Onsdag 30. mars 2016 Kultur og medier

• Det utgis langt flere oversatte barnebøker enn norske • Barnebokinstituttet frykter konsekvensene

Norske bøker i mindretall

Urolig: Barnebokforfatter og utdanningsleder i Norsk barnebokinstitutt, Dag Larsen, er bekymret over at de angloamerikanske barnebøkene dominerer det norske bokmarkedet mer og mer.

Utgivelsen av nye norske barne- og ungdomsbøker stuper. Ferske tall viser at det i 2014 ble utgitt langt flere utenlandske barneboktitler enn norske.

bøker

Bøker for barn og unge er i vinden. Ferske tall viser at salget øker og at det stadig kommer flere utgivelser myntet på den yngre garde. De kaster seg velvillig over bøkene om Harry Potter og «En pingles dagbok» av den amerikanske forfatteren Jeff Kinney.

Statistikken viser nemlig at flertallet av de nye barnebokutgivelsene er oversatt fra andre språk.

I 2014 ble det utgitt 386 helt nye barnebøker av norske forfattere. Tallet for oversatte titler ligger på 570. Det viser seg også at andelen oversatt barne- og ungdomslitteratur øker kraftig fra 2013 til 2014, mens andelen av originale bøker på norsk synker i det samme tidsrommet.

Bekymret

Dette bekymrer Dag Larsen i Norsk barnebokinstitutt.

– Det er et problem at oversatte engelskspråklige barnebøker dominerer markedet mer og mer. Det har sammenheng med internasjonaliseringen av mediene og markedsliberaliseringen av det norske bokmarkedet, sier han.

Larsen peker på at barnebøker skrevet av norske forfattere kan være med på å demme opp for den sterke innflytelsen av angloamerikansk kultur.

– Norske barn blir allerede sterkt eksponert dette gjennom filmer og tv-serier. Barne- og ungdomsbøker skrevet av norske forfattere kan styrke barnas forståelse av eget språk, sier han.

– Økningen i utenlandske utgivelser skyldes kanskje at norske forfattere skriver for dårlige barnebøker?

– Nei, norske barnebøker holder jevnt over høy standard, og mye av den litterære fornyelsen i Norge i både innhold og form finner vi i barne- og ungdomslitteraturen, sier Larsen og viser til kjente navn som blant annet Harald Rosenløw Eeg, Jon Ewo, Anna Fiske og Gro Dahle.

– De er blant forfattere her til lands som våger å skildre både vanskelige og velkjente temaer på nye måter.

Hvert år utarbeider Nasjonalbiblioteket en statistikk på vegne av Norsk barnebokinstitutt. Statistikken skal i prinsippet fange opp alle utgivelser, og derfor tar det tid å innhente tallmaterialet. Det er grunnen til at tallene for 2014 først ble lansert i februar i år.

Skjevt blikk

Tallene viser at det ble utgitt til sammen 956 helt nye barnebøker i 2014. Det er oversettelser av engelske barnebøker som utgjør den største andelen med 387 utgivelser. Samtidig faller andelen av norske barnebøker. I 2013 ga norske forfattere ut 401 helt nye barnebøker. I 2014 hadde tallet sunket til 386.

Kristin Ørjasæter, direktør i Norsk barnebokinstitutt, er kritisk til at det blir oversatt så mange barnebøker fra engelsk.

– Norske barn får et skjevt blikk på verden om de bare skal lese angloamerikansk litteratur. Derfor bør de ikke bare lese flere norske bøker, men også bøker fra andre språkområder som fransk og spansk. Her har norske forlag et ansvar, sier hun.

Bjørn Ingvaldsen, leder i organisasjonen Norske barne- og ungdomsforfattere, er også bekymret over at de originale norske barnebøkene stuper på utgivelsesstatistikken.

– Det er svært viktig for norske barns kulturforståelse at de får lese barnebøker skrevet på norsk. Dessuten kan det skade mangfoldet i litteraturen dersom de angloamerikanske barnebøkene blir for dominerende, sier Ingvaldsen.

dageivindl@klassekampen.no

Ikke bekymret

– Jeg er ikke bekymret over økningen i antall utgivelser av oversatte barnebøker, sier Sverre Henmo, forlagssjef for barne- og ungdomslitteratur i forlagshuset Aschehoug.

Han tror tallene fra 2014, som viser at oversatte utgivelser dominerer barnebokmarkedet, vil justere seg på sikt.

– Jeg ville vært mer urolig om det hadde vært slik at barn og unge sluttet å lese gode bøker.

– Har ikke dere et ansvar for å styrke den norske barne- og ungdomslitteraturen?

– Det gjør vi også. Aschehoug er et forlag som satser sterkt på norsk litteratur. Men jeg tror ikke lenger det er så viktig for dem som kjøper barnebøker at forfatteren er norsk, sier Henmo.

Han forstår samtidig at det kan være fristende å gå for en utenlandsk bestselger.

– Av og til kan det være både enklere og billigere for norske forlag å oversette utenlandsk litteratur.