Fredag 5. februar 2016 Innenriks

Biskop Bernt Eidsvig ba ansatte slette møtereferat om mulige lovbrudd i Den katolske kirke:

Krevde makulering av referat

BA OM SLETTING: Den katolske kirkas øverste leder i Norge, biskop Bernt Eidsvig, ba ansatte slette et referat fra et møte der den omstridte medlemsaken ble diskutert. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

SLETTET: Biskop Bernt Eidsvig ba ansatte makulere papireksemplarer av et referat fra et møte der han diskuterte den omstridte medlems­registreringssaken.

KATOLSK MEDLEMSROT

Klassekampen kan avsløre at biskop Bernt Eidsvig ba ansatte slette et referat fra et internt møte i desember 2014 om medlemsregistreringssaken i Oslo katolske bispedømme (OKB).

I referatet heter det blant annet at «biskopen sa at han hadde sett alvoret i registreringssituasjonen en stund», før han gjengis på: «Jeg har protestert, men akseptert at det har fortsatt.»

I en e-post, datert 9. desember 2014, skriver Eidsvig til de øvrige ansatte i bispedømmet som deltok på møtet:

«Kan jeg be dere slette referatet og makulere papireksemplarer? Det har ingen offisiell eller annen tjenlig status, og kan, hvis det måtte falle i gale hender, bare forårsake elendighet. Jeg takker for det.»

Klassekampen vet at e-posten og referatet havnet i hendene til politiet.

Nå er Bernt Eidsvig, Oslo katolske bispedømme og bispedømmets økonomisjef siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner.

Medlemssaken:

• Oslo katolske bispedømme (OKB), biskop Bernt Eidsvig og kirkas økonomisjef er siktet for grovt bedrageri av 50 millioner kroner. Begge nekter straffskyld, og kirka avviser å ha brutt loven.

• Siktelsene ble tatt ut i februar i fjor etter at Dagbladet rullet opp hvordan Kirka i årevis har registrert tusenvis av intetanende personer som kirkemedlemmer, for så å søke statsstøtte for disse.

• OKB håndterer medlemsregisteret for hele Den katolske kirke i Norge, som foruten bispedømmet i Oslo består av et stift i Trondheim og et i Tromsø.

• OKB får, som de fleste andre trossamfunn, statlig og kommunal støtte per medlem.

• Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er tilsyns­myndighet for OKB, mener trossamfunnet har forledet staten til å utbetale tilskudd for langt flere medlemmer enn det var grunnlag for og har krevd 40,5 millioner kroner tilbake­betalt. Kirka har anket vedtaket.

Bedragerisiktet

Siktelsene mot biskopen, økonomisjefen og foretaket ble tatt ut i februar i fjor etter at Dagbladet hadde avslørt hvordan kirka i årevis registrerte tusenvis av intetanende personer som kirkemedlemmer, for så å søke statsstøtte for disse. Personer med katolsk-klingende navn ble ganske enkelt søkt opp i telefonkatalogen, paret med personnummer og ført opp i kirkas medlemsregister. OKB mottar, som de fleste andre trossamfunn, kommunal og statlig støtte per medlem.

De siktede nekter straffskyld, og kirka avviser å ha brutt loven.

Klassekampen har tilgang til det omtalte referatet. Det ble skrevet etter et møte mellom biskopen og fem administrasjonsansatte i bispedømmet 7. desember 2014. En av de ansatte skrev det.

De fem hadde bedt om møtet fordi de var bekymret for de juridiske implikasjonene av medlemsregisteringssaken, som da nylig hadde sprukket i Dagbladet.

Bispedømmets daværende jurist, Eirin Larsen, som ifølge referatet da nylig var gjort kjent med saken, skal under møtet ha oppsummert flere mulige lovbrudd. Samme dag som møtet ble avholdt, sendte hun også et varsel til biskopen der hun skrev at saken kunne medføre straffansvar.

Ifølge referatet som biskopen ønsket slettet, snakket han ikke bare om sin egen rolle i saken. Også bispedømmets økonomisjef, som nå også er siktet i saken, ble omtalt. I referatet heter det blant annet at Eidsvig opplyste «om at han har stilt spørsmål ved måten registreringen ble foretatt på» og at økonomisjefen da har svart «at praksisen var uproblematisk».

Da de ansatte spurte biskopen om hvem som har tatt beslutningen om «praksis om telefonkatalogregistering», svarte han ifølge referatet økonomisjefen. Men metoden «var tenkt ut av andre». Av referatet går det dessuten fram at de ansatte rettet betydelig mistanke mot økonomisjefen for uføret kirka hadde havnet i og ba biskopen vurdere sin tillit til ham.

