Mandag 4. januar 2016 Lederen

Et nytt år

• Vi har lagt 2015 bak oss og går inn i det nye året med forventninger, håp og drømmer. Vi lever i urolige tider med krig i Midtøsten, flyktningkrise, voksende arbeidsledighet, klimakrise og spenning og politisk uro i Europa. Likevel er det ingen grunn til å la seg prege av mismot. Det er nok av oppgaver å ta fatt på, ikke minst når det mørkner. Historien har ingen slutt; den fortsetter fra slektsledd til slektsledd. Hver generasjon må gjøre sitt for å gjøre jorda til et bedre sted. Nå er det vi som skal gjøre jobben.

• Slutten av fjoråret var preget av flyktningkrisa og de mange som kom til Norge. Kommuner over hele landet har tatt imot de nyankomne og arbeider hver dag for at de skal slå røtter i lokalsamfunnet. Det er av stor betydning at dette arbeidet lykkes. En av de største bekymringene er likevel hvordan folk med muslimsk bakgrunn mottas og gis muligheter i det norske samfunnet. Det er en økende tendens til negativ omtale og karakteristikker av muslimer, der den enkelte må stå til rette for alle ugjerninger som skjer i religionens navn. Dette er en stigmatisering av mennesker som gjør vellykket integrering umulig. Denne typen fiendebilder må bekjempes med alle midler, både i offentligheten og i hverdagslivet. I Norge er vi alle likeverdige borgere. Det er en av de mest sentrale og umistelige verdiene i den norske kulturen, som stadig må opprettholdes og fornyes gjennom diskusjon og politisk strid, et vedlikehold som vår overlevelse som demokratisk, progressiv og egalitær nasjon er avhengig av.

• Det er grunn til å være bekymret i en verden preget av krig, konflikter og sosial nød. Men uavhengig av det som uroer oss, må verden gå videre. Det er alltid mennesker som lever, kjemper og elsker – uansett hvordan tidene er. Det fødes nye mennesker inn i verden, med livslyst, pågangsmot og vilje til å skape forandringer. Selv i de verste konfliktområder lever menneskene, de får seg en kopp kaffe eller te, et glass kumiss eller raki, de blir forelsket og de får barn. Livene skal leves og barna skal vokse opp. Sammen finner vi en vei, også når det ser som mørkest ut. Menneskeverdet dukker aldri under.