Torsdag 14. april 2016 Innenriks

• Ansatte i Næringsdepartementet eier aksjer i statens selskaper • Har DNB-aksjer for 1,5 mill.

Lar ansatte eie privat

VOKTER MILLIARDER: Næringsminister Monica Mæland søker råd hos eierskapsavdelingen når hun skal stille statlige selskap som DNB til veggs. Men flere av Mælans hjelpere eier selv aksjer i statens gigantselskap. Foto: Anniken c. mohr

AKSJER: Eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet skal følge opp statlig eide milliardselskaper. Nå kan Klassekampen avsløre at flere ansatte har aksjer i de samme selskapene avdelingen har ansvaret for.

EIERSKAP

Den mektige Eierskapsavdelingen i Næringsdepartementet har ansvaret for brorparten av landets statlig eide selskaper. De børsnoterte selskapene i avdelingens portefølje er verdsatt til i overkant av 240 milliarder kroner, og inneholder giganter som DNB, Telenor, Yara og Norsk Hydro.

Seinest denne uka har Eierskapsavdelingen hatt ansvaret for regjeringens oppfølging av DNB i skatteparadissaken. Nå kan Klassekampen avsløre at ansatte i avdelingen selv har aksjer i DNB for snaut 1,5 millioner kroner.

I dag jobber 30 mennesker i Eierskapsavdelingen. En gjennomgang i aksjonærregisteret viser at fire av disse står oppført med aksjer i selskaper avdelingen har ansvaret for:

En avdelingsdirektør eier aksjer i DNB til en verdi av 117.801 kroner.

En seniorrådgiver eier aksjer i DNB, Norsk Hydro og Yara til en samlet verdi av 1.996.958 kroner.

En førstekonsulent eier aksjer i Norsk Hydro og Yara til en samlet verdi av 45.536 kroner.

En rådgiver eier aksjer i Norsk Hydro til en verdi av 19.638 kroner.

Statlig eierskap:

• Eierskapsavdelingen ligger under Nærings- og fiskeridepartementet og har som oppgave å følge opp selskaper der staten har helt eller delvis eierskap. I dag har avdelingen ansvar for 23 selskaper.

• Eierskapsavdelingen opplyser på sine hjemmesider at dens hovedoppgave er å «bidra til en profesjonell forvaltning av det statlige eierskapet, slik at det oppnås høyest mulig avkastning for staten, og en god og ansvarlig utvikling for selskapene».

• Ansatte i avdelingen er ikke forhindret fra å eie aksjer i selskaper avdelingen følger opp, men de har ikke lov til å følge opp disse selskapene selv.

Har ikke rørt aksjene

Klassekampen har vært i kontakt med de fire ansatte som eier aksjer. Samtlige bekrefter eierskapet og viser til at aksjeposten har stått uberørt gjennom hele ansettelsesperioden i Eierskapsavdelingen.

En av disse er avdelingsdirektør Karianne Kvernmo Wasengen, som er direktør for fag- og prosjektenheten. Wasenden har bakgrunn fra DNB, og eier aksjer i selskapet til en verdi av 117.801 kroner.

Hun ønsker ikke å la seg intervjue om DNB-aksjene, men viser videre til ekspedisjonssjef Mette Wikborg i Eierskapsavdelingen.

«Bør vise varsomhet»

Wikborg har ledet eierskapsavdelingen siden 2008. Denne posisjonen har gjort at hun er kåret til en av Norges mektigste kvinner i bladet Kapital.

Da Klassekampen snakket med Wikborg tirsdag og onsdag, ønsket hun ikke å svare på spørsmål, men viste i stedet videre til kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet.

Viken og departementet har heller ikke besvart Klassekampens konkrete spørsmål om saken. De har i stedet sendt en e-post om reglene Eierskapsavdelingen forholder seg til:

«Ansatte i Eierskapsavdelingen må følge habilitetsreglene i forvaltningsloven, bestemmelsene i verdipapirhandelloven, og departementets retningslinjer for eierskap og handel med verdipapirer», skriver Trond Viken i e-posten.

Viken viser til departementets retningslinjer, og at alle ansatte bør «vise varsomhet i forbindelse med verdipapirer og andre rettigheter knyttet til selskaper der Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens interesser».

Disse retningslinjene slår også fast at ansatte må rapportere skriftlig om innehav av og handel med aksjer der departementet forvalter statens eierinteresser, og at ansatte må rapportere om aksjer eller transaksjoner i andre selskaper for mer enn 50.000 kroner.

«Leder har derfor oversikt over ansattes aksjer i selskaper med statlig eierandel i NFDs portefølje og som har rapportert i henhold til retningslinjene», skriver Trond Viken.

Han slår fast at ordningen forhindrer at ansatte med aksjer ikke følger opp de samme selskapene, og at avdelingen må foreta en vurdering av ansattes upartiskhet i hver enkelt sak.

«Oppfølgingen av eierskapet i de enkelte selskapene skjer gjennom såkalte selskapsteam bestående av en forvalter, en analytiker og en ansvarlig avdelingsdirektør. Ansatte som har aksjer i enkeltselskaper deltar ikke i selskapsteam for selskaper de har aksjer i. Eierskapsavdelingen håndterer statens eierskap i 23 selskaper», skriver Viken.

siment@klassekampen.no

magnusl@klassekampen.no