Fem andre som skal ha foretatt registeringer «rett ut fra telefonkatalogen» blir også navngitt av de ansatte.

Den interne bekymringen var ikke offentlig kjent da biskopen ba de ansatte slette referatet.

Ikke godkjent referat

I e-postene Klassekampen har fått tilgang til, protesterer ikke biskopen på at han er gjengitt feil, selv om han understreker at referatet aldri ble godkjent av ham. Derimot skriver han: «Jeg ble bedt om å møte dere fortrolig søndag, og er i prinsippet glad for at dere er åpne med meg. Ut fra de opplysningene dere gav meg, sa jeg endel ting jeg ved eftertanke ikke ville ha sagt. Men det får jeg leve med, og dessverre også [økonomisjefen].»

Da biskopen ba de ansatte slette referatet, skal en versjon på avveie ha havnet i posthylla til økonomisjefen, uten at avsenderen var kjent. Biskopen reagerer skarpt på dette og skriver til de ansatte:

«Jeg tror dere kan forestille dere virkningen. Ved senere møter med dere må jeg legge alvorlige bånd på meg, og jeg må ha med en bisitter. Ellers var det et godt råd noen gav: Don’t strike at the roots of other peoples’s friendships.»

Lisa Wade, fungerende administrende leder i OKB, mener korrespondansen underbygger biskopens forklaring om at han ville slette referatet fordi han oppfattet det som et personangrep mot en medarbeider i OKB (se fullstending tilsvar til høyre).

«Etter at han undersøker saken og finner at den er mer nyansert, understreker han derfor her nok en gang at dette kan få uheldige konsekvenser for en medarbeider i saken», skriver hun i en e-post til Klassekampen.

kjetils@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 5. februar 2016 kl. 09.20

– Maktkamp i kirka

Fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme (OKB), Lisa Wade, svarer på vegne av bispedømmet, biskopen og økonomisjefen. I en e-post til Klassekampen skriver hun at referatet «brukes i en pågående maktkamp» i kirka:

«Referatet det vises til i Klassekampen er også informasjon som politiet sitter på og tar med i sin vurdering av saken. Politiet kjenner faktagrunnlaget og bakgrunnen for dialogen. Biskop Bernt I. Eidsvig ønsket referatet Klassekampen henviser til slettet siden det beskriver personalkonflikter i detalj og bærer preg av personangrep mot en medarbeider som ikke var til stede. Biskopen erkjenner at han i stedet burde ha bedt om at referatet ble rettet og korrigert.»

Feilaktige påstander

Videre viser hun til Fylkesmannens i Oslo og Akershus, som er tilsynsmyndighet for trossamfunnets, som høsten 2014 påla kirka å rydde opp i medlemsregisteret:

«I det aktuelle møtet ble det fremmet en hel del påstander om hvordan Fylkesmannens pålegg ble fulgt opp og ledet. Biskopen hadde vært på reise en uke, hadde liten oversikt over hvordan dette arbeidet forløp og ble overrumplet over alle påstandene. I etterkant av møtet fikk biskopen en bedre oversikt over fakta i saken. Biskopen mente blant annet at referatet kunne oppfattes som personangrep, at mye av beskrivelsen i referatet bunnet i feilaktige påstander og at saken var mer nyansert enn den ble presentert som i møtet. Med bakgrunn i dette kunne ikke biskopen gi sin godkjenning til referatet, og han ønsket det slettet.»

Konflikt i lengre tid

Videre skriver hun: «Ellers henviser referatet til flere vedtak som det ble enighet om i møtet. Disse punktene ble raskt iverksatt. OKB mener at metoden som ble brukt ikke var ulovlig, men at rutinene som i en periode ble brukt for å identifisere og registrere medlemmer ikke var god nok. Dette har OKB tatt selvkritikk på og har i dag tilfredsstillende rutiner.»

Wade skriver videre at det over lengre tid har vært en konflikt mellom ansatte i OKB:

«Det har blant annet handlet om hvordan ulike avdelinger har blitt styrt, omorganisering og ansvarsfordeling mellom ledere i tillegg til ulikt syn på medlemsregistrering. Flere av disse konfliktene har ikke blitt arbeidet godt nok med tidligere. Vi har det siste året satt i gang flere tiltak og bruker blant annet organisasjonspsykologer for å bistå oss i å bedre samarbeidsklimaet. Vi er ikke i mål, men både AMU, verneombudet og ledelsen er enige om at vi er på god vei», skriver hun.