Onsdag 13. januar 2016 Innenriks

• Maktkamp om ny justitiarius • Avtroppende leder vil ha kandidat med dommererfaring:

Han vil stoppe Graver

GÅR AV: Avtroppende høyesterettsjustitiarius Tore Schei får et ord med i laget når hans etterfølger skal utnevnes. Foto: stian lysberg solum, NTB Scanpix

KAMP: Regjerings­advokat Fredrik Sejersted ønsker seg jus­dekan Hans Petter Graver som høyesteretts nye leder. Ønsket kan bli knust når avtroppende justitiarius gir sitt råd til regjeringen.

HØYESTERETT

Det pågår nå et maktspill om utnevnelsen av ny høyesterettsjustitiarius. Innen utgangen av februar skal regjeringen utnevne personen, som da formelt blir rangert som Norges fjerde mektigste.

Klassekampen har fått tilgang til et brev fra avtroppende justitiarius Tore Schei til Justisdepartementet, datert 26. oktober i fjor. I brevet gir Schei en beskrivelse av stillingens arbeidsoppgaver. Her gjør han det klart at oppgaven som dommer blir den klart viktigste for hans arvtaker:

«For å fylle sine oppgaver som dommer må justitiarius være en særdeles god jurist, og det er en faglig kompetanse som må inkludere det å behandle og avgjøre konkrete saker», skriver Schei til regjeringen.

Videre mener han vedkommende «må beherske også det å foreta en overbevisende konkret rettsanvendelse ut fra det faktum retten må legge til grunn».

Dette er dårlig nytt for jusdekan Hans Petter Graver. Han regnes som en glimrende jurist, men har ingen tidligere erfaring som dommer.

Ny justitiarius:

• Regjeringen skal utnevne ny justitiarius i Høyesterett, etter Tore Schei som fyller 70 år om en måned.

• Beslutningen er ventet før utgangen av februar.

• Høyesterettsjustitiarius er rangert som fjerde øverste person, etter Kongen, stortingspresidenten og statsministeren.

Skal gi regjeringen råd

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har i ulike seminarer og uformelle tilstelninger argumentert for Gravers kandidatur. Men etter det Klassekampen får opplyst, er regjeringsadvokaten ikke spurt til råds så langt.

For Schei er situasjonen annerledes. Justisminister Anders Anundsens (Frp) opplyser til Klassekampen at han vil lytte til Scheis anbefaling.

«Jeg er svært opptatt av å få rett person til denne jobben. Det er ikke unaturlig å ha dialog med Stortinget og sittende høyesterettsjustitiarius i en slik prosess», skriver han i e-post.

Schei skriver til Klassekampen at den skriftlige redegjørelsen vil være utgangspunktet for hans «nærmere uttalelse» når han blir involvert i prosessen med å finne etterfølgeren. «Utover dette finner jeg det ikke riktig nå med noe intervju», skriver han.

Klassekampen har bedt justisministeren utdype hvordan han skal involvere Stortinget i utnevnelsen av ny justitiarius – uten å få svar.

«Det er ikke naturlig at vi går nærmere inn på hvordan dialogen skal skje», skriver departementet i en e-post.

Kan bli historisk utnevnelse

Åtte personer har søkt på stillingen som høyesterettsjustitiarius. Av disse blir seks vurdert som aktuelle kandidater, og intervjuer ble gjennomført i november.

31. desember leverte et regjeringsutnevnt ekspert­utvalg sin vurdering av kandidatene. Denne vurderingen er unntatt offentlighet, som VG omtalte tirsdag.

Klassekampen har snakket med en rekke personer i det juridiske miljøet. Samtlige trekker fram Toril Marie Øie som en favoritt, og forventer at hun vil skape historie ved å bli landets første kvinnelige justitiarius.

Øie har sittet som dommer i Høyesterett siden 2004, og har tidligere erfaring fra Justis­departementets lovavdeling. Hun beskrives som et trygt og ukontroversielt valg, noe som ikke kan sies om flere av de andre kandidatene. Dette gjelder spesielt Hans Petter Graver og Arnfinn Bårdsen.

Ideologisk skille

De to regnes som rettspolitiske motsetninger. Graver har kritisert Høyesterett for å være for prinsipiell. Han mener landets øverste domstol bør konsentrere seg om de enkelte sakene og legge mindre vekt på dommenes framtidige virkning. Graver mener også at domstolen bør være forsiktig med å vise til internasjonale rettskilder, som menneskerettighetene, fordi det begrenser det demokratiske handlingsrommet. Hans motstandere omtaler ham gjerne som «statsvennlig». Bårdsen mener Høyesteretts hovedoppgave er å avklare og utvikle retten, og derfor plikter å ta hensyn til relevante internasjonale rettskilder. Hans motstandere omtaler ham gjerne som «aktivistisk» og mener han er overivrig med hensyn til å la internasjonal rett sette norsk lov til side.

Flere kilder Klassekampen har snakket med, plasserer Schei rettspolitisk nær Bårdsen.

kjetils@klassekampen.no

siment@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 13. januar 2016 kl. 09.39

Her er kandidatene:

Navn: Toril Marie Øie.

Alder: 55.

Bakgrunn: Høyesterettsdommer siden 2004.

Vurdering: Pekes ut som en klar favoritt til å bli ny justitiarius. Beskrives som en ukontroversiell, faglig sterk, og samlende person. Kan bli historiens første kvinnelige leder av Høyesterett.

Navn: Hans Petter Graver.

Alder: 60.

Bakgrunn: Dekan ved Det juridiske fakultet i Oslo.

Vurdering: Mangler dommererfaring, men regnes som en sterk juridisk allrounder. Har advart mot at Høyesterett kan innsnevre det politiske handlingsrommet, og blir av motstandere vurdert som «statsvennlig».

Navn: Arnfinn Bårdsen.

Alder: 49.

Bakgrunn: Høyesterettsdommer siden 2008.

Vurdering: Flere i det juridiske miljøet ønsker Bårdsen som ny justitiarius. Likevel er han kontroversiell med mange dissenser som dommer i Høyesterett. Motstandere beskriver hans rettspolitiske syn som «aktivistisk».

Navn: Anders Ryssdal.

Alder: 60.

Bakgrunn: Partner i Wiersholm.

Vurdering: Eneste kandidat med betydelig erfaring fra det private. Har lite dommererfaring, men kilder mener han kan være en outsider med en annerledes bakgrunn enn de andre søkerne.

Navn: Jens Edvin Skoghøy.

Alder: 60.

Bakgrunn: Høyesterettsdommer siden 1998.

Vurdering: Regnes for å ha et liknende rettspolitisk syn som Arnfinn Bårdsen. Uttalte seg kritisk om kjønnskvotering til dommerstillinger i Dagens Næringsliv i november, og flere peker på at dette kan ha svekket hans kandidatur.

Navn: Karl Arne Utgård.

Alder: 64.

Bakgrunn: Høyesterettsdommer siden 1999.

Vurdering: Få tror at Utgård vil bli den neste justitiarius, men det er heller ingen som hisser seg opp over hans rettspolitiske syn.