Torsdag 31. desember 2015 Innenriks

Frp-nestleder Per Sandberg fryder seg over Aps støtte til regjeringens asylforslag:

Ap er bundet til masta

«UMENNESKELIG»: Per Sandberg er uenig i at regjeringens asylforslag er en videreføring av rødgrønn politikk og viser til at en jussprofessor har kalt forslagene «umenneskelige». Foto: Linda Bournane Engelberth

INNSTRAMMING: Per Sandberg mener Arbeiderpartiet nå har låst seg til å støtte Frps reversering av tidligere rødgrønne asylliberaliseringer. SV er forferdet over Ap.

ASYL

Per Sandberg vil gjerne si «god jul» til Arbeiderpartiet og Trond Giske.

Frp-nestlederen og fiskeriministeren er i perlehumør og sier det er helt utmerket at Arbeiderpartiet «signaliserer at regjeringen vil få flertall for innstrammingsforslagene» som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug la fram tirsdag.

– Det er jo jul! Og nå er Ap bundet til masta, sier Sandberg til Klassekampen.

Med Ap på laget har den blåblå regjeringen flertall i Stortinget.

Asylforlik:

• Alle partier på Stortinget, bortsett fra SV og MDG, ble 19. november enige om et asylforlik for å møte flyktningkrisa.

• Regjeringen har nå formulert 40 endringer av lover og forskrifter som konkretiserer forliket.

• Forslagene sendes ut på høring. Høringsfristen er seks uker.

– Ikke en videreføring

Til Klassekampen tirsdag sa Giske at Listhaugs innstrammingsforslag stort sett «følger de prinsippene som har vært gjeldende for norsk asyl- og innvandringspolitikk i mange år». Ap-nestlederen mener Listhaug i hovedsak bare har lagt fram forslag stortingsflertallet har pålagt henne å innføre gjennom høstens breie asylforlik. Forslagene hennes er dessuten «milelangt unna det Frp har foreslått i opposisjon», ifølge Ap-nestlederen.

Sandberg syns Aps svar er helt topp:

– Det vil jo se veldig merkelig ut om Ap skulle stemme imot noe av dette når forslagene skal behandles i Stortinget, sier han.

– Men det er helt feil å si at dette er en videreføring av Stoltenberg-regjeringens politikk, slik Giske påstår. Dette er vesentlig ny politikk, og i realiteten er mye av det en reversering av Stoltenbergs liberalisering av utlendings­loven fra 2008, fortsetter Sandberg.

– Og det interessante er jo at det bare er Giske som mener dette. Jeg har nettopp lest om en jussprofessor som mener forslagene er umenneskelige og i strid med våre internasjonale forpliktelser. Jeg har også fått med meg reaksjonene fra SOS Rasisme, Norsk organisasjon for asyl­søkere og KrF og Venstre. Jeg sitter ikke med følelsen av at alle disse mener at dette er en videreføring av Stoltenbergs politikk.

Advarte mot Ap-strategi

I november, før alle stortingspartiene, bortsett fra SV og Miljøpartiet De Grønne, inngikk asylforliket, var Sandberg kritisk til forliksiveren i de andre partiene.

Frp-nestlederen mente at Aps ønske om å danne et bredt forlik handlet om at partiet ville posisjonere seg for 2017-valgkampen ved å «klistre Frp til masta».

– Om de får til et bredt forlik, kan de i valgkampen i 2017 si at vi er enige om alt som har med asyl- og innvandringspolitikk å gjøre fordi vi har et forlik, sa han til Klassekampen.

Men nå, når det breie forliket foreligger, mener altså Sandberg at det motsatte har skjedd. Det er Ap, ikke Frp, som er bundet til masta, slår han fast.

– Hvordan har det seg?

– Det vi ønsket, var å få gjennomslag for betydelige innstramminger. Og det fikk vi til. Derfor er det nok mer Frps og Høyres stortingsgruppe som har bundet Ap til innstramminger i et langt større omfang enn det Støre så for seg før jul.

– Men det du sa i november, om at et bredt forlik vil bety at Ap kan si at dere er enige om alt som har med asyl- og innvandringspolitikk å gjøre, det gjelder vel fortsatt?

– Ja, og det er vel et forsøk på det vi ser nå. De vil ikke gi slipp på den retorikken. Det har jeg for så vidt forståelse for også. Ap fører nå en panisk kamp for å hindre at Frp får eie asyl- og innvandringsfeltet fram mot 2017. Men de som har interesse og lyst, kan lett gå tilbake i tid se at det er Arbeiderpartiet som har beveget seg mot Frp i denne saken.

– Ap og Sp sa til oss i går at Frp bevisst lager støy om asylpolitikken. Er Frp tjent med bråk rundt flyktningpolitikken?

– Nei, det eneste Frps stortingsgruppe og vi i regjeringen er opptatt av, er å få gjennomført politikk raskest mulig.

SV støtter Frp

I asylpolitikken er ikke SVs Karin Andersen enig med Sandberg om mye. Men en ting er hun helt enig i: Regjeringens forslag er ikke en videreføring av tidligere Ap-politikk.

– Dette er en endring av norsk politikk og av Norges rolle. Norge stiller seg nå i spissen for å være mest mulig inhuman, regjeringen har det som mål. Det at Ap slutter seg til det er oppsiktsvekkende, spesielt når de har en leder som har vært utenriksminister og leder i Røde Kors, og har sett den humanitære situasjonen i verden, sier hun.

politikk@klassekampen.no