Torsdag 17. desember 2015 Lederen

Taktskifte

• Det er behov for et tydelig taktomslag i den norsk klimapolitikken etter den nylig inngåtte Paris-avtalen. Mens forurensningen fra industri og landbruk har gått ned de siste årene, er utslippene fra transportsektoren og olje- og gassvirksomheten fremdeles høye. Selv om Norge fremdeles vil ha en olje- og gassindustri, er det mulig å gjøre mye for å redusere klimagassene. Tiltak for å begrense fakling og elektrifisering av installasjonene til havs er viktigst. Elektrifiseringen av Goliat-feltet vil alene redusere CO2-utslippene med opptil 50 prosent. Det tilsvarer det årlige utslippet fra mer enn 50.000 biler. Tidligere i år fikk ABB en milliardkontrakt for kraftforsyning til Johan Sverdrup-feltet, noe som viser at olje- og gassindustrien, vannkraftmiljøet og kraftkrevende industri vil være teknologiske lokomotiver for det grønne skiftet. I transportsektoren er raske endringer like presserende. Det må bygges hurtigtog mellom de største byene (for å redusere flytrafikken), og det må stilles krav til nye biler, for eksempel ved at de fra en gitt dato skal være hybrid, ladbar eller bedre, med nødvendige unntak for yrkestrafikk og særskilte behov.

• Til tross for intenst arbeid for å redusere forbruket av fossilt brensel vil verden i mange år ha behov for olje og gass. En nedleggelse av norsk oljevirksomhet (som utgjør to prosent av den globale produksjonen) vil ikke ha noen effekt på det internasjonale forbruket. Norge eksporterer til land som Storbritannia, Tyskland, Sverige og Nederland, som alle arbeider målbevisst med det grønne skiftet. Forbruket i disse landene vil gå ned, men de vil fremdeles trenge olje og gass. Hvis produksjonen i Norge opphører, vil det eneste resultatet være at Saudi-Arabia og Russland overtar leveransene. Den viktigste utfordringen er derfor å minske etterspørselen og forbruket av fossilt brensel.

• Samtidig som vi trapper opp arbeidet med å kutte utslippene, er det like avgjørende å forberede oss på virkningene av klimaendringene: ekstremvær, stormflo og flom. Det kreves en kraftinnsats for å sikre, utbedre og bygge flomvern, drenering og avløp slik at vi står rustet når ruskeværet kommer.