Valen fremmer en rekke påstander om vår skattepolitikk, eksempelvis at vi ønsker lavere formuesskatt og at vi er «mot en mer progressiv toppskatt for de høyeste inntektene». Dette er ganske enkelt usant.

SV-representantene er enten sjokkerende uinformerte om forhandlingene Stortinget nå er i ferd med å sette i gang med når det gjelder skattereform, eller de ser sitt snitt til å score billige retoriske poeng fordi dette saksfeltet er over gjennomsnittet komplisert. Jeg er usikker på hva som er verst.

marianne.marthinsen@stortinget.no

Artikkelen er oppdatert: 7. desember 2015 kl. 12.26