Fredag 18. desember 2015 Utenriks

Hemmeligstemplet rapport om IS-oljen: Utvinner med primitive metoder, men har store reserver:

IS kan pumpe olje i ti år

UPROFT: Et hjemmesnekret raffineri i Idlib-provinsen vest i Syria, onsdag denne uka. Raffineriet er eid av Yousef Ayoub, som kjøper olje fra IS-kontrollerte områder for 44 dollar fatet.Foto: Khalil Ashawi, REUTERS/NTB scanpix

OLJELAGER: IS utnytter bare en brøkdel av oljefeltene de kontrollerer, men kan holde det gående i minst ti år. Det er konklusjonen i en hemmeligstemplet rapport om IS-oljen.

OLJE

Den islamske staten (IS) kontrollerer store oljefelter i både Syria og Irak, men klarer bare å utnytte en brøkdel av dem. Det er konklusjonen i en hemmeligstemplet rapport som konsulentselskapet Rystad Energy har lagd på oppdrag for Utenriksdepartementet.

Rapporten ble ferdigstilt i juli, før den internasjonale koalisjonen mot IS begynte å angripe jihadistorganisasjonens oljeanlegg.

Olje og terror:

• Den islamske staten (IS) kontrollerer store oljefelter i Syria og Irak.

• Financial Times anslår at organisasjonen har solgt olje for omtrent fire milliarder kroner det siste året.

• Mesteparten av oljen selges til andre grupper i Syria og Irak. Assad-regimet skal blant annet være avhengig av olje fra IS-kontrollerte områder.

• En rapport lagd av Rystad Energy på oppdrag fra Utenriksdepartementet anslår at IS kan opprettholde dagens produksjonsnivå i minst ti år.

Svært lav utvinningstakt

IS kontrollerer oljefelter i både Irak og Syria. De største feltene ligger i regionen Deir ez-Zor i det østlige Syria.

Rystad Energy anslår at feltene inneholder omtrent 500 millioner fat olje. Til sammenlikning er oljereservene i Nordsjøen omtrent ti ganger så store.

Før borgerkrigen i Syria brøt ut, produserte disse feltene store mengder olje. Produksjonen har falt i hele Syria og Irak etter at krigen brøt ut, men har falt mye mer i IS-kontrollerte områder.

Før krigen sto disse områdene for omtrent 40 prosent av oljeproduksjonen i Syria og Nord-Irak. Ifølge rapporten har andelen sunket til 25 prosent etter at IS tok over.

Fra å levere over 200.000 fat olje hver dag, hadde produksjonen i sommer falt til under 30.000 fat dagen. De siste estimatene på oljeproduksjon i IS-kontrollerte områder er i dag 20.000 fat per dag, ifølge Financial Times.

Gjennomgangen av IS’ oljeproduksjon er basert på Rystad Energys egne databaser over oljefelter og produksjonsteknologi.

Årsaken til produksjons­fallet er ifølge Rystad Energy at IS ikke har teknologi eller kompetanse til å drive olje­feltene på en effektiv måte.

Jihadistene mangler både ingeniører og utstyr, og må bruke primitive metoder. Flere av feltene må injiseres med vann for å kunne gi olje, en teknologi som IS trolig ikke har kapasitet til å benytte.

«En av årsakene er at kontinuerlige investeringer og boring er nødvendig for å opprettholde produksjonen fra feltene», står det i rapporten.

En annen årsak til den lave utvinningstakten kan være mangel på fungerende raffinerier. «Det er mulig at ISILs flaskehals ikke bare er selve produksjonen, men også raffineri-kapasiteten, distribusjon og salgsnettverket som er nødvendig for å opprettholde 30.000 fat om dagen», står det i rapporten. Likevel estimerer konsulentene at «det er mulig at IS kan opprettholde dagens produksjonsnivå i minimum ett tiår».

Produserer mer gass

Samtidig som oljeproduksjonen har sunket kraftig, skal gassproduksjonen i IS-områdene være relativt stabil. Det skyldes at det er lettere å opprettholde produksjonen av gass, samtidig som «begge sider i konflikten er avhengig av gass til elektrisitetsproduksjon, og det kommer derfor rapporter om en form for våpenhvile rundt infrastrukturen for gass».

Ifølge rapporten tar de ulike aktørene i borgerkrigen hensyn til olje- og gassproduksjon i krigføringen, og forsøker å unngå å ødelegge for produksjonen. Alle sider er avhengige av pengene og den fossile energien for å holde krigen gående.

Rapporten fra Rystad Energy anslår at IS selger oljen for fra 25 til 45 dollar. Dette stemmer med en oversikt Financial Times lagde i oktober i år.

I så fall selger IS oljen til en fjerdedel av markedspris.

Mye av grunnen skal være at selv om IS står for utvinningen, selges oljen mer eller mindre direkte fra kilden til aktører som raffinerer og selger videre. På grunn av borgerkrig og sanksjoner mot olje fra IS-kontrollerte områder er det risikabelt å transportere og raffinere oljen. Dermed går mye av pengene til mellommenn som er villige til å ta en stor risiko for gevinsten.

UD: – En av flere kilder

I går skrev Klassekampen at rapporten Rystad Energy konkluderer med at IS smugler olje til Tyrkia. Pressetalsperson i UD Kristin Enstad skriver i en e-post at rapporten «inngår som en av flere kilder i UDs analysegrunnlag. Analyser og vurderinger i denne typen rapporter står imidlertid alltid for leverandørens regning».

magnusl@klassekampen.no

Benekter anklagene

I går skrev Klassekampen om den hemmeligstemplete rapporten som konsulentselskapet Rystad Energy har lagd på oppdrag fra Utenriksdepartementet.

Der kom det fram at konsulentselskapet mener det er bevist at store mengder olje har blitt smuglet fra IS-kontrollerte området i Syria og Irak til Nato-landet Tyrkia.

Tyrkiske myndigheter benekter disse påstandene.

– Vi benekter alle påstander om at majoriteten av olje fra ISIL går fra Irak og Syria til Tyrkia, sier en høytstående tyrkisk tjenestemann til Klassekampen.

Han ber om å bli sitert anonymt.

– Mange lands myndigheter, deriblant USA, mener at det aller meste av oljen blir omsatt i en pågående handel med Assad-regimet, sier han.

– En rekke individer, deriblant syriske og russiske statsborgere, har spilt en avgjørende rolle i denne handelen. I motsetning til dette er Tyrkia fremdeles en aktiv deltaker i den internasjonale koalisjonen mot IS, sier den tyrkiske tjenestemannen.