Mandag 21. desember 2015 Innenriks

Fire av ti nordmenn mener at Norge bør sende jagerfly eller bakkestyrker til Syria:

Folket er delt om Syria

F-16: 41,3 prosent av det norske folk vil sende jagerfly eller bakkestyrker til Syria. Christian Tybring-Gjedde (Frp) syns det er overraskende mange. Foto: Lars Magne Hovtun, Forsvaret

FOR OG MOT: Det norske folk er delt på midten om Norge bør sende fly og bakkestyrker til Syria. Bare blant Høyre- og Frp-velgere er det flertall for at Norge skal delta mer.

SYRIA

Det norske folket er delt: 44,7 prosent er mot og 41,3 prosent er for at Norge deltar med jagerfly eller bakkestyrker i krigen mot Den islamske staten (IS) i Syria. 14 prosent svarer «vet ikke». Det kommer fram i en fersk meningsmåling gjennomført av Sentio for Klassekampen.

Bare blant Høyre og Frps velgere er det flertall for at Norge deltar med fly eller bakkestyrker i Syria. Henholdsvis 54,3 og 54 prosent av de to partienes velgere er for.

Blant stortingspartienes velgere er motstanden størst hos SV og Miljøpartiet De Grønne, hvor henholdsvis 66 og 67,8 prosent av velgerne svarer nei på spørsmålet om økt norsk deltakelse.

Krigen mot IS:

• USA har bedt Norge om å bidra i kampen mot Den islamske staten (IS) i Syria. Henvendelsen fra amerikanerne gjelder jagerfly, spesialstyrker eller logistikkstøtte.

• Norge bidrar allerede i kampen mot IS i Irak på forespørsel fra irakiske myndigheter. Norske styrker trener kurdiske Peshmerga-soldater i Nord-Irak og den irakiske hæren i Bagdad-­området.

• Russland bomber i Syria på forespørsel fra Assad-regimet. USAs krigføring i Syria skjer uten godkjenning fra Assad.

• Meningsmålingen er gjennomført av Sentio for Klassekampen. 1000 personer er intervjuet i uke 51.

Frp: Overraskende

– Jeg er overrasket over at det er så mange som er for å sende fly og bakkestyrker, sier forsvarspolitisk talsperson og nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Han har tidligere sagt til Klassekampen at han mener det ikke er naturlig for Norge å bidra med mer militære styrker. Hvis Norge skal bidra med mer, bør det eventuelt være med sanitet, logistikk eller etterretning, mener han.

Til flertallet blant egne velgere sier han følgende:

– Fremskrittspartiets velgere er tradisjonelt forsvarsvennlige, og går man tilbake til Irak- eller Libya-krigene, var våre velgere betydelig mer positive til deltakelse enn dette. Det viser kanskje at Frps velgere er mer reflekterte, og at de ser at det ikke er så enkelt som man tidligere har håpet at det skal være, sier Tybring-Gjedde.

Til tross for overraskende resultat, lar ikke Frp-eren seg påvirke:

– Vi kan ikke delta i krig på bakgrunn av meningsmålinger.

Han mener også det er lett å glemme at Norge allerede bidrar i kampen mot IS, med hundre mann i Irak.

Krigsskepsis på Stortinget

Lørdag skrev Klassekampen at Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre mener at Norge ikke bør trappe opp sin militære deltakelse i kampen mot IS. Han sa blant annet: «Vi har oppgaver for vårt forsvar i våre nærområder som det er viktig at vi ivaretar.»

Støre har tidligere sagt at han ville avvente regjeringens vurdering, men lettet nå på sløret. Tybring-Gjedde er både enig med Støre, og glad for at han forteller hva han mener:

– Det er veldig bra at Støre tar et standpunkt, istedenfor å vente på hva regjeringen kommer til å si. Det hadde vært alt for svakt i et så viktig spørsmål.

Han mener Støres standpunkt er fornuftig.

– Man må ta et standpunkt basert på hva man mener er korrekt, ikke bare basert på hva andre mener.

Støre og Tybring-Gjedde er ikke aleine om å ikke ville sende jagerfly eller bakkestyrker til Syria. Både SV og Senterpartiet har tidligere uttrykt skepsis mot å trappe opp Norges militære bidrag i kampen mot IS.

Klassekampen har tidligere også skrevet at skepsisen til norsk militær deltakelse i Syria var stor da Frps stortingsgruppe diskuterte saken tidligere denne måneden.

Vil sende militære styrker

Ingen stortingspolitikere har så langt gått ut med et tydelig standpunkt for at Norge skal sende jagerfly eller bakkestyrker til Syria.

Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise er blant de få som har tatt til orde for at Norge skal bidra med mer militære styrker i kampen mot IS i Syria. Han er ikke veldig overrasket over resultatet på meningsmålingen:

– I Norge, som i mange andre land, er man krigstrett etter deltakelsen i Afghanistan, Libya, Irak. Det er ingen som ønsker seg et nytt Irak-scenario, så jeg har ikke noe vanskelig for å forstå dette, sier Unge Høye-lederen.

Han står likevel fast på at Norge bør øke sitt militære bidrag.

– Det finnes ingen akseptable løsninger i Midtøsten som IS er en del av, og derfor må de bekjempes militært. Hvis våre allierte mener at vi burde stille opp i den kampen, mener jeg at vårt svar bør være et uforbeholdent «ja».

Riise mener at IS utgjør en eksistensiell trussel mot Vesten, og at Norge bør ta sin del av ansvaret når det gjelder å bekjempe terrorgruppen.

– Vi kan ikke sitte stille fordi det er det mest komfortable, sier han.

politikk@klassekampen.no