Tirsdag 1. mars 2016 Kultur og medier

• Bergensavisene kutter fotografstillinger • Tidligere journalist Frode Grytten er bekymret

Advarer mot fotokutt

Bekymret: Forfatter Frode Grytten har tidligere jobbet i Bergens Tidende som reportasjejournalist. Han advarer mot de krafttige kuttene i fotojournalistikken. Foto: Øystein Haara

Bergensavisen og Bergens Tidende kutter hardt i fotoavdelingene sine. – Når journalistikken blir kontorjobb, er det livsfarlig, advarer forfatter Frode Grytten.

Medier

Norske mediehus kutter kostnader som aldri før, og ut av redaksjonslokalene forsvinner også et stort antall fotografer. Ved Bergens Tidende (BT) kan fotoavdelingen være i ferd med å bli halvert, mens Bergensavisen har målrettet sin siste nedbemanningsrunde mot fotografene.

Forfatter Frode Grytten liker ikke utviklingen i bergensavisene.

– Det er trist, selv om jeg ikke er spesielt overrasket. Den klassiske reportasjejournalistikken er blitt nedprioritert i redaksjonene og blitt erstattet med en journalistikk hvor det viktigste er å mene ting eller klippe og redigere det andre har skrevet. Men når journalstikken blir en kontorjobb, er det mine øyne livsfarlig, sier han.

Frode Grytten jobbet selv som skrivende journalist i fotoavdelingen i Bergens Tidende på 1990-tallet.

– Det var her jeg fant en genuin interesse for reportasjejournalistikken og dyrket denne som sjanger, minnes forfatteren.

Kutter fotografer:

• Fotoavdelingene i norske avisredaksjoner er utsatt når mediehusene skal kutte kostnader.

• I Bergensavisen har kun fotografene fått tilbud om sluttpakker, mens fotoavdelingen i Bergens Tidende står i fare for å bli halvert.

• Flere roper varsko om utviklingen.

Dokumenterer verden

Etter journalistkarrieren i BT ble Grytten forfatter på heltid. Men det var i Bergens Tidende at Gryttens skriverier ble kjent for avisleserne, alltid i tett samarbeid med avisas reportasjefotografer.

Bergens Tidende har vært kjent for solid fotojournalistikk, og avisas fotografer har stukket av gårde med et stort antall priser i fotokonkurranser som Årets Bilde, den årlige kåringen av landets beste pressebilder.

Men nå er avisa som Grytten jobbet for i hardt vær. I løpet av året skal Bergens Tidende redusere kostnader tilsvarende 30 millioner kroner. Totalt 27 årsverk forsvinner. Fotoavdelingen, hvor Grytten jobbet, kan bli halvert.

– Hvorfor mener du det er så viktig at avisene holder seg med reportasjefotografer?

– Fotografen kan ikke bare sitte bak et skrivebord, men må bevege seg ut i verden for å oppsøke primærkilder og ta pulsen på samfunnet. Fotografen fanger bokstavelig talt verden med sitt kamera. Å ta bilder handler ikke bare om å avfotografere eller illustrere en tekst, men om å dokumentere og undersøke gjennom bildet. Vi trenger fotografene til å levere bilder som viser hvordan verden egentlig er, sier Grytten.

Nivået er blitt lavere

Leder av Pressefotografenes Klubb, Sveinung Ystad, mener den storstilte nedbemanningen i norske mediehus rammer fotografene særlig hardt.

– Det er en trend at man kutter hardt ned på den visuelle produksjonen. Hva som er årsaken, er vanskelig å si med sikkerhet, men kanskje er det fordi ledelsen mener fotojournalister er spesielt dyre i drift. I dag er det også forventet at fotografer skal være mer fleksible og være like flinke til å skrive som til å ta bilder. Resultatet er at man sitter igjen med mange eldre medarbeidere i redaksjonene, mens det nesten ikke ansettes yngre fotojournalister lenger, sier Ystad.

Hvor mange pressefotografer som har mistet jobben de siste årene, er det ingen som har en fullgod oversikt over. Av Norsk Journalistlags medlemsregister framgår det at 250 står oppført som pressefotografer, men ifølge organisasjonens medlemsavdeling er det stor usikkerhet knyttet til dette tallet.

Pressefotografenes Klubb har heller ingen oversikt, men merker likevel at det er blitt færre dyktige pressefotografer mer årene. Neste fredag skal prisene for Årets Bilde deles ut i ulike kategorier, forteller Sveinung Ystad.

– Det som er på topp holder fortsatt et høyt nivå, men det generelle nivået er ikke så bra som før. Vi ser at bildene ikke er like gjennomarbeidet. Det virker som om fotografene blir satt til å gjøre enklere jobber og at de må løpe rundt og ta bilder av kilder til morgendagens avis. Det blir mindre rom for å jobbe med fagets premisser og lete opp de gode historiene, sier Ystad.

Ved Bergens Tidende pågår samtalene mellom ledelsen og de ansatte om nedbemanningsprosessen for fullt. Verken sjefredaktør Øyulf Hjertenes eller tillitsvalgt Idar Tryggestad har svart på Klassekampens forespørsler om kommentar.

Foto kuttes i BA

Også hos Bergens Tidendes konkurrent kuttes det hardt for tida. I alt fire årsverk skal bort fra Bergensavisen (BA), som inngår i Amedia-konsernet. I første omgang er det kun avisas seks fotografer som har mottatt tilbud om sluttpakke, bekrefter sjefredaktør Anders Nyland.

– Vi er midt inne i en prosess, og vi håper at vi kan få løst dette frivillig.

– Hvorfor går dere bare etter fotografene?

– Fordi vi har en forholdsvis stor fotoavdeling, i hvert fall hvis vi sammenlikner oss med andre det er naturlig å sammenlikne oss med. De siste årene har vi gjennomført tunge årsverksreduksjoner, men som ikke har berørt fotoavdelingen. I min tid har foto alltid vært skjermet, sier Nyland.

– Hvor viktig er fotojournalistikken for Bergensavisen?

– Det som er viktig for oss er å kunne tilby et godt lokalt innhold som det er betalingsvilje for hos leserne. Da er det en selvfølge at vi satser på ulike fortellerteknikker. Samtidig er det ingen tvil om at profesjonsskillet er i ferd med å bli utvisket. I Bergensavisen er det også mange skrivende journalister som tar bilder selv, sier sjefredaktøren.

Journalistklubben i avisa protesterer mot mannjevningen i fotoavdelingen.

– Klubben mener at det er svært uheldig at ledelsen ikke kan gå fram på samme måte som i forrige nedbemanningsrunde, der alle fikk tilbud om sluttpakke, svarer Katherine Ferguson og Linda A. Hilland på vegne av redaksjonsklubben i Bergensavisen.

– Hvilke konsekvenser mener dere denne nedbemanningen i BA kan få?

– Dersom ledelsen velger å fastholde at kuttene primært skal tas blant fotografene, kan det svekke kvaliteten på produktet vårt.

jonas.braekke@klassekampen.no

Sveinung Ystad