Tirsdag 26. januar 2016 Innenriks

Høyre-profil Jens Johan Hjort krever full stans i retur av asylsøkere til Russland:

Gir Solberg asylrefs

HELBOM: Tidligere Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort (H) mener statsminister Erna Solberg bommer fullstendig med asylpolitikken. Foto: Monica Larsen Vegstein

UT: Motstanden mot Norges asylpolitikk sprer seg inn i Høyre. Tidligere Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort sier at Erna Solbergs asylpolitikk bryter folkeretten.

ASYL

Støtten til regjeringens strenge asylpolitikk er i ferd med å slå sprekker.

Nå går tidligere Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort (H) ut og krever at Erna Solberg stopper returen av asylsøkere til Russland.

– Vi kan ikke leve med at folk som har krav på beskyttelse, blir returnert bare fordi de kom via Russland. Nå må vi vente med ytterligere returer. Én urettmessig retur er én for mye, sier han.

Asylretur til Russland:

• 5440 asylsøkere kom til Norge fra Russland i fjor over Storskog grensestasjon i nærheten av Kirkenes.

• Norske myndigheter ønsker å returnere alle som har et oppholdsgrunnlag i Russland, også personer fra krigsherjede land som Syria.

• Minst 380 av de 5440 asylsøkerne er allerede returnert.

• Fredag meldte russiske myndigheter at landet ikke lenger vil ta imot returnerte asylsøkere fra Norge over Storskog grensestasjon.

Bryter folkeretten

Høyre-profilen var ordfører i den nordnorske hovedstaden fram til oktober i fjor. I dag arbeider han som advokat.

Han mener Norges praksis med å nekte å behandle asylsøknaden til personer som har opphold i Russland bryter med Flyktningkonvensjonen.

– Norsk praksis er etter mitt syn i strid med våre forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. Systemet vi følger i dag innebærer at vi snur folk på grensa uten å gi dem en reell behandling. Det innebærer at en betydelig andel som skulle hatt asyl, blir returnert, sier han.

Det var i november at regjeringen sendte ut en instruks som fastslår at alle asylsøkere som har opphold i et «trygt tredjeland» kan returneres uten at søknaden deres realitetsbehandles. Instruksen har gjort at de fleste av de 5440 asylsøkerne som kom til Norge over russergrensa i fjor blir avvist av norske utlendingsmyndigeter.

– Nå trenger vi en brei revisjon av utlendingsmyndighetenes praksis. Vi må sikre at Norge opptrer i pakt med menneskerettighetene og våre internasjonale forpliktelser, sier Hjort.

Feil å sette inn Listhaug

Kort tid etter at Erna Solberg hasteinnkalte partiene på Stortinget for å få gjennom innstrammingstiltakene i november, utpekte hun Sylvi Listhaug til ny innvandringsminister.

Det var en feil, mener Hjort, som lenge har vært mot at Høyre skal sitte i regjering med Frp.

– Rokeringen var ikke en rokering til det bedre for å si det slik. Det viser at når man skal i regjering med Frp, må man inngå kompromisser som ligger langt til høyre, sier han.

Hjort ønsker seg tilbake til dugnadsånden som preget Norge på seinsommeren i fjor.

– Stemningen har snudd etter at folk innså hvor omfattende denne utfordringen var. Så snart vi ble satt på prøve, ble vi til Frp-sympatisører. Det bekymrer meg.

– Hva ville vært et bedre alternativ til dagens politikk?

– Det ville vært å stå opp og si at vi skal ta vår del av ansvaret framfor å sende det videre til andre land. Det vil kreve stort politisk lederskap, men dette er ikke en popularitetsøvelse. Vi trenger politiske ledere som tør å fortelle folk at dette kommer til å koste oss. Men er det noen som har råd til dette, må det være Norge.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 29. januar 2016 kl. 10.08

KrF og SV glade for blått varsko

I de asylliberale partiene KrF og SV møtes utspillet fra Hjort med anerkjennende nikk.

«Det er naturlig at det også i Høyre ropes varsko når det er blitt skapt usikkerhet om hvorvidt regjeringens praksis er i tråd med folkeretten og flyktningkonvensjonen», skriver KrF-leder Knut Arild Hareide i en tekstmelding til Klassekampen.

KrF mener det var riktig å ta grep for å få kontroll over situasjonen på Storskog, og at rask utsending av dem uten beskyttelsesbehov frigjør kapasitet for dem med beskyttelsesbehov.

«KrFs grunnpremiss for å stemme igjennom regjeringens hastelov i Stortinget var nettopp at man ikke på noe punkt måtte gå ut over våre internasjonale forpliktelser. De svarene vi har fått fra regjeringen har ikke vært tilfredsstillende. Det er åpenbart at regjeringen må ta den tida den trenger for å forsikre seg om at fremtidige utsendinger er i tråd med flyktningkonvensjonen».

Også SV-leder Audun Lysbakken mener Hjorts utsagn er betimelig.

– Det er gledelig. Jeg har savnet den liberale høyrestemmen. Jeg vet at det finnes mange høyrefolk som har annet ståsted enn Frp i disse sakene. Men til nå har det vært umulig å se forskjell på Høyre og Frp, sier SV-lederen.