Fredag 11. mars 2016 Innenriks

Raseri etter stortingslekkasjer

BETENT STRID: Utenriksminister Børge Brende (H) og Høyre anklages for å ha lekket fra de lukkede atomvåpenforhandlingene på Stortinget. Aps Anniken Hutfeldt varsler om en «tillitskrise». Her fra et møte mellom Huitfeldt og Brende på NRKs Politisk kvarter i 2014. Foto: Tom Henning Bratlie

STRID: Lederen av utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt, har varslet stortingspresidenten om en «tillitskrise» mellom partiene etter atomstriden på Stortinget.

Atomstrid

Selv om atomstriden i Stortinget endte i enighet onsdag, er stemningen i utenriks- og forsvarskomiteen radioaktiv. Årsaken er flere lekkasjer til VG fra de betente, lukkede forhandlingene i komiteen om Norges standpunkt om atomnedrustning.

Utenrikskomiteens leder, Anniken Huitfeldt (Ap), forteller til Klassekampen at hun har sendt et brev til stortingspresident Olemic Thommessen (H) om situasjonen og bedt om et møte. Og hun tyr til uvanlig sterke ord i sin beskrivelse av henvendelsen:

– Jeg har skrevet et brev hvor jeg tar opp at lekkasjene har skapt en tillitskrise mellom de politiske partene, og at de bidrar til å svekke arbeidet med å finne brede politiske løsninger, sier Huitfeldt.

Hun har orientert resten av komiteen om brevet. Senterpartiet, SV og Venstre stiller seg bak innholdet i det.

Atomstriden:

• Denne vinteren har Stortingets utenriks- og forsvarskomité behandlet stortingsmeldingen «Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken».

• Ap fremmet i februar et forslag der «Stortinget ber regjeringen» jobbe for et forbud mot atomvåpen, noe utenriksminister Børge Brende (H) mente kunne være et brudd på Grunnloven og i strid med Natos strategiske konsept.

• Etter bitter strid og forhandlinger ble Ap og Høyre enige på mandag.

• Underveis har flere dokumenter, og opplysninger om andre partiets standpunkter, blitt lekket til pressen, noe opposisjonen ser svært alvorlig på.

• Slike lekkasjer er forbudt, ifølge Stortingets forretningsorden.

Peker mot Brende

Selv vil ikke Huitfeldt spekulere i hvem som står bak lekkasjene, men flere kilder i opposisjonspartiene Klassekampen har snakket med, retter sin frustrasjon mot Høyre og utenriksminister Børge Brende (H).

En Ap-kilde omtaler lekkasjene som «et tillitsbrudd mellom utenriksministeren personlig og alle de andre partiene».

Bård Vegar Solhjell, som representerer SV i komiteen, sier til Klassekampen:

– Det ser ut for meg som styrte lekkasjer med en politisk hensikt, uten at jeg vil gjette på lekkasjenes opphav.

Liv Signe Navarsete, som sitter i komiteen for Sp, sier til Klassekampen at «måten man argumenterer på» kan tyde på at departementet eller regjeringspartiene står bak lekkasjene.

– Jeg har ingen bevis for det og liker ikke å spekulere i det, men argumentasjonen som er gjengitt i forbindelse med lekkasjene, kan gå i den retning, sier hun.

Vil ikke spekulere

Trine Skei Grande vil ikke spekulere i lekkasjenes opphav, men sier til Klassekampen at de går på tilliten løs:

– Det er ille nok når det lekkes fra saker om sykehus og sånt. Men det er ekstra ille når det gjelder utenrikspolitikk fordi det påvirker Norges forhold til andre stater. Lekkasjer er ofte lite målrettede og tilfeldige. Men dette er første gang jeg kjenner lukta av Frank Underwood i gangene, for å si det sånn. Dette virker systematisk og målrettet. Det er alvorlig, sier Venstre-lederen.

KrF-leder Knut Arild Hareide ser veldig alvorlig på lekkasjene.

