Onsdag 30. mars 2016 Innenriks

• Mener parallellsamfunn vokser fram i Norge • Frykter rekruttering til radikal islamisme

Advarer mot stat i staten

PÅ FRAMMARSJ: Grønland i Oslo er et av stedene i Norge Fremskrittspartiets Mazyar Keshvari mener viser tegn til å utvikle seg som parallellsamfunn.

RADIKALT: Mazyar Keshvari mener det har vokst fram parallellsamfunn for ­innvandrere flere steder i Norge. Han frykter en utvikling som i Molenbeek i Brussel, der flere unge har blitt ­radikalisert.

INTEGRERING

Den fattige bydelen Molenbeek i Brussel har blitt et skrekkeksempel i europeisk innvandrings- og integreringspolitikk. Her har et nettverk av islamistiske terrorister fått vokse fram – uten innblanding fra belgisk politi eller myndigheter.

Her hjemme har både Kripos og PST avvist at det finnes tilsvarende parallellsamfunn som i andre europeiske land. Frps innvandringspolitiske talsmann, Mazyar Keshvari, er ikke enig.

– Vi har hatt parallellsamfunn i flere år, og det er dessverre en økende trend som kan bli katastrofal om vi ikke gjør noe.

– På hvilken måte?

– Det er barn som vokser opp i Norge, og som ikke kan ett ord norsk når de begynner på skolen. Det er homofile som blir angrepet tilfeldig på gata, innvandrerkvinner som ikke kan leve et fritt liv, moralpoliti, tvangsekteskap og skilsmisser etter sharialov. Vi har mennesker som reiser til Syria for å krige, vi har moskeer som hyller drap, og vi har Profetens Ummah. Alt dette er uttrykk for parallellsamfunn, sier Keshvari.

Parallellsamfunn:

• Den fattige bydelen Molenbeek i Brussel har huset flere av terroristene bak angrepene i Paris og Brussel.

• Målt opp mot antall innbyggere, er Belgia et av landene som har flest fremmedkrigere som har reist til Syria.

• Etter terroren i Brussel, har flere debattert framveksten av dårlig integrerte samfunn i europeiske storbyer.

På Grønland og i Drammen

Keshvari er selv vokst opp i Groruddalen og bor nå i sentrum. Han trekker fram flere bydeler i Oslo som eksempler på parallellsamfunn, men presiserer at det «heldigvis ikke er like ille som i Sverige».

– Hvor i Norge finnes disse parallellsamfunnene?

– Det finnes ikke ett sted eller en gate som er et eget land uten norske lover. Men i de bydelene med størst andel innvandrere finnes det mange mennesker som ikke forholder seg til eller deltar i det norske samfunnet.

– Hvor er dette?

– Det kan være på Grønland, i Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo. Men det er også en trend i andre byer, som i Drammen.

– Isolert fra samfunnet

Keshvari trekker fram en rekke sosiale statistikker for kriminalitet, helse og barnefattigdom som eksempler på disse samfunnene.

– Viser ikke statistikken at dette handler om klasse, og ikke etnisitet?

– Det henger sammen. Venstresida vil gjerne forklare lav arbeidsdeltakelse blant innvandrere med rasisme, men dette kan ikke forklare hvorfor tamiler har en langt høyere arbeidsdeltakelse enn somaliere. Dette handler om at enkelte grupper velger å isolere seg fra samfunnet, sier Keshvari, som mener det viktigste tiltaket for å forhindre utviklingen er å bremse innvandringen.

– I fjor kom det mer enn 30.000 asylsøkere, pluss familiegjenforeninger og kvote­flyktninger. Det er en klar sammenheng mellom hvor mange som kommer og hvor mange vi kan integrere, og i en situasjon som i fjor, nytter det ikke å snakke om integreringen.

Han viser til at flere av terroristene som har rammet både Europa og resten av verden, ofte kommer fra landet de selv angriper.

– Radikal islam og terror er et for stort problem til å si at det kun handler om innvandring. Men når det kommer til spredning og framvekst av radikale krefter i Europa, så har det utvilsomt med innvandring å gjøre. Det handler om parallellsamfunn som har fått vokse fram i flere år, som i Molenbeek og Rosengård.

siment@klassekampen.no

aseb@klassekampen.no

De fleste integreres

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen har ledet et forskningsprosjekt om Groruddalen i Oslo, som ble avsluttet i 2013.

– Finner vi parallellsamfunn i Groruddalen?

– Det gir mening å snakke om parallellsamfunn i klassiske pluralsamfunn i kolonitida hvor arbeidslivet var etnisk delt. I moderne liberale stater er det få steder hvor det finnes parallellsamfunn. Unntaket må være steder som Chinatown i New York hvor det er gamle kinesiske damer som aldri har snakket engelsk.

– Det finnes vel gamle pakistanske damer i Groruddalen som ikke snakker norsk?

– Jo, det skulle jeg akkurat til å si. Det er to trender som går i ulik retning. Hovedtrenden er rask integrering. Så er det noen som trekker seg tilbake og vekk fra moderniteten.

– Når terrorforskere snakker om parallellsamfunn, viser de ofte til områder hvor politiet ikke har kontroll.

– Vi har sett tegn til det i Sverige, men ikke i Norge. Årsaken til det, er at våre drabantbyer er tettere integrert med sentrum ved at folk jobber der.

– De som har jobb.

– En ny situasjon med økende arbeidsløshet kan endre dette, sier Eriksen.