Tirsdag 12. januar 2016 Innenriks

Svarte småjobber tar av

Tilhenger av delingsøkonomi: Petter Holstad ønsker å delta så mye som mulig i den nye delingsøkonomien, og reiser med Uber, leier rom via Airbnb og hjelper andre via Finn småjobber.

SVART: Finn.no håper å formidle småjobber for sju milliarder kroner på nett i løpet av kort tid. Arbeidsformen utnytter et skattehull i dagens regelverk og kan føre til mer svart arbeid.

delings- økonomien

– Den åpne talentøkonomien er i kraftig vekst. Om fem år vil 40 til 50 prosent av arbeidsstokken i USA være frilansere, sa administrerende direktør i Finn, Sondre Gravir, på NHOs årskonferanse torsdag.

Schibsted-giganten har allerede kapret rubrikkmarkedet i Norden, og selskapet har posisjonert seg til å vinne det voksende markedet for formidling av småjobber med sin tjeneste Finn småjobber.

Jobbene som formidles, er i hovedsak skattefrie og baseres på at tjenesteyterne selv rapporter inn omfanget av arbeidet til myndighetene. Finn formidler kun kontakten mellom partene, og det er opp til hver enkelt å sørge for at riktig skatt blir betalt.

Dette øker sannsynligheten for skatteunndragelse, ifølge skatteekspert og professor ved Norges Handelshøyskole, Guttorm Schjeldrup:

– Vi vet fra forskningen at når skatteyter skal selvrapportere slik tilfellet er her, unndrar flere seg skatt. Vi kan få et scenario hvor mange sper på sosialytelser med et visst omfang av småjobber som er skattefrie. Dette er en utfordring for velferdsstaten.

Småjobber:

• Finn tilbyr privatpersoner å legge ut ønsker om hjelp med småjobber. Inntil fire «hjelpere» kan betale 15 til 30 kroner for å bli satt i kontakt med oppdragsgiveren.

• Privatpersoner kan gjøre småjobber skattefritt så lenge hvert oppdrag ikke overstiger 6000 kroner. Kriteriet er at arbeidet er en hobby og ikke overstiger et visst omfang.

• Ifølge revisjonsselskapet PWC utgjorde deleøkonomien i verden i 2014 15 milliarder dollar, og den vil øke til 335 milliarder dollar innen 2025.

Småjobber til himmels

Finn-direktør Sondre Gravir ser selv at skattereglene ikke er godt nok tilpasset de nye småjobbene.

– Det er altfor vanskelig å skjønne når man skal betale skatt. Mange betaler skatt, og alle ønsker å betale, men det er ikke alltid lett å skjønne systemet.

I 2015 ble omkring 50.000 småjobber publisert på tjenesten, og 93 prosent fikk svar. Snittprisen blir oppgitt til litt over 1000 kroner, og dermed ble det anslagsvis utført jobber for 50 millioner kroner. Det opplyser Ingebjørg Øra, produktsjef i Finn.

Fra i fjor til i år er antall jobber som ligger ute på tjenesten doblet, og selskapet forventer at veksten skal ta av for alvor i årene som kommer.

– Jeg håper og tror at Finn småjobber skal bli like stort som Torget, sier Øra.

Torget er Finns markedsplass for salg av bruktvarer, og i 2014 ble det solgt varer for over sju milliarder kroner via fire millioner annonser. Slår ambisjonen til, vil Finn bli en enorm arbeidsformidler og ta kontroll over det eksperter spår vil bli den dominerende arbeidsformen i framtida.

Utnytter skattehull

I Norge er det lovlig å utføre arbeid i andres hjem, hytter og biler skattefritt så lenge beløpet ikke overstiger 6000 kroner. Dette gjelder kun om arbeidet er en hobby. En rørlegger kan altså ikke fikse rørene til naboen, men han kan vaske huset uten å betale noe i skatt.

Finn småjobber er tilrettelagt for slike tjenester. De mest populære er vedlikehold, transport og hus- og hagearbeid.

Begrensningene på 6000 kroner gjelder imidlertid kun per oppdragsgiver. Ved å utføre flere småjobber for flere oppdragsgivere kan man imidlertid tjene langt mer. Det er ingen grense for hvor mye man kan tjene skattefritt, men det gjøres en skjønnsmessig vurdering av når arbeidet blir av et omfang som gjør at det må regnes som næringsvirksomhet.

– En ulempe er at grensa for hvor mye man kan tjene skattefritt er skjønnsbasert. Det er derfor ikke opplagt for skattyter hvor mye man kan tjene før det oppstår skatteplikt. Og skattyter kan unnskylde manglende rapportering med at man trodde man lå på rett side av loven og handlet i god tro og misforsto regelverket, sier Guttorm Schjeldrup, professor ved Norges Handelshøyskole.

Han ser også enkelte fordeler med de sjenerøse skattereglene for småjobber

– Skattefritak for veldig små beløp kan hjelpe flere inn i arbeidslivet ved at de får arbeidserfaring som er subsidiert gjennom skattefritak for småbeløp.

Skatteeksperten ser flere utfordringer med den nye delingsøkonomien:

– Internett gjør det lettere å kople selger og kjøper av småjobber og kan derfor bidra til økt omfang av svart arbeid. Er du arbeidstaker, vil for eksempel arbeidsgiver rapportere din inntekt. Med småjobber stiller dette seg annerledes både fordi man skal selvrapportere og fordi grensa for skatteplikt er skjønnsbasert. Det er vanskelig å se hvordan man skal få regulert dette fullgodt, sier Schjeldrup.

Gravir i Finn forteller at de har et konstruktivt samarbeid med Skatteetaten rundt Finn småjobber. Skatteetaten sier at de ønsker å møte delings­økonomien med bedre informasjon om regelverket.

okonomi@klassekampen.no

– Jeg vil hjelpe andre

Petter Holstad jobber som kontormedarbeider i ungdomsorganisasjonen Juvente og tar småoppdrag via Finn på si.

– Jeg tar småjobber for å hjelpe andre og tjene et par ekstra kroner, sier Holstad.

Han leier av og til varebil i helgene og tar transport- og flytteoppdrag. I tillegg leverer han pakker gjennom Nimber, et annet selskap innenfor den nye delings­økonomien.

– Jeg er en stor tilhenger av delingsøkonomien og prøver å ta del i den så mye som mulig. I går kjørte jeg med Uber, og når jeg reiser, bor jeg via Airbnb, sier han.

Holstad sier at han pleier å tjene rundt 1000 kroner for hvert oppdrag når alle utgifter er trukket ifra.

Han forteller at han ikke har betalt skatt på småjobbene ettersom han ikke har tjent mer enn 6000 kroner på et oppdrag. Han synes regelverket er greit for dem som gjør dette i liten skala, slik som han selv.

Holstad har imidlertid observert at ikke alle som bruker Finn småjobber, tar oppdrag som en hobby på si.

– Dersom man ønsker å få hjelpe med transport, kommer det raskt mange tilbydere med en varebil som profilbilde. Det virker derfor som om de driver et ordinært transportfirma.

Holstad regner imidlertid med at skattemyndighetene følger med og tar dem som gjør oppdrag i et så stort omfang at det burde regnes som næringsvirksomhet.

– Det vil bli mye mer delingsøkonomi i framtida. Flyttebyråer og taxier er dyre, så disse nye tjenestene utgjør et mye bedre tilbud.

«Jeg er en stor tilhenger av delingsøkonomien og prøver å ta del i den så mye som mulig»

Petter Holstad