– Min erfaring er at det ikke er fra embetsverket eller Stortingets administrasjon, men fra politisk hold lekkasjer kommer. Men her sitter jeg ikke på informasjon om hvem som har lekket, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Flere lekkasjer

Ifølge Stortingets forretningsorden er det ikke lov å referere andre partiets standpunkter fra komitébehandlingen:

«Komiteens møter foregår for lukkete dører. Det er ikke adgang til å gjengi uttalelser som er gitt av andre komitémedlemmer i et lukket komitémøte.»

Men i flere artikler har VG satt på trykk Arbeiderpartiets merknader. 7. mars hadde VG fått tilgang til hele Aps foreløpige utkast til vedtak. Der var forslaget om å på lang sikt arbeide for et forbud mot atomvåpen med.

I den endelige enigheten er det omstridte f-ordet ute av selve vedtaksteksten, men står fremdeles i en flertallsmerknad.

Det var i februar, på det som skulle være det avsluttende møtet i behandlingen av stortingsmeldingen om globale sikkerhetsutfordringer, Ap først fremmet det omstridte forslaget hvor «Stortinget ber regjeringen» jobbe for et forbud mot atomvåpen. Forslaget lå an til å få flertall, med støtte fra Senterpartiet, KrF og Venstre.

Høyre: Opptrer korrekt

Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland, skriver i en melding til Klassekampen: «Forhandlinger i Stortinget må være preget av tillit, det er viktig for Høyre, og derfor opptrer vi ikke på en måte som skader det. Udokumenterte påstander om lekkasjer tar jeg avstand fra. Det er nettopp tillit som har gjort det mulig for utenriksministeren og Støre å ha en god dialog. Sikkerhetsspørsmål er en bærebjelke i politikken, og derfor er jeg glad for at vi har kommet til en god enighet.»

Også utenriksminister Børge Brende tar avstand fra anklagene:

«De siste ukene har jeg hatt en god dialog med Jonas Gahr Støre for å komme frem til en løsning på det krevende spørsmålet om atomvåpen. Det har foregått i en tillitsfull og god tone og det har ikke vært en eneste lekkasje fra disse samtalene. Resultatet som komiteen nå har kommet frem til legger grunnlaget for ro om dette spørsmålet. Dette er viktig, ikke minst i oppløpet frem mot Nato-toppmøtet i Warszawa i juli. Jeg reagerer for øvrig sterkt på beskyldningene som fremsettes i Klassekampen, delvis anonymt, mot departementet og meg. Påstandene er helt grunnløse. Et så viktig sikkerhetspolitisk spørsmål kan ikke brukes til politisk taktikkeri og intriger», skriver Utenriksdepartementet i en e-post til Klassekampen.

Vanskeliggjør kompromiss

Huitfeldt mener det er svært viktig for Stortingets arbeid at foreløpige posisjoner blir holdt internt:

– Hvis du fikk lese en innstilling fra en stortingskomité på ulike tidspunkt før en sak er ferdig behandlet, vil du se at alle partier vingler og inntar ulike standpunkter før forhandlingene er ferdige. Det er helt nødvendig for at vi skal kunne skrive oss sammen og skape kompromisser. Man kan gå ut i pressen med egne partistandpunkter før saken er ferdig, men ikke posisjonene til de andre partiene. Når noen har lekket KrF og Aps tidligere forslag i denne saken, skaper det en grunnleggende mistillit mellom partiene og det gjør arbeidet med brede kompromisser vanskelig, sier Huitfeldt, og legger til:

– Dette er kanskje enda viktigere i utenrikspolitikken enn på andre politikkområder fordi den er så avhengig av konsensus.

Da Klassekampen i går ba om en kommentar fra utenriksminister Børge Brende, sendte vi en rekke av sitatene i denne artikkelen til politisk ledelse i UD. Kort tid etter ble vi kontaktet av KrF, som hadde spørsmål om Hareides sitat. Ingen av sitatene var sendt andre steder enn til Utenriksdepartementet.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 11. mars 2016 kl. 11